Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2022 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

17 maja 2022
Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. J 17, 23
16 maja 2022
A ty działasz czy tylko wiesz, że musisz coś w swoim życiu zrobić, ale…
12 maja 2022
Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Łk 14, 16
11 maja 2022
A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Łk 1, 43
10 maja 2022
Dobry pasterz daje życie swoje za owce. J 10, 11
09 maja 2022
Czy dasz sobie pozwolenie, aby przyjąć moc Ducha Świętego, kiedy nastanie jutro, czyli nowe dziś?
06 maja 2022
Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. Mk 11, 24

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Kontynuujemy naszą modlitwę o pokój.

 

Podejmujemy dalszą duchową walkę o pokój.

 

Zadałem wczoraj pytanie dotyczące postu.

 

Czy podejmiesz się postu w intencji pokoju?

 

Dostałem same odpowiedzi twierdzące.

 

Zanim jednak podejmiemy post.

 

Zagłębmy się w to czym jest prawdziwy post.

 

 

Czym jest dla Ciebie post?

 

Zanim przeczytasz dalszą cześć listu, odpowiedz sobie na to pytanie.

 

Czym jest post dla Ciebie?

 

 

Prorok Izajasz tak pisze o poście:

 

 

Krzycz na całe gardło, nie przestawaj!

 

Podnoś głos twój jak trąba!

 

Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy!

 

Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jak naród, który kocha sprawiedliwość i nie porzuca prawa swego Boga.

 

Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga:

 

„Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś?

 

Umartwialiśmy siebie, a Ty tego nie uznałeś?”

 

Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich swoich robotników.

 

Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród niegodziwego walenia pięścią.

 

Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości.

 

Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia?

 

Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie - czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu?

 

Czyż nie jest raczej postem, który Ja wybieram:

 

rozerwać kajdany zła,

 

rozwiązać więzy niewoli,

 

wypuścić na wolność uciśnionych

 

i wszelkie jarzmo połamać;

 

dzielić swój chleb z głodnym,

 

do domu wprowadzić biednych tułaczy,

 

nagiego, którego ujrzysz, przyodziać

 

i nie odwrócić się od współziomków.

 

Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie.

 

Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą.

 

Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]:

 

Oto jestem!

 

Jeśli u siebie usuniesz jarzmo,

 

przestaniesz grozić palcem

 

i mówić przewrotnie,

 

jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu

 

i nakarmisz duszę przygnębioną,

 

wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach,

 

a twoja ciemność stanie się południem.

 

Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach.

 

Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.

 

Twoi ludzie odbudują prastare zwaliska, wzniesiesz fundamenty pokoleń.

 

I będą cię nazywać naprawiaczem wyłomów, odnowicielem uliczek - na zamieszkanie.

 

Iz 58, 1-12

 

 

Czym według Izajasza jest post?

 

Jak ma się ten opis do tego czym jest post dla Ciebie?

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

30 marca 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie - czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu?

Iz 58, 5

Czym jest post według proroka?

12 358 62 87

kontakt@bogactworozwoju.pl