Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

02 lutego 2023
Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Mk 8, 8
01 lutego 2023
Effatha, to znaczy: Otwórz się! Mk 7, 34
31 stycznia 2023
Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Mk 7, 29
30 stycznia 2023
A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Mk 6, 56
27 stycznia 2023
Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Rz 10, 17
25 stycznia 2023
Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Dz 16, 14

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Na początku Bóg w 6 nocy stworzył świat.

 

A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.

 

I tak upłynął wieczór i poranek - dzień szósty.

 

Rdz 1, 31

 

 

 

Później Bóg posłał Mojżesza, aby ten w nocy wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej.

 

Tej nocy czuwał Pan nad wyjściem synów Izraela z ziemi egipskiej.

 

Dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć Pana dla wszystkich Izraelitów po wszystkie pokolenia.

 

Wj 12, 42

 

 

 

Jezus Zmartwychwstał nocą.

 

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów.

 

Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym.

 

Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali [temu] wiary.

 

Mk 16, 9-11

 

 

 

Jeszcze wiele innych ważnych historii opisanych w Biblii również wydarzyło się nocą.

 

Na przykład (J 3, 1-5):

 

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski.

 

Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu:

 

Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel.

 

Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim.

 

W odpowiedzi rzekł do niego Jezus:

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego.

 

Nikodem powiedział do Niego:

 

Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?

 

Jezus odpowiedział:

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.

 

 

 

Poprzedniej nocy nie mogłem spać.

 

Rano miałem wrażenie jakbym, tak jak Nikodem, tą całą noc przegadał z Jezusem.

 

Przypomniały mi się te wszystkie wyjątkowe noce jakie w ostatnim czasie miały miejsce w moim życiu, jak również w całej naszej społeczności i całym Kościele.

 

Oczywiście najważniejsza z nich to Noc Paschalna, noc Zmartwychwstania Jezusa.

 

Dla mnie i mojej żony był to wyjątkowy czas nie tylko tego całonocnego czuwania lecz wliczając dzień przed i po tej nocy, było to prawie 40 godzin bez snu.

 

Przypomniała mi się nasza wspólna 168 godzinna modlitwa o pokój.

 

Podczas, której ponad sto osób wiele nocnych godzin czuwało z Jezusem na modlitwie.

 

Przypomniały mi się dwie nocne godziny tej modlitwy na początek i na koniec, gdzie się wspólnie modliliśmy.

 

Przypomniała mi się również jedna szczególne nocna godzina wspólnego z żoną czuwania i modlitwy.

 

Było to na kilka nocy przed tą najważniejszą Nocą Paschalną Zmartwychwstania Jezusa.

 

Podczas niej poprzez Słowo otrzymaliśmy jasną odpowiedź od Jezusa, jaka jest Wola Boga co do dalszej naszej pracy i działalności Fundacji.

 

Co nam powiedział?

 

 

 

Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa.

 

Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło.

 

A mówiły między sobą: Kto nam odsunie kamień z wejścia do grobu?

 

Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień został już odsunięty, a był bardzo duży.

 

Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły.

 

Lecz on rzekł do nich:

 

Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu.

 

Oto miejsce, gdzie Go złożyli.

 

A idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Podąża przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział.

 

One wyszły i uciekły sprzed grobu: ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach.

 

Nikomu też nic nie powiedziały, bo się bały.

 

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów.

 

Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym.

 

Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali [temu] wiary.

 

Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi.

 

Oni powrócili i obwieścili pozostałym.

 

Lecz im też nie uwierzyli.

 

W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.

 

I rzekł do nich:

 

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

 

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

 

Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą;

 

węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić.

 

Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie.

 

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.

 

Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

 

Mk 16

 

 

 

W kolejnych listach podzielę się z Tobą innymi rzeczami, które podczas tych nocnych rozmów powiedział Jezus.

 

Podzielę się z Tobą tym, co wiąże się z całą naszą społecznością, a szczególnie co dotyczy osobiście Ciebie.

 

 

 

Miłością ożywiany z odwagą, radością i mocą Ducha Świętego pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

 

21 kwietnia 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

I rzekł do nich:

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

Mk 16, 15

Co się szczególnego wydarzyło tej nocy? Tych kilku nocy?