Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2022 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

29 czerwca 2022
Miłość wszystko wybacza, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko znosi. 1Kor 13, 7
27 czerwca 2022
Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła Łk 17, 19
24 czerwca 2022
Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Mt 9, 12
23 czerwca 2022
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. 1J 4, 7
21 czerwca 2022
W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk.  1J 4, 18a
10 czerwca 2022
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. 1J 4, 7

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Zapisz się na Kurs

Małżeński miesiąc miodowy w codzienności

Poznaj 7 Darów Miłości

Ten czas pustki po Wniebowstąpieniu Jezusa, a przed Zesłaniem Ducha Świętego był dla nas w ty roku jakoś szczególnie odczuwalny.

 

Nie wiem jak dla Ciebie?

 

Dla mnie i dla mojej żony, to czas trudnych doświadczeń, emocjonalnych przeżyć i wymagających wyzwań.

 

Jednocześnie to czas głębokiego i trudnego oczyszczania, wręcz całkowitego ogołocenia.

 

 

Dobrze, że Słowo Boga jest najważniejsze i ratuje przesłanie listu.

 

Dobrej Nowiny i obietnicy, którą daje, nie przysłonią żadne ludzkie błędy i potknięcia.

 

Dzięki Bogu wchodzimy w ten szczególny czas łaski Ducha Świętego.

 

Dobrze, że Duch Święty już  nadszedł z mocą w niedzielę Zesłania Ducha Świętego.

 

Otworzyliśmy swoje serce na Ducha Świętego.

 

Przyjęliśmy Jego Dary by wydawać obfite, dobre owoce Ducha Świętego w swoim życiu.

 

 

Już jutro, we wtorek pierwsze spotkanie naszej społeczności w Krakowie.

 

Zapisy i kilka informacji o spotkaniu na tej stronie.

 

 

Dzielę się z Tobą Słowem Boga z Proroka Ezechiela.

 

Jest to 3 czytanie z Liturgii Mszy na Wigilię Zesłania Ducha Świętego.

 

To Słowo jest dla mnie jednym z najważniejszych w całej Biblii.

 

Przez ponad 30 lat mieszkałem w parafii gdzie rzeźba ołtarza obrazuje tą scenę.

 

Zawsze się zastanawiałem, dlaczego w centralnym miejscu kościoła jest przedstawiana taka mroczna scena.

 

Rozumiałem, że Jezus jest w samym środku, ale dlaczego w tle pole cierpienia, trupów i kości?

 

Dopiero kiedy Słowo to trafiło do mojego serca, zrozumiałem.

 

Niezależnie jak bardzo wyschłe są Twoje kości, jak bardzo wyschłe jest Twoje życie.

 

Jezus stanie po środku Twojego życia.

 

W samym centrum Twojego serca.

 

Jezus zacznie prorokować nad Tobą, nad Twoim wyschłym życiem, w którym nie ma życia, gdzie pozostały tylko wyschłe kości.

 

A Bóg ześle na Ciebie Ducha Świętego abyś ożył.

 

Abyś zaczął żyć pełnią życia płynącą od Boga.

 

 

 

Spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny.

 

Była ona pełna kości.

 

I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele.

 

Były one zupełnie wyschłe.

 

I rzekł do mnie:

 

Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?

 

Odpowiedziałem:

 

Panie Boże, Ty to wiesz.

 

Wtedy rzekł On do mnie:

 

Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich:

 

Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!

 

Tak mówi Pan Bóg:

 

Oto Ja wam daję ducha, byście ożyły.

 

Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha, byście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan.

 

I prorokowałem, jak mi polecono, a gdy prorokowałem, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie.

 

I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha.

 

I powiedział On do mnie:

 

Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha:

 

Tak powiada Pan Bóg:

 

Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i tchnij na tych pobitych, aby ożyli.

 

Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie.

 

I rzekł do mnie:

 

Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela.

 

Oto mówią oni:

 

Wyschły kości nasze, znikła nadzieja nasza, już po nas.

 

Dlatego prorokuj i mów do nich:

 

Tak mówi Pan Bóg:

 

Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela,

 

i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój.

 

Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam - wyrocznia Pana Boga.

 

Ez 37, 1-14

 

 

Spotkaj się osobiście z Jezusem, doświadcz mocy Ducha Świętego aby pełnić Wolę Boga Ojca w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

06 czerwca 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny.

Ez 37, 1

Czas pustki przed Zesłaniem Ducha Świętego i czas łaski

12 358 62 87

kontakt@bogactworozwoju.pl