Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

02 lutego 2023
Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Mk 8, 8
01 lutego 2023
Effatha, to znaczy: Otwórz się! Mk 7, 34
31 stycznia 2023
Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Mk 7, 29
30 stycznia 2023
A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Mk 6, 56
27 stycznia 2023
Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Rz 10, 17
25 stycznia 2023
Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Dz 16, 14

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Kontynuujemy naszą modlitwę o pokój.

 

Podejmujemy dalszą duchową walkę o pokój.

 

Zadałem wczoraj pytanie dotyczące postu.

 

Czy podejmiesz się postu w intencji pokoju?

 

Dostałem same odpowiedzi twierdzące.

 

Zanim jednak podejmiemy post.

 

Zagłębmy się w to czym jest prawdziwy post.

 

 

Czym jest dla Ciebie post?

 

Zanim przeczytasz dalszą cześć listu, odpowiedz sobie na to pytanie.

 

Czym jest post dla Ciebie?

 

 

Prorok Izajasz tak pisze o poście:

 

 

Krzycz na całe gardło, nie przestawaj!

 

Podnoś głos twój jak trąba!

 

Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy!

 

Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jak naród, który kocha sprawiedliwość i nie porzuca prawa swego Boga.

 

Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga:

 

„Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś?

 

Umartwialiśmy siebie, a Ty tego nie uznałeś?”

 

Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich swoich robotników.

 

Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród niegodziwego walenia pięścią.

 

Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości.

 

Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia?

 

Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie - czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu?

 

Czyż nie jest raczej postem, który Ja wybieram:

 

rozerwać kajdany zła,

 

rozwiązać więzy niewoli,

 

wypuścić na wolność uciśnionych

 

i wszelkie jarzmo połamać;

 

dzielić swój chleb z głodnym,

 

do domu wprowadzić biednych tułaczy,

 

nagiego, którego ujrzysz, przyodziać

 

i nie odwrócić się od współziomków.

 

Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie.

 

Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą.

 

Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]:

 

Oto jestem!

 

Jeśli u siebie usuniesz jarzmo,

 

przestaniesz grozić palcem

 

i mówić przewrotnie,

 

jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu

 

i nakarmisz duszę przygnębioną,

 

wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach,

 

a twoja ciemność stanie się południem.

 

Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach.

 

Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.

 

Twoi ludzie odbudują prastare zwaliska, wzniesiesz fundamenty pokoleń.

 

I będą cię nazywać naprawiaczem wyłomów, odnowicielem uliczek - na zamieszkanie.

 

Iz 58, 1-12

 

 

Czym według Izajasza jest post?

 

Jak ma się ten opis do tego czym jest post dla Ciebie?

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

30 marca 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie - czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu?

Iz 58, 5

Czym jest post według proroka?