Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

02 lutego 2023
Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Mk 8, 8
01 lutego 2023
Effatha, to znaczy: Otwórz się! Mk 7, 34
31 stycznia 2023
Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Mk 7, 29
30 stycznia 2023
A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Mk 6, 56
27 stycznia 2023
Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Rz 10, 17
25 stycznia 2023
Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Dz 16, 14

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

W kontekście naszych rozważań,  Ewangelia  Wielkiej Środy stawia nam bardzo ważne pytanie.

 

Dajesz czy sprzedajesz?

 

 

Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł:

 

Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam.

 

A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników.

 

Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.

 

Mt 26, 14-16

 

 

 

Ewangelia Wielkiej Środy mówi o zdradzie Judasza.

 

O tym jak jeden z Apostołów sprzedał Jezusa za kilka srebrników.

 

My od kilku dni rozważamy dawanie jałmużny.

 

Te dwie kwestie złożyły mi się w jedno pytanie.

 

Dajesz czy sprzedajesz?

 

Dajesz jałmużnę czy sprzedajesz Jezusa?

 

 

30 srebrników to była cena jaką płacono za niewolnika.

 

Sprzedajesz Jezusa jak niewolnika czy dajesz jałmużnę, która uwalnia z niewoli grzechu?

 

 

 

Jałmużna w kontekście sprzedania Jezusa jawi mi się jako coś znacznie głębszego aniżeli tylko wsparcie potrzebującego.

 

Na głębokim duchowym poziomie chodzi tu o postawę serca.

 

To jest próba przed jaką stawia każdego z nas Bóg.

 

Daję jałmużnę znaczy, że robię coś dobrego.

 

A kiedy nie daję jałmużny?

 

Zapewne nie za każdym razem, kiedy nie daję jałmużny, od razu to oznacza, że sprzedaję Jezusa.

 

Jednak, kiedy następnym razem stanę przed potrzebującym, nie tylko zacznę się zastanawiać.

 

Czy mam dać jałmużnę, czy jej nie dać?

 

Ale zadam sobie głęboko w sercu pytanie, tak aby odkryć postawę mojego serca.

 

Czy mam dać jałmużnę, a jeśli nie, to, czy czasem w tym momencie nie sprzedaję Jezusa?

 

 

 

Anioł Rafał, który towarzyszył Tobiaszowi w jego drodze, tak poucza o jałmużnie.

 

 

 

Lepsza modlitwa w prawdzie czy jałmużna wynikająca ze sprawiedliwości

 

niż bogactwo zdobyte nieprawością.

 

Lepiej rozdawać jałmużnę, niż gromadzić złoto.

 

Jałmużna ratuje od śmierci i oczyszcza z wszelkiego grzechu.

 

Kto rozdaje jałmużnę, ten będzie żył długo.

 

Tb 12, 8-9

 

 

 

Kogo jałmużna ratuje od śmierci?

 

Kogo jałmużna oczyszcza z wszelkiego grzechu?

 

Kto będzie żył długo?

 

 

 

Miłością ożywiany z odwagą, radością i mocą Ducha Świętego pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

14 kwietnia 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam.

A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników.

Mt 26, 15

Ewangelia z Wielkiej Środy stawia ważne pytanie. Jaką masz postawę serca?