Adwentowe REkoLACJE 
Dziś spotkanie online. 
Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud! – mówi wasz Bóg.

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

12 grudnia 2023

Raduj się!

 

 

Zapraszam Cię dziś na centralne wydarzenie naszych Adwentowych REkoLACJI.

 

Spotkanie online naszej Społeczności dziś o godzinie 20:00.

 

Dołącz do Adwentowych REkoLACJI i  jednocześnie do dzisiejszego spotkania online.

 

 

Spotkanie wypełnimy Słowem Boga oraz świadectwami co najmniej czterech osób.

 

Zaświadczymy, o tym co widzieliśmy i czego doświadczyliśmy o tym, jak Bóg działa dziś w życiu naszym i naszej Społeczności.

 

Jak Bóg dziś uwalnia, uzdrawia, pociesza, daje i wypełnia obietnice z dokładnością i precyzją.

 

 

Podzielę się z Tobą kilkoma wybranymi Słowami, przez które Bóg wlewa w moje serce wiarę i nadzieję, że to będzie wyjątkowe spotkanie.

 

Liturgia Słowa w tym drugim tygodniu Adwentu, na Eucharystii w niedzielę i dziś zaczyna się Słowami.

 

"Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!" – mówi wasz Bóg.

 

 

I dalej kilka wybranych zdań z całego czytania z Księgi Proroka Izajasza (przeczytaj całość Iz 40, 1-11)

 

Przemawiajcie do serca … wołajcie do niego, … nieprawość jego odpokutowana, …

 

Głos się rozlega: „Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu! …

 

Wtedy się chwała Pana objawi, zobaczy ją wszelkie ciało, bo powiedziały to usta Pana”.

 

Głos się odzywa: „Wołaj!” — I rzekłem: Co mam wołać?...

 

słowo Boga naszego trwa na wieki…

 

Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny…

 

nie bój się!

 

Powiedz…

 

Oto wasz Bóg!

 

Oto Pan, Bóg, przychodzi z mocą…

 

Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata.

 

Podobnie pasterz pasie swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie.

 

 

I jeszcze jedno z drugiego niedzielnego czytania z 2 Listu Świętego Piotra (3, 9

 

Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy…

 

(Bóg) jest cierpliwy w stosunku do was.

 

Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chce doprowadzić do nawrócenia.

 

 

Na potwierdzenie naszych rozważań z pierwszego tygodnia, że na początek potrzeba nam oczyszczenia z grzechu.

 

Niedzielna Ewangelia.

 

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

 

Jak jest napisane u proroka Izajasza:

 

"oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją.

 

Głos wołającego na pustyni:

 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki",

 

wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów.

 

Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy

 

i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.

 

Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił:

 

"idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów.

 

Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym".

 

Mk 1, 1-8

 

 

 

I jeszcze ode mnie fragment z Listu gdzie święty Jan pisze o Słowie i świadectwie.

 

Słowo Boga i świadectwo idą w parze.

 

Słowo daje Życie, a my na dzisiejszym spotkaniu chcemy o tym dać świadectwo.

 

Trwajmy w łączności, we współuczestnictwie, w tej osobistej relacji z Ojcem i Synem w Duchu Świętym.

 

W osobistej relacji między nami, a radość nasz będzie pełna.

 

 

Piszemy wam o tym, co było od początku.

 

O tym, co słyszeliśmy i widzieliśmy na własne oczy, co oglądaliśmy i dotykaliśmy własnymi rękami - o Słowie Życia.

 

To życie się objawiło, a myśmy je widzieli i o nim świadczymy.

 

Głosimy wam życie wieczne, które jest u Ojca, a nam zostało objawione.

 

To, co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy, głosimy także wam, abyście i wy trwali z nami w łączności.

 

A jest to łączność z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem.

 

Piszemy o tym, aby nasza radość była pełna.

 

Takie jest orędzie, które usłyszeliśmy od Niego i które wam głosimy:

 

Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności.

 

Jeżeli mówimy, że trwamy z Nim w łączności, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą.

 

Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, mamy łączność między sobą, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

 

Jeżeli mówimy, że jesteśmy bez grzechu, zwodzimy samych siebie i nie ma w nas prawdy.

 

Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg jest wierny i sprawiedliwy: odpuści nam grzechy oraz oczyści nas z wszelkiej nieuczciwości.

 

Jeżeli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego słowa.

 

1 List Świętego Jana 1, 1-10

 

 

---

 

 

346 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(1)  To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze.

 

(2)  Wyłączą was z synagogi.

 

Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu.

 

(3)  Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie.

 

(4)  Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem.

 

Tego jednak nie powiedziałem wam od początku, ponieważ byłem z wami.

 

Ewangelia Jana 16, 1-4

 

 

Apokalipsa św. Jana 12

 

1 Księga Machabejska 5

 

Księga Zachariasza 8

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Kasiarki

 

czyli Kasia i Arek towarzyszący Ci w Twojej codziennej drodze pogłębiania osobistych relacji z Bogiem

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego