Dziś o 20:00 spotkanie online naszych 
Wakacyjnych REKOLACJI w codzienności

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: 

zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy.

1J 3, 1

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

07 lipca 2023

Pokój Tobie!

 

Wakacyjne REKOLACJE w codzienności

 

 

Dziś o 20:00 spotkanie online naszych Wakacyjnych REKOLACJI w codzienności

 

Piątek 7 lipca, o godzinie 20:00.

 

Zapisz się na spotkanie na tej stronie.

 

 

Po zapisaniu się od razu otrzymasz mail z linkiem do pokoju spotkania.

 

 

Myślą przewodnią dzisiejszego spotkania jest odkrywanie najgłębszej prawdy o człowieku w RELACJI z Bogiem Ojcem.

 

Porozmawiamy o naszej tożsamości, o naszej wielkiej godności dzieci Boga.

 

Mam nadzieję, że każdy z nas zachwyci się tą prawdą, że Bóg jest naszym Ojcem.

 

Ufam, że Ty przyjmiesz tą głęboką prawdę do swojego serca.

 

Zachwycisz się tak jak to opowiadała w swoim świadectwie Ola na ostatnim spotkaniu.

 

Zachwycisz się tym, że jesteś umiłowanym dzieckiem Tatusia Niebieskiego.

 

 

 

Plan spotkania.

 

Na początek przeczytamy fragment Pisma Świętego i podzielimy się tym co to Słowo Boga mówi do każdego z nas osobiście.

 

Oczywiście, w pełnej wolności, podzielimy się myślami swojego serca, tylko ten kto będzie chciał.

 

 

Słowo Boga na dzisiejsze spotkanie z Pierwszego Listu św. Jana.

 

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec:

 

zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy.

 

Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.

 

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy.

 

Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

 

Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.

 

1J 3, 1-3

 

 

W drugiej części spotkania posłuchamy świadectwa mojej kochanej żony.

 

Kasia, opowie o kilku wydarzeniach jakich doświadczyła w jej osobistej, bliskiej RELACJI z Bogiem.

 

Wspólnie również podzielimy się naszymi osobistymi i małżeńskimi sposobami jakie codziennie praktykujemy pogłębiając nasze bliskie RELACJE z Bogiem w codzienności.

 

 

W trzeciej części spotkania będzie czas na wasze świadectwa, naszą wspólną rozmowę, pytania, odpowiedzi i oczywiście wspólną modlitwę.

 

 

 

Zaproś znajomych, prześlij im poniższy link do strony zapisu na spotkanie.

 

https://bogactworozwoju.pl/wakacyjne-rekolacje-w-codziennosci---zapis

 

Udostępnij ten link na facebooku jeśli tam czasem zaglądasz.

 

--- 

 

Zapraszam każdego kto może w tą niedziele być w Krakowie.

 

W najbliższą niedzielę odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Ciebie i całej naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju o pełnienie Woli Boga w codzienności.

 

Na tej Eucharystii w sposób szczególny polecać będę również wszystkie prośby, które już zapisaliście lub jeszcze zapiszecie w skrzynce intencji w naszej Strefie BOGActwa Rozwoju.

 

 

Msza Święta będzie 9 lipca o godzina 20:00 w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach, ul.  Totus Tuus 32.

 

--- 

 

(25)  A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon.

 

Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim.

 

(26)  Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego.

 

(27)  Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni.

 

A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, (28)  on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:

 

(29)  Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa.

 

(30)  Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, (31)  któreś przygotował wobec wszystkich narodów:

 

(32)  światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.

 

(33)  A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.

 

(34)  Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego:

 

Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą

 

(35)  - a Twoją duszę miecz przeniknie - aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.

 

(36)  Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach.

 

Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem, (37)  i pozostała wdową.

 

Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata.

 

Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.

 

(38)  Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.

 

Ewangelia Łukasza 2, 25-38

 

 

Psalm 63

 

1 Księga Samuela 4

 

Księga Daniela 1

 

Księga Daniela 2

 

 

188 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego