Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2022 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

29 listopada 2022
Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Mt 8, 8
24 listopada 2022
On wstał i poszedł za Nim. Mt 9, 9
22 listopada 2022
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Łk 23, 35
17 listopada 2022
Ja, Jan, ujrzałem oto drzwi otwarte w niebie. Ap 4, 1
16 listopada 2022
Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Ap 3, 20
15 listopada 2022
Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. J 12, 24
09 listopada 2022
Pójście za Jezusem nie jest wyborem opcjonalnym, lecz pilną koniecznością.
08 listopada 2022
Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz,  i rzekł do niego: Pójdź za Mną! Mt 9, 9

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Ten dzień jest dla nas i naszej społeczności bardzo wyjątkowy.

 

Dokładnie cztery lata temu 09.08.2018 oficjalnie i formalnie zaczęła działać nasz fundacja BOGActwo Rozwoju.

 

Dziś również obchodzimy dzień Św. Teresy Benedykty Od Krzyża, Dziewicy I Męczennicy, patronki Europy.

 

Św. Teresa Benedykta od Krzyża jest jedną z patronek naszej fundacji.

 

9 sierpnia 1991 roku męczeńską śmierć ponieśli w Peru dwaj Franciszkanie – o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek.

 

Oni również stali się patronami naszej fundacji.

 

Zachęcam Cię dziś do modlitwy za wstawiennictwem Św. Teresy Benedykty od Krzyża oraz

o. Zbigniewa i o. Michała za całą naszą społeczność i pielgrzymów.

 

 

Modlitwa za wstawiennictwem Św. Teresy Benedykty od Krzyża

 

O Boże, dziękujemy Ci za dary i talenty, których udzieliłeś swojej służebnicy, Edycie Stein,

Siostrze Teresie Benedykcie od Krzyża.

 

W jej życiu ukazałeś nam, że możemy Cię odnaleźć wśród obowiązków i okoliczności naszego codziennego życia.

 

Poprzez jej wstawiennictwo spraw, abyśmy mogli służyć Tobie i naszemu bliźniemu jak najdoskonalej jest to możliwe, tak abyśmy pewnego dnia mogli uczestniczyć w chwale i szczęściu, które przygotowałeś dla tych, którzy Cię kochają.

 

Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

 

 

Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi.

Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

 

 

Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem bł. Michała i bł. Zbigniewa, Męczenników z Pariacoto

 

Boże, który powołałeś błogosławionych Michała i Zbigniewa, kapłanów,

do naśladowania Chrystusa za wzorem św. Franciszka z Asyżu,

i dla dobra ludu im powierzonego umocniłeś ich Twoim Duchem aż do męczeństwa,

spraw, abyśmy za ich wstawiennictwem wzrastali w miłości do Ciebie i w łaskawej służbie wobec najmniejszych.

 

Udziel nam również łaski ,o którą prosimy za wstawiennictwem błogosławionych Męczenników z Pariacoto i ucz nas zawsze wypełniać Twoją świętą wolę.

 

Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

 

Amen.

 

 

 

Już dziś 09 sierpnia 2022 we wtorek o godz. 8:00 zostanie odprawiona w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie Msza Święta w intencji naszej społeczność BOGActwa Rozwoju o pełnienie Woli Boga.

 

My łączyć się w modlitwie będziemy duchowo z pielgrzymkowej drogi.

 

Tą intencję o odkrywanie i pełnienie Woli Boga przez Ciebie i każdą osobę z naszej społeczność niesiemy również w pielgrzymce.

 

 

Napisz w mailu, wypisz w swoim sercu prośby i intencje, które chcesz abyśmy również wzięli w drogę. 

 

Wszystkie je zaniesiemy przed obraz Mateńki do Częstochowy, aby przez Jej wstawiennictwo Bóg czynił w Twoim życiu cuda.

 

Prosimy Cię też o modlitwę za nas i za wszystkich pielgrzymów.

 

Niech Cię Bóg błogosławi, a Anioł Sróż niech Cię strzeże przed wszelkim złem.

 

 

 

Gorąco Cię pozdrawiamy z drogi

Kasiarki - Kasia i Arek Tomczyk

 

Odkrywamy dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

09 sierpnia 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Dzień 4 - Wtorek 09.08.2022 - Posłani w pokoju Chrystusa