Czas pustki przed Zesłaniem Ducha Świętego i czas łaski

Spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny.

Ez 37, 1

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

06 czerwca 2022

Ten czas pustki po Wniebowstąpieniu Jezusa, a przed Zesłaniem Ducha Świętego był dla nas w ty roku jakoś szczególnie odczuwalny.

 

Nie wiem jak dla Ciebie?

 

Dla mnie i dla mojej żony, to czas trudnych doświadczeń, emocjonalnych przeżyć i wymagających wyzwań.

 

Jednocześnie to czas głębokiego i trudnego oczyszczania, wręcz całkowitego ogołocenia.

 

 

Dobrze, że Słowo Boga jest najważniejsze i ratuje przesłanie listu.

 

Dobrej Nowiny i obietnicy, którą daje, nie przysłonią żadne ludzkie błędy i potknięcia.

 

Dzięki Bogu wchodzimy w ten szczególny czas łaski Ducha Świętego.

 

Dobrze, że Duch Święty już  nadszedł z mocą w niedzielę Zesłania Ducha Świętego.

 

Otworzyliśmy swoje serce na Ducha Świętego.

 

Przyjęliśmy Jego Dary by wydawać obfite, dobre owoce Ducha Świętego w swoim życiu.

 

 

Już jutro, we wtorek pierwsze spotkanie naszej społeczności w Krakowie.

 

Zapisy i kilka informacji o spotkaniu na tej stronie.

 

 

Dzielę się z Tobą Słowem Boga z Proroka Ezechiela.

 

Jest to 3 czytanie z Liturgii Mszy na Wigilię Zesłania Ducha Świętego.

 

To Słowo jest dla mnie jednym z najważniejszych w całej Biblii.

 

Przez ponad 30 lat mieszkałem w parafii gdzie rzeźba ołtarza obrazuje tą scenę.

 

Zawsze się zastanawiałem, dlaczego w centralnym miejscu kościoła jest przedstawiana taka mroczna scena.

 

Rozumiałem, że Jezus jest w samym środku, ale dlaczego w tle pole cierpienia, trupów i kości?

 

Dopiero kiedy Słowo to trafiło do mojego serca, zrozumiałem.

 

Niezależnie jak bardzo wyschłe są Twoje kości, jak bardzo wyschłe jest Twoje życie.

 

Jezus stanie po środku Twojego życia.

 

W samym centrum Twojego serca.

 

Jezus zacznie prorokować nad Tobą, nad Twoim wyschłym życiem, w którym nie ma życia, gdzie pozostały tylko wyschłe kości.

 

A Bóg ześle na Ciebie Ducha Świętego abyś ożył.

 

Abyś zaczął żyć pełnią życia płynącą od Boga.

 

 

 

Spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny.

 

Była ona pełna kości.

 

I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele.

 

Były one zupełnie wyschłe.

 

I rzekł do mnie:

 

Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?

 

Odpowiedziałem:

 

Panie Boże, Ty to wiesz.

 

Wtedy rzekł On do mnie:

 

Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich:

 

Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!

 

Tak mówi Pan Bóg:

 

Oto Ja wam daję ducha, byście ożyły.

 

Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha, byście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan.

 

I prorokowałem, jak mi polecono, a gdy prorokowałem, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie.

 

I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha.

 

I powiedział On do mnie:

 

Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha:

 

Tak powiada Pan Bóg:

 

Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i tchnij na tych pobitych, aby ożyli.

 

Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie.

 

I rzekł do mnie:

 

Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela.

 

Oto mówią oni:

 

Wyschły kości nasze, znikła nadzieja nasza, już po nas.

 

Dlatego prorokuj i mów do nich:

 

Tak mówi Pan Bóg:

 

Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela,

 

i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój.

 

Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam - wyrocznia Pana Boga.

 

Ez 37, 1-14

 

 

Spotkaj się osobiście z Jezusem, doświadcz mocy Ducha Świętego aby pełnić Wolę Boga Ojca w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego