Ewangelia z Wielkiej Środy stawia ważne pytanie. Jaką masz postawę serca?

Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam.

A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników.

Mt 26, 15

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

14 kwietnia 2022

W kontekście naszych rozważań,  Ewangelia  Wielkiej Środy stawia nam bardzo ważne pytanie.

 

Dajesz czy sprzedajesz?

 

 

Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł:

 

Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam.

 

A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników.

 

Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.

 

Mt 26, 14-16

 

 

 

Ewangelia Wielkiej Środy mówi o zdradzie Judasza.

 

O tym jak jeden z Apostołów sprzedał Jezusa za kilka srebrników.

 

My od kilku dni rozważamy dawanie jałmużny.

 

Te dwie kwestie złożyły mi się w jedno pytanie.

 

Dajesz czy sprzedajesz?

 

Dajesz jałmużnę czy sprzedajesz Jezusa?

 

 

30 srebrników to była cena jaką płacono za niewolnika.

 

Sprzedajesz Jezusa jak niewolnika czy dajesz jałmużnę, która uwalnia z niewoli grzechu?

 

 

 

Jałmużna w kontekście sprzedania Jezusa jawi mi się jako coś znacznie głębszego aniżeli tylko wsparcie potrzebującego.

 

Na głębokim duchowym poziomie chodzi tu o postawę serca.

 

To jest próba przed jaką stawia każdego z nas Bóg.

 

Daję jałmużnę znaczy, że robię coś dobrego.

 

A kiedy nie daję jałmużny?

 

Zapewne nie za każdym razem, kiedy nie daję jałmużny, od razu to oznacza, że sprzedaję Jezusa.

 

Jednak, kiedy następnym razem stanę przed potrzebującym, nie tylko zacznę się zastanawiać.

 

Czy mam dać jałmużnę, czy jej nie dać?

 

Ale zadam sobie głęboko w sercu pytanie, tak aby odkryć postawę mojego serca.

 

Czy mam dać jałmużnę, a jeśli nie, to, czy czasem w tym momencie nie sprzedaję Jezusa?

 

 

 

Anioł Rafał, który towarzyszył Tobiaszowi w jego drodze, tak poucza o jałmużnie.

 

 

 

Lepsza modlitwa w prawdzie czy jałmużna wynikająca ze sprawiedliwości

 

niż bogactwo zdobyte nieprawością.

 

Lepiej rozdawać jałmużnę, niż gromadzić złoto.

 

Jałmużna ratuje od śmierci i oczyszcza z wszelkiego grzechu.

 

Kto rozdaje jałmużnę, ten będzie żył długo.

 

Tb 12, 8-9

 

 

 

Kogo jałmużna ratuje od śmierci?

 

Kogo jałmużna oczyszcza z wszelkiego grzechu?

 

Kto będzie żył długo?

 

 

 

Miłością ożywiany z odwagą, radością i mocą Ducha Świętego pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

02 czerwca 2023
Jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Mt 23, 9b
01 czerwca 2023
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu.
31 maja 2023
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Łk 1, 28
30 maja 2023
„Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Mt 22, 4
25 maja 2023
Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dz 1, 8
24 maja 2023
Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów.  On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Mt 3, 11
23 maja 2023
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie
22 maja 2023
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.  J 14, 6

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego