Czym jest post według proroka?

Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie - czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu?

Iz 58, 5

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

30 marca 2022

Kontynuujemy naszą modlitwę o pokój.

 

Podejmujemy dalszą duchową walkę o pokój.

 

Zadałem wczoraj pytanie dotyczące postu.

 

Czy podejmiesz się postu w intencji pokoju?

 

Dostałem same odpowiedzi twierdzące.

 

Zanim jednak podejmiemy post.

 

Zagłębmy się w to czym jest prawdziwy post.

 

 

Czym jest dla Ciebie post?

 

Zanim przeczytasz dalszą cześć listu, odpowiedz sobie na to pytanie.

 

Czym jest post dla Ciebie?

 

 

Prorok Izajasz tak pisze o poście:

 

 

Krzycz na całe gardło, nie przestawaj!

 

Podnoś głos twój jak trąba!

 

Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy!

 

Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jak naród, który kocha sprawiedliwość i nie porzuca prawa swego Boga.

 

Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga:

 

„Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś?

 

Umartwialiśmy siebie, a Ty tego nie uznałeś?”

 

Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich swoich robotników.

 

Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród niegodziwego walenia pięścią.

 

Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości.

 

Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia?

 

Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie - czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu?

 

Czyż nie jest raczej postem, który Ja wybieram:

 

rozerwać kajdany zła,

 

rozwiązać więzy niewoli,

 

wypuścić na wolność uciśnionych

 

i wszelkie jarzmo połamać;

 

dzielić swój chleb z głodnym,

 

do domu wprowadzić biednych tułaczy,

 

nagiego, którego ujrzysz, przyodziać

 

i nie odwrócić się od współziomków.

 

Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie.

 

Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą.

 

Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]:

 

Oto jestem!

 

Jeśli u siebie usuniesz jarzmo,

 

przestaniesz grozić palcem

 

i mówić przewrotnie,

 

jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu

 

i nakarmisz duszę przygnębioną,

 

wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach,

 

a twoja ciemność stanie się południem.

 

Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach.

 

Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.

 

Twoi ludzie odbudują prastare zwaliska, wzniesiesz fundamenty pokoleń.

 

I będą cię nazywać naprawiaczem wyłomów, odnowicielem uliczek - na zamieszkanie.

 

Iz 58, 1-12

 

 

Czym według Izajasza jest post?

 

Jak ma się ten opis do tego czym jest post dla Ciebie?

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

29 września 2023
I wielbili Boga, i śpiewali hymny, i dziękowali Mu za tak wielkie Jego dzieła, że ukazał się im anioł Boży. Tob 12, 22
27 września 2023
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. Ps 139, 14
25 września 2023
A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. Łk 15, 32
22 września 2023
Zaprawdę, powiadam wam:  Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci,  nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Mt 18, 3
21 września 2023
Obdarzyłem ich chwałą, jaką otrzymałem od Ciebie, aby byli jedno, podobnie jak My jedno jesteśmy. J 17, 22
20 września 2023
Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi Jego. Dz 1, 14

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego