Bóg się rodzi. 
Oto wasz Król! 

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

23 grudnia 2023

 

Raduj się!

 

 

Niesamowite jak Słowo z naszych 365 dnie ze Słowem Boga łączy się z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia.

 

Mógłby ktoś powiedzieć, że w ogóle się nie łączy.

 

Bo świętujemy narodziny Jezusa, a w naszym Słowie na te dni czytamy o ukrzyżowaniu, śmierci i złożeniu Jezusa do grobu.

 

Jednak dla mnie jest to potwierdzeniem prowadzenia Boga.

 

Po ludzku Bóg jest dla nas pełen takich paradoksów.

 

Sam Jezus mówi o sobie w Apokalipsie, którą wczoraj skończyliśmy czytać. (Ap 22, 13)

 

Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.

 

Po ludzku życie zaczyna się narodzinami a kończy śmiercią.

 

Po Bożemu, duchowo jest odwrotnie.

 

Musimy najpierw umrzeć, aby narodzić się na nowo, zmartwychwstać do życia wiecznego.

 

Takich Bożych paradoksów życzę Ci z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

 

Aby Jezus narodził się w Twoim sercu.

 

Abyś Ty razem z Jezusem narodził się na nowo.

 

 

Codziennie od niemal roku Słowo Boga zwiastuje Ci Dobrą Nowinę.

 

Tak jak Anioł Gabriel zwiastował Maryi, że w niej pocznie się i narodzi Syn Boga, Jezus.

 

Ufam, że niejedno z tych Słów Boga padło na żyzną glebę Twojego serca.

 

I dziś w Tobie rodzi się Chrystus.

 

Maryja z Józefem oraz Jezusem pod sercem Maryi wybrali się do Betlejem, aby dać się zapisać.

 

I dziś czytamy, jakim imieniem na wieczność zapisany został Jezus:

 

Jezus Nazarejczyk, Król żydowski.

 

Tego Tobie również życzę.

 

Niech to imię Króla Wszechświata.

 

Niech imię Jezus zostanie na wieczność zapisane na Twoim sercu.

 

Niech Jezus stanie się Twoim Królem, Królem Twojego życia.

 

 

357 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(13)  Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata.

 

(14)  Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej.

 

I rzekł do Żydów: Oto wasz król!

 

(15)  A oni krzyczeli: Precz! Precz! Ukrzyżuj go! Piłat powiedział do nich: Czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Poza cezarem nie mamy króla.

 

(16)  Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano.

 

Zabrali zatem Jezusa.

 

(17)  A On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.

 

(18)  Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa.

 

(19)  Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu.

 

A było napisane: Jezus Nazarejczyk, Król żydowski.

 

(20)  Napis ten czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta.

 

A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim.

 

(21)  Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: Nie pisz: Król żydowski, ale że on powiedział: Jestem Królem żydowskim.

 

(22)  Odparł Piłat: Com napisał, napisałem.

 

(23)  Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza jedna część; wzięli także tunikę.

 

Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu.

 

(24)  Mówili więc między sobą: Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć.

 

Tak miały się wypełnić słowa Pisma:

 

Podzielili między siebie szaty moje, a o moją suknię rzucili losy.

 

To właśnie uczynili żołnierze.

 

Ewangelia Jana 19, 13-24

 

 

2 Księga Machabejska 2

 

2 Księga Machabejska 3

 

Księga Judyty 7

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Kasiarki

 

czyli Kasia i Arek towarzyszący Ci w Twojej codziennej drodze pogłębiania osobistych relacji z Bogiem

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego