Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą.

Zdumiewali się Jego nauką: 

uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

Mk 1, 22

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

05 stycznia 2023

Kolejny dzień trwamy ze Słowem Boga w nauce Jezusa i mocy Ducha Świętego.

 

 

Przyszli do Kafarnaum.

 

Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał.

 

Zdumiewali się Jego nauką:

 

uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

 

Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego.

 

Zaczął on wołać:

 

Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku?

 

Przyszedłeś nas zgubić.

 

Wiem, kto jesteś:

 

Święty Boży.

 

Lecz Jezus rozkazał mu surowo:

 

Milcz i wyjdź z niego.

 

Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.

 

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał:

 

Co to jest?

 

Nowa jakaś nauka z mocą.

 

Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne.

 

I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

 

 

Ewangelia Marka 1, 21-28

 

 

Psalm 4

 

Księga Rodzaju 4

 

Księga Izajasza 4

 

 

Co to jest?

 

Nowa nauka z mocą, która daje władzę.

 

Jaką władzę?

 

Otrzymujesz naukę z mocą, która daje Ci władzę nad samym sobą, władzę nad swoimi słabościami, władzę nad grzechem.

 

 

Skąd pochodzi ta nauka?

 

Skąd bierze się ta moc?

 

Kto daje taką władzę?

 

Jesteś uczniem Jezusa, a nauka ta pochodzi od Boga z Pisma Świętego.

 

Mocy tej udziela Duch Święty.

 

Władzę otrzymujesz jako dziecko Boga na mocy dziedzictwa.

 

 

 

 

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszych 365 dni ze Słowem Boga.

 

Pytania dotyczące naszej internetowej strefy, w której zamieszczamy codzienne Słowo Boga.

 

Albo masz jakieś trudności z tym związane.

 

Napisz do mnie koniecznie.

 

Odpowiem, wyjaśnię, pomogę.

 

 

 

Jeśli dołączyłeś już do naszych 365 dni ze Słowem Boga, a nie otrzymujesz jeszcze codziennych SMSów.

 

chcesz, aby Słowo Dobrej Nowiny budziło Cię codziennie rano kilka minut po 6:30.

 

To możesz jeszcze odebrać 361 SMSów (365 – 4 dni które już minęły) jako prezent za wsparcie naszego wielkiego dzieła 365 dni ze Słowem Boga.

 

Aby każdy Twój dzień i cały rok był bardzo dobry, bardzo piękny i bardzo owocny.

 

 

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

02 czerwca 2023
Jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Mt 23, 9b
01 czerwca 2023
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu.
31 maja 2023
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Łk 1, 28
30 maja 2023
„Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Mt 22, 4
25 maja 2023
Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dz 1, 8
24 maja 2023
Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów.  On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Mt 3, 11
23 maja 2023
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie
22 maja 2023
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.  J 14, 6

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego