Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2022 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

29 listopada 2022
Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Mt 8, 8
24 listopada 2022
On wstał i poszedł za Nim. Mt 9, 9
22 listopada 2022
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Łk 23, 35
17 listopada 2022
Ja, Jan, ujrzałem oto drzwi otwarte w niebie. Ap 4, 1
16 listopada 2022
Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Ap 3, 20
15 listopada 2022
Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. J 12, 24
09 listopada 2022
Pójście za Jezusem nie jest wyborem opcjonalnym, lecz pilną koniecznością.
08 listopada 2022
Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz,  i rzekł do niego: Pójdź za Mną! Mt 9, 9

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Dzień trzeci Bożego pielgrzymowania rozpoczęty😊

 

 

Pamiętaj na wszystkie drogi,

 

którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te czterdzieści lat na pustyni,

 

aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu:

 

czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie?

 

Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie,

 

bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek,

 

ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana.

 

Nie zniszczyło się na tobie twoje odzienie ani twoja noga nie opuchła przez te czterdzieści lat.

 

Uznaj w sercu, że jak wychowuje człowiek swego syna, tak Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie.

 

Pwt 8, 2-5

 

 

Dziękuję Ci Boże, że mi przypominasz, że jesteś ze mną, że mnie tak mocno obecnie doświadczasz, że nic już ode mnie nie zależy i z tego powodu czuję frustrację.

 

Pięknie mnie Jezu odzierasz z wszystkiego co ludzkie i światowe.

 

Jak to się stanie Boże, że uwierzę tak naprawdę.

 

 

 

Przypominamy.

 

Już jutro 09 sierpnia 2022 we wtorek o godz. 8:00 zostanie odprawiona w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie Msza Święta w intencji naszej społeczność BOGActwa Rozwoju o pełnienie Woli Boga.

 

My łączyć się w modlitwie będziemy duchowo z pielgrzymkowej drogi.

 

Tą intencję o odkrywanie i pełnienie Woli Boga przez Ciebie i każdą osobę z naszej społeczność niesiemy również w pielgrzymce.

 

Napisz w mailu, wypisz w swoim sercu prośby i intencje, które chcesz abyśmy również wzięli w drogę. 

 

Wszystkie je zaniesiemy przed obraz Mateńki do Częstochowy, aby przez Jej wstawiennictwo Bóg czynił w Twoim życiu cuda.

 

Prosimy Cię też o modlitwę za nas i za wszystkich pielgrzymów.

 

Niech Cię Bóg błogosławi, a Anioł Sróż niech Cię strzeże przed wszelkim złem.

 

 

Gorąco Cię pozdrawiamy z drogi

Kasiarki - Kasia i Arek Tomczyk

 

Odkrywamy dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

08 sierpnia 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

 Dzień 3 - Poniedziałek 08.08.2022 - Posłani w pokoju Chrystusa