Dziś o 20:00 ostatnie spotkanie online Wakacyjnych REKOLACJI

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Dz 2, 4

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

17 sierpnia 2023

 

Pokój Tobie!

 

 

Dziś, w czwartek, 17 sierpnia o godzinie 20:00,

 

ostatnie spotkanie online naszych Wakacyjnych REKOLACJI w codzienności.

 

Zapisz się i wejdź do pokoju spotkania.

 

https://bogactworozwoju.pl/wakacyjne-rekolacje-w-codziennosci---zapis

 

 

Tematem przewodnim na to ostatnie spotkanie będzie pogłębianie naszych osobistych relacji z Duchem Świętym.

 

Duch Święty otwiera serce na relacje z Bogiem i drugim człowiekiem, całą społecznością.

 

Jeśli więc czujesz takie natchnienie, że warto przyjść na nasze spotkanie, posłuchać, porozmawiać, nawiązać relacje.

 

To nie opieraj się temu natchnieniu, bo ono pochodzi od Dobrego Ducha Świętego.

 

 

Na dzisiejsze spotkanie zaprosiłem wyjątkowego gościa.

 

Aneta tak między innymi napisała o sobie na swojej stronie:

 

„Nazywam się Aneta, jestem żoną i mamą czwórki dzieci. Z potrzeby serca, podjęłam studia z zakresu Nauk o rodzinie, aby móc pracować z małżeństwami, które chcą wzmocnić i pogłębić swoją więź oraz tymi zagrożonymi rozpadem i będącymi w kryzysie, które poszukują wsparcia poprzez pogłębianie swojej relacji z Bogiem oraz współmałżonkiem.”

 

Ufam, że świadectwo Anety poruszy do głębi nie tylko małżeńskie serca, lecz każdego kto pragnie pogłębić swoje osobiste relacje z Bogiem.

 

 

Przeczytaj Słowo Boga, które wspólnie na początek rozważymy.

 

 

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.

 

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.

 

Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął [jeden].

 

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

 

Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem.

 

Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak [tamci] przemawiali w jego własnym języku.

 

Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? - mówili pełni zdumienia i podziwu.

 

Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? -

 

Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.

 

Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: Co to ma znaczyć? - mówili jeden do drugiego.

 

Upili się młodym winem - drwili inni.

 

Dz 2, 1-13

  

 

---

 

 

Pamiętaj również, że w sobotę 26 sierpnia organizujemy pierwsze ogólnopolskie spotkanie naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju.

 

Jeśli planujesz przyjechać na spotkanie abyśmy, tak osobiście, w twarzą w twarz się poznali, to proszę zapisz się już dziś.

 

Ułatwi nam to organizację spotkania, kiedy będziemy wcześniej znali ilość osób.

 

ZAPISZ SIĘ NA SPOTKANIE W KRAOWIE PRZEZ FORMULARZ NA TEJ STRONIE

 

 

---

 

 

(7)  O wszystkich tych wydarzeniach posłyszał również tetrarcha Herod, i był zaniepokojony.

 

Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych;

 

(8)  inni, że zjawił się Eliasz; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał.

 

(9)  A Herod mówił: Jana kazałem ściąć.

 

Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się Go zobaczyć.

 

(10)  Gdy Apostołowie wrócili, opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali.

 

Wtedy wziął ich ze sobą i udał się [z nimi] osobno w okolice miasta zwanego Betsaidą.

 

(11)  Lecz tłumy zwiedziały się o tym i podążyły za Nim.

 

On je przyjął i mówił im o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał.

 

Ewangelia Łukasza 9, 7-11

 

 

Psalm 94

 

1 Księga Królewska 2

 

Księga Joela 3

 

 

229 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Arek

 

 

PS

Po tej pielgrzymce czuję się jak Maryja, która po zwiastowaniu z pośpiechem idzie do Elżbiety.

 

Z wielką radością idę do Ciebie głosić Tobie i całej naszej Społeczności wielkie cuda jakie Bóg czyni w życiu.

 

Imię Elżbieta wywodzi się z języka hebrajskiego i oznacza „Bóg mą przysięgą”.

 

Tak dziś widzę każdą osobę, do której mnie Bóg posyła, z którą krzyżuje nasze życiowe drogi.

 

Ty i każda jedna osoba w naszej Społeczności to wypełnienie tej przysięgi, którą Bóg mi dał kilka lat temu.

 

Dlatego dalej idę z pośpiechem realizować tą misję, do której mnie Jezus powołał.

 

Aby nieść dalej Dobrą Nowinę, świadczyć o wielkiej miłości Boga Ojca.

Pamiętaj, że Bóg Cię Kocha.

 

O tym, że Jezus jest blisko każdego z nas. Jezus jest nieustannie obecny w głębi Twojego serca.

 

O tym, że Duch Święty dodaje nam mocy i nas jednoczy. Jesteś przepełniony Duchem Świętym i Jego mocą.

 

Jeśli widzisz sens i potrzebę dalszego realizowania przez naszą Społeczność i dla naszej Społeczności tej misji?

 

To bardzo pięknie Cię proszę o wsparcie darowizną naszych działań, abyśmy z pośpiechem szli i wcielali w codzienne życie każdego z nas to Słowo Boga i wypełniali Jego Wolę.

 

Jak wolisz.

 

Z pośpiechem lub powoli.

 

Dla pogłębiania osobistych relacji.

 

Wesprzyj proszę działania naszej fundacji. :-)

 

 

Na stronie znajdziesz również dane do tradycyjnego przelewu przekazania darowizny na konto fundacji.

 

Dla każdego darczyńcy przygotowaliśmy w podziękowaniu prezenty.

30 SMSów ze Słowem BOGA mówiące o Matce BOGA Maryi

 

Dodatkowo dla najhojniejszych darczyńców.

 

365 SMSów z codziennym BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM SŁOWEM BOGA

 

Oraz

 

Ponad 70 wartościowych książek, głównie z tematu duchowości, wystawionych do zakupu na Allegro Charytatywni

 

Cała kwota ze sprzedaży książek trafia na konto fundacji i wspiera cel - prowadzenie naszych Wakacyjnych REKOLACJI w codzienności

 

Jeśli nie kupujesz na Allegro, to przejrzyj listę i napisz mi w odpowiedzi na ten list, które książki Ci się spodobały, które chcesz odebrać w prezencie za swoje wsparcie.

 

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego