Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2022 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

05 sierpnia 2022
Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Mt 18, 20
04 sierpnia 2022
PANIE, mój Boże, uczyniłeś wiele cudów, w planach względem nas nikt Ci nie dorówna! Ps 40, 6
02 sierpnia 2022
Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dz 2, 25
01 sierpnia 2022
Wytrwajcie, a zobaczycie wasze ocalenie, którego PAN dzisiaj dokona! Wj 14, 13

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

To już prawie końcówka naszej tegorocznej wspólnej drogi z Jezusem do najukochańszej Mateńki.

 

Dobrze Jezu, że znów możemy pielgrzymować.

 

Panie wiem, że w czasie pielgrzymowania przemieniasz moje serce, myśli, mowę a nade wszystko moje życie.

 

Dziękuję Ci Boże, że wyrwałeś mnie i moje życie z głębin Szeolu.

 

 

Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy;

 

skłoń moje serce ku bojaźni przed Twoim imieniem!

 

Będę Cię chwalił, Panie, mój Boże, z całego serca mojego i na wieki będę sławił Twe imię,

bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie i życie moje wyrwałeś z głębin Szeolu.

 

O Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja gwałtowników czyha na me życie, a nie mają względu na Ciebie.

 

Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łagodnym, nieskorym do gniewu, bogatym w łaskę i wierność.

 

Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną; udziel Twej siły słudze swojemu i ocal syna swej służebnicy!

 

Uczyń dla mnie znak - zapowiedź pomyślności, ażeby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem, żeś Ty, Panie, mi pomógł i pocieszył mnie.

 

Ps 86, 11-16

 

 

 

Pielgrzymujemy między innymi w intencji o odkrywanie i pełnienie Woli Boga przez Ciebie i każdą osobę z naszej społeczność.

 

Napisz w mailu, wypisz w swoim sercu prośby i intencje, które chcesz abyśmy również wzięli na te ostatnie dwa dni w drogę.

 

Wszystkie je zaniesiemy przed obraz Mateńki do Częstochowy, aby przez Jej wstawiennictwo Bóg czynił w Twoim życiu cuda.

 

Prosimy Cię też o modlitwę za nas i za wszystkich pielgrzymów.

 

Niech Cię Bóg błogosławi, a Anioł Sróż niech Cię strzeże przed wszelkim złem.

 

 

 

 

Gorąco Cię pozdrawiamy z drogi

Kasiarki - Kasia i Arek Tomczyk

 

Odkrywamy dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

10 sierpnia 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Dzień 5 - Środa 10.08.2022 dzień 5 - Posłani w pokoju Chrystusa