Co się szczególnego wydarzyło tej nocy? Tych kilku nocy?

I rzekł do nich:

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

Mk 16, 15

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

21 kwietnia 2022

Na początku Bóg w 6 nocy stworzył świat.

 

A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.

 

I tak upłynął wieczór i poranek - dzień szósty.

 

Rdz 1, 31

 

 

 

Później Bóg posłał Mojżesza, aby ten w nocy wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej.

 

Tej nocy czuwał Pan nad wyjściem synów Izraela z ziemi egipskiej.

 

Dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć Pana dla wszystkich Izraelitów po wszystkie pokolenia.

 

Wj 12, 42

 

 

 

Jezus Zmartwychwstał nocą.

 

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów.

 

Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym.

 

Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali [temu] wiary.

 

Mk 16, 9-11

 

 

 

Jeszcze wiele innych ważnych historii opisanych w Biblii również wydarzyło się nocą.

 

Na przykład (J 3, 1-5):

 

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski.

 

Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu:

 

Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel.

 

Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim.

 

W odpowiedzi rzekł do niego Jezus:

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego.

 

Nikodem powiedział do Niego:

 

Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?

 

Jezus odpowiedział:

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.

 

 

 

Poprzedniej nocy nie mogłem spać.

 

Rano miałem wrażenie jakbym, tak jak Nikodem, tą całą noc przegadał z Jezusem.

 

Przypomniały mi się te wszystkie wyjątkowe noce jakie w ostatnim czasie miały miejsce w moim życiu, jak również w całej naszej społeczności i całym Kościele.

 

Oczywiście najważniejsza z nich to Noc Paschalna, noc Zmartwychwstania Jezusa.

 

Dla mnie i mojej żony był to wyjątkowy czas nie tylko tego całonocnego czuwania lecz wliczając dzień przed i po tej nocy, było to prawie 40 godzin bez snu.

 

Przypomniała mi się nasza wspólna 168 godzinna modlitwa o pokój.

 

Podczas, której ponad sto osób wiele nocnych godzin czuwało z Jezusem na modlitwie.

 

Przypomniały mi się dwie nocne godziny tej modlitwy na początek i na koniec, gdzie się wspólnie modliliśmy.

 

Przypomniała mi się również jedna szczególne nocna godzina wspólnego z żoną czuwania i modlitwy.

 

Było to na kilka nocy przed tą najważniejszą Nocą Paschalną Zmartwychwstania Jezusa.

 

Podczas niej poprzez Słowo otrzymaliśmy jasną odpowiedź od Jezusa, jaka jest Wola Boga co do dalszej naszej pracy i działalności Fundacji.

 

Co nam powiedział?

 

 

 

Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa.

 

Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło.

 

A mówiły między sobą: Kto nam odsunie kamień z wejścia do grobu?

 

Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień został już odsunięty, a był bardzo duży.

 

Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły.

 

Lecz on rzekł do nich:

 

Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu.

 

Oto miejsce, gdzie Go złożyli.

 

A idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Podąża przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział.

 

One wyszły i uciekły sprzed grobu: ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach.

 

Nikomu też nic nie powiedziały, bo się bały.

 

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów.

 

Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym.

 

Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali [temu] wiary.

 

Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi.

 

Oni powrócili i obwieścili pozostałym.

 

Lecz im też nie uwierzyli.

 

W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.

 

I rzekł do nich:

 

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

 

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

 

Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą;

 

węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić.

 

Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie.

 

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.

 

Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

 

Mk 16

 

 

 

W kolejnych listach podzielę się z Tobą innymi rzeczami, które podczas tych nocnych rozmów powiedział Jezus.

 

Podzielę się z Tobą tym, co wiąże się z całą naszą społecznością, a szczególnie co dotyczy osobiście Ciebie.

 

 

 

Miłością ożywiany z odwagą, radością i mocą Ducha Świętego pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego