Co to jest? 
Nowa jakaś nauka z mocą.

Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę,

a nie jak uczeni w Piśmie.

Mk 1, 22

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

26 kwietnia 2023

 

Pokój Wam!

 

 

Mija kolejny dzień ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego.

 

Skupiamy się na Piśmie Świętym, aby Słowo Boga było w centrum i wybrzmiało z wielką mocą.

 

Dziś już wspólnie na spotkaniu na żywo przeczytaliśmy kilka kolejnych fragmentów Biblii.

 

A Ty?

 

Czy Ty już dziś spotkałeś się z żywym Słowem Boga?

 

Czy ta nauka Biblijna wybrzmiała już w Twojej codzienności z wielką mocą?

 

 

Czy już dołączyłeś do naszego wspólnego czytania Biblii?

 

Jeśli nie.

 

Dołącz dziś do 365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Całe Pismo Święte podzieliliśmy na 365 dni, tak abyś przez rok przeczytał całą Biblię.

 

Bo jak mówił św. Hieronim:

 

„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.”

 

 

Nie chodzi o to, abyś całe Pismo Święte od razu przeczytał i zrozumiał.

 

Ważne, żebyś nabrał nawyku codziennego, osobistego spotkania z Bogiem.

 

Abyś nauczył się codziennie słuchać Boga.

 

Aby to Słowo Boga codziennie trafiało do Twojego serca.

 

Aby to ziarno Słowa wydało obfite, dobre i piękne owoce w swoim czasie.

 

 

Zgodzisz się, że tylko ziarno nie posiane, na pewno nie wyda żadnych owoców.

 

Natomiast posiane ma szanse wzrosnąć i zaowocować.

 

Im więcej posiejesz tym więcej zbierzesz.

 

 

W codziennym czytaniu pomoże Ci nasza aplikacja w STREFIE BOGActwa Rozwoju > 365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

A o codziennym trwaniu ze Słowem Boga przypominać Ci możemy przez codzienny SMS.

 

O szczegółach codziennego wzrastanie ze Słowem Boga przeczytaj TU na stronie internetowej.

 

 

 

Dobra Nowina na 4 dzień Tygodnia Biblijnego.

 

(21) Przyszli do Kafarnaum.

 

Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał.

 

(22) Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

 

(23) Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego.

 

Zaczął on wołać:

 

(24) Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić.

 

Wiem, kto jesteś: Święty Boży.

 

(25) Lecz Jezus rozkazał mu surowo:

 

Milcz i wyjdź z niego.

 

(26) Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.

 

(27) A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał:

 

Co to jest?

 

Nowa jakaś nauka z mocą.

 

Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne.

 

(28) I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

 

Ewangelia Marka 1, 21-28

 

 

Psalm 4

 

Księga Rodzaju 4

 

Księga Izajasza 4

 

 

 

 

Dobra Nowina na 116 dzień ze Słowem Boga.

 

Od początku tego roku trwamy w codziennym czytaniu Biblii już 116 dzień.

 

365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

 

(38) Wówczas rzekli do Niego niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów:

 

Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od ciebie.

 

(39) Lecz On im odpowiedział:

 

Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza.

 

(40) Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby,

 

tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi.

 

(41) Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je,

 

ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili; a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.

 

(42) Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je;

 

ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.

 

Ewangelia Mateusza 12, 38-42

 

 

Psalm 28

 

Księga Liczb 31

 

Księga Przysłów 14

 

 

 

W ramach Tygodnia Biblijnego spotykamy się na żywo, aby wspólnie przeczytać kolejne fragmenty z Pisma Świętego.

 

Spotykamy się w grupie na Facebooku naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju

 

 

Dni i czasy naszych pozostałych spotkań na żywo ze Słowem Boga w ramach Tygodnia Biblijnego:

 

Czwartek 27 kwietnia – godzina 20:00

 

Piątek 28 kwietnia – godzina 20:00

 

Sobota 29 kwietnia – godzina 10:00

 

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Arek

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego