Błogosławione skutki zbiórki.

Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie.

2Kor 9, 6

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

13 stycznia 2023

Z okazji moich imienin, Arkadiusza, 12 stycznia uruchomiliśmy nową stronę zbiórki z całkowicie nową formą przekazywania DARowizn i wyboru poDARunków w prezencie za wsparcie.

 

Co więcej a raczej co mniej.

 

Od dziś możesz przekazać na naszą fundację dowolnej wysokości DARowiznę zaczynając od 1 zł +

 

Za każde wsparcie jesteśmy bardzo wdzięczni dlatego odwdzięczamy się poDARunkiem SŁOWA w prezencie za każdą DARowiznę już od 1 zł.

 

 

Zbiórce przyświeca nam SŁOWO BOGA.

 

Błogosławione skutki zbiórki

 

Taki tytuł w Biblii Tysiąclecia nosi perykopa z 9 rozdziału 2 Listu do Koryntian.

 

To Słowo BOGA stanowi wzór dla zbiórki, do której Cię gorąco zapraszamy.

Twoja darowizna wspiera:

 

- Działalność ewangelizacyjną naszej fundacji.

 

- Codzienne rozsiewanie ziarna Słowa w ludzkich sercach.

 

- Karmienie Słowem Boga tych, którzy w tych trudnych czasach spragnieni są usłyszeć Dobrą Nowinę.

 

- Tworzenie nowych dzieł i kursów, które dzięki wsparciu naszych darczyńców możemy udostępniać bezpłatnie dla wszystkich.

 

- Budowanie naszej społeczności, abyśmy wszyscy stanowili jedno.

 

Za każdego darczyńcę i za całą naszą społeczność modlimy się codziennie i składamy Bogu dziękczynienie na comiesięcznej Eucharystii odprawianej w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie.

 

 

Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera,

kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. 

 

Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. 

 

A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane:

 

Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki.

 

Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu,

i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. 

 

Wzbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty,

która składa przez nas dziękczynienie Bogu. 

 

Posługiwanie bowiem tej sprawie społecznej nie tylko uzupełnia to, na co nie stać świętych, lecz obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu. 

 

Ci, którzy oddają się tej posłudze, wielbią Boga za to, żeście posłuszni w wyznawaniu Ewangelii Chrystusa, a w prostocie stanowicie jedno z nimi i ze wszystkimi. 

 

A w swych modlitwach za was okazują wam miłość z powodu przebogatej w was łaski Boga. 

 

Dzięki Bogu za Jego dar niewypowiedziany.

 

2 Kor 9

 

 

 

Swoim wsparciem dajesz nam ziarno na zasiew, które każdego dnia zwiększa plon Bożego błogosławieństwa.

 

Jak wesprzeć naszą fundacją i przekazać DARowiznę?

 

WEJDŹ TERAZ NA NASZA NOWĄ STRONĘ ZBIÓRKI DARowiazn i WSPARCIA

 

 

Nad naszym KOSZYKIEM DARczyńcy pracowaliśmy kilka ostatnich tygodni, ale nie wiem czy wszystko działa jak należy.

 

Dlatego wybacz jak coś nie zadziała poprawnie.

 

Sprawdź, przetestuj, a jak coś nie będzie działało, albo nie będzie zbyt jasne napisz mi proszę kilak słów swojej opinii.

 

 

Jak przebiegło przekazanie DARowizny?

 

Czy napotkałeś jakieś trudności?

 

Czy było coś dla Ciebie niejasne?

 

Jak Ci się podoba taka forma KOSZYKA DARczyńcy?

 

 

Masz jakieś sugestie, dobre rady, co możemy poprawić?

 

 

 

 

Słowo Boga niech Cię prowadzi każdego dnia przez cały rok.

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

02 czerwca 2023
Jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Mt 23, 9b
01 czerwca 2023
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu.
31 maja 2023
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Łk 1, 28
30 maja 2023
„Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Mt 22, 4
25 maja 2023
Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dz 1, 8
24 maja 2023
Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów.  On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Mt 3, 11
23 maja 2023
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie
22 maja 2023
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.  J 14, 6

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego