Co jest praprzyczyną każdego Twojego zagubienia?

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

16 kwietnia 2024

Pokój i Radość!

 

 

Gdzie i do Kogo pragniesz powrócić?

 

Do tej pełnej miłości i radości, bliskiej osobistej relacji z Ojcem.

 

Jak zatem odnaleźć drogę powrotu?

 

 

Przeczytajmy jeszcze 3 rozdział Księgi Rodzaju.

 

Historia ta pokazuje, dlaczego ta relacja została poważnie nadszarpnięta i oddaliliśmy się od Boga.

 

Co i kto jest praprzyczyną, że nie jesteśmy w tak bliskiej, osobistej relacji z Bogiem Ojcem jak byśmy tego pragnęli.

 

Jeśli uważasz, że powodem wyrzucenia człowieka z Raju było zjedzenie z drzewa poznania dobra i zła.

 

To masz rację.

 

Jednak to jest skutek, który oczywiście ma swoje bardzo tragiczne i nieprzyjemne dla człowieka konsekwencje.

 

Tymczasem z tej historii wypływa dla nas znacznie ważniejsza nauka.

 

Czytając zwróć szczególną uwagę kto i w jaki sposób doprowadza do tego, że człowiek sięga po to, co zakazane.

 

 

 

A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył.

 

On to rzekł do niewiasty:

 

Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?  

 

Niewiasta odpowiedziała wężowi:

 

Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział:

 

Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli.

 

Wtedy rzekł wąż do niewiasty:

 

Na pewno nie umrzecie!

 

Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło.

 

Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy.

 

Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł.

 

A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.

 

Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w porze powiewu wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu.

 

Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go:

 

Gdzie jesteś?  

 

On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się.

 

Rzekł Bóg:

 

Któż ci powiedział, że jesteś nagi?

 

Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?

 

Mężczyzna odpowiedział:

 

Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem.

 

Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty:

 

Dlaczego to uczyniłaś?

 

Niewiasta odpowiedziała:

 

Wąż mnie zwiódł i zjadłam.

 

Wtedy Pan Bóg rzekł do węża:

 

Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia.

 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę.

 

Do niewiasty powiedział:

 

Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą.

 

Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł:

 

Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem, mówiąc:

 

Nie będziesz z niego jeść - przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał z niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia.

 

Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli.

 

W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!  

 

Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.

 

Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich.

 

Po czym Pan Bóg rzekł:

 

Oto człowiek stał się jak jeden z Nas: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki.

 

Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty.

 

Wygnawszy zaś człowieka, Bóg umieścił na wschód od ogrodu Eden cherubów i miecz z połyskującym ostrzem, aby strzec drogi do drzewa życia.

 

Księga Rodzaju 3

 

 

 

Teraz po przeczytaniu tej historii, jak uważasz?

 

Co było pierwotną praprzyczyną pogubienia się człowieka?

 

 

Podpowiem Ci.

 

Przypomnij sobie od jakich słów zaczyna się 15 rozdział Ewangelii Łukasza.

 

Co robią celnicy i grzesznicy, w przeciwieństwie do tego co zrobili Adam i Ewa?

 

Co takiego zrobili zanim sięgnęli po zakazany owoc i go zjedli?

 

 

Co ta historia mówi o Tobie?

 

Czego Cię ta historia dziś nauczyła?

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego