Adwentowe REkolACJE 
Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata.

Mt 28, 20

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

05 grudnia 2023

Raduj się!

 

 

Wierzysz, czy zwątpiłeś, że to Jezus dziś przychodzi do Ciebie?

 

Zapytajmy o to samego Jezusa.

 

 

O tym wszystkim donieśli Janowi jego uczniowie.

 

Wtedy Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Pana z zapytaniem:

 

Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?

 

Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli:

 

Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem:

 

Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?

 

W tym właśnie czasie [Jezus] wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i [uwolnił] od złych duchów; także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem.

 

Odpowiedział im więc:

 

Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli:

 

niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię.

 

A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie.

 

Łk 7,18-23

 

 

Jezus nie odpowiada nam wprost.

 

Pokazuje konkretne czyny, znaki i cuda, które dokonuje.

 

To one świadczą o tym, że to Jezus przychodzi do Ciebie dziś.

 

Oczywiście my cały czas oczekujemy na Paruzję, ostateczne przyjście Jezusa na końcu czasów.

 

Jednak sam Jezus mówi.

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest,

 

kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą.

 

J 5, 25

 

W innym miejscu Jezus mówi.

 

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata

 

Mt 28, 20

 

 

Zarówno więc, oczekujemy na przyjście Jezusa i Jezus już jest.

 

Już dziś przychodzi do Ciebie osobiście.

 

O czasie, dniu i godzinie ostatecznego przyjścia Jezusa nikt nie wie, tylko sam Bóg Ojciec.

 

Natomiast o tym, że Jezus już jest, że dziś przychodzi osobiście do Ciebie możemy zaświadczyć tym, co sami widzieliśmy i słyszeliśmy, czego sami osobiście doświadczyliśmy w naszym życiu.

 

Nasze świadectwo jak Jezus przychodzi do nas i uczynił znaki i cuda opowiemy Ci w tym obecnym czasie naszych Adwentowych REkoLACJI.

 

W kolejnych dniach poznasz naszą historię, o tym jak Jezus przyszedł osobiście do nas i całkowicie odmienił nasze życie.

 

Na początek usłyszysz o tym jak otworzył nasze uszy i przywrócił nam wzrok.

 

Jak nas oczyścił z tego trądu, który nas wyniszczał przez wiele lat i uwolnił z niewoli ciemności.

 

Jak przywrócił nas do życia i otworzył na piękne, głębokie relacje.

 

W końcu jak powstaliśmy z umarłych i zaczęliśmy chodzić, aby zanieść Dobrą Nowinę do każdej osoby, która potrzebuje ją usłyszeć.

 

Dziś, Jezus posyła nas do Ciebie z tą Dobrą Nowiną.

 

Przychodzimy Tobie osobiście zaświadczyć o tym, że Jezus przychodzi, a nawet już przyszedł.

 

Nasze świadectwa przeczytasz w kolejnych dniach oraz posłuchasz na naszym spotkaniu online.

 

Spotkania nie planuję nagrywać i później udostępniać.

 

Dlatego Ty zaplanuj sobie ten czas na osobiste spotkanie.

 

Spotykamy się we wtorek 12 grudnia o godzinie 20:00.

 

 

Z naszych osobistych doświadczeń wyciągamy trzy prawdy.

 

Po pierwsze, że w ogóle w moim życiu potrzebuję Jezusa.

 

Jezus jest moją życiową drogą i prawdą i Jezus jest moim życiem.

 

Po drugie, żeby spotkać się osobiście z przychodzącym Jezusem potrzebuję wiary.

 

Żeby zostać przez Jezusa uzdrowionym z wszelkich chorób i dolegliwości, uwolnionym od złych duchów, wyrwanym z ciemniści i wszelkich innych słabości.

 

Potrzebuję wiary, że Jezus może tego dokonać.

 

Po trzecie potrzebuję poznania i świadomości.

 

Gdzie ja jestem chory, słaby, co jest moją niewolą i zniewoleniem, na co jestem ślepy i głuchy, czym jest mój trąd, co powoduje, że tkwię w ciemności i śmierci duchowej.

 

 

Czy Ty to wiesz?

 

Masz tą świadomość czego potrzebujesz, aby Ciebie Jezus uzdrowił, uwolnił, oczyścił?

 

Gdyby teraz Jezus stanął naprzeciw Ciebie i zapytał Cię jak tego niewidomego spod Jerycha (Mk 10, 51).

 

Co chcesz abym Ci uczynił?

 

 

Co Ty byś dziś odpowiedział Jezusowi?

 

Co Ci dolega?

 

Z jakiej choroby potrzebujesz, aby Cię Jezus uzdrowił?

 

Od jakich złych duchów potrzebujesz uwolnienia?

 

 

Jak uważasz?

 

Co jest tym wzrokiem, którego Ci brak?

 

Na co masz zamknięte uszy i nie słyszysz zbyt dobrze?

 

A może jesteś chromy i kulawy, co nie pozwala Ci pójść tam, gdzie potrzebujesz iść?

 

Co jest Twoim trądem, z którego potrzebujesz się oczyścić?

 

W czasach Jezusa, trąd powodował, że ludzie trędowaci byli izolowani, musieli trzymać się od innych z daleka.

 

Nie mieli szansy na żadne osobiste relacje, tym bardziej bliskie i intymne relacje z jakąkolwiek drugą osobą.

 

Co Ciebie oddala od bliskiej relacji z Bogiem, z Jezusem, z innymi osobami?

 

 

Stań ze sobą w prawdzie, bo tylko światło Prawdy Cię wyzwoli z ciemności.

 

Zastanów się i rozważ głęboko w sercu to Słowo Boga.

 

Jak wygląda Twoje życie duchowe?

 

Czy Twój duch i dusza żyją?

 

Czuwaj i oczekuj przyjścia Jezusa.

 

Jezusa, który przychodzi do Ciebie osobiście, aby się z Tobą blisko spotkać i dać Ci życie w pełni?

 

 

---

 

 

Dołącz do Adwentowych REkoLACJI, jeśli jeszcze Cię z nami nie ma, w naszej internetowej STREFIE BOGA.

Zaproś również na nasze Adwentowe REkoKACJE znajomych, jeśli jeszcze nie zaprosiłeś.

Niech dołączą na tej stronie:

https://strefa.bogactworozwoju.pl/adwentowe-rekolacje

 

 

---

 

 

339 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(1)  Niech się nie trwoży serce wasze.

 

Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!

 

(2)  W domu Ojca mego jest mieszkań wiele.

 

Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział.

 

Idę przecież przygotować wam miejsce.

 

(3)  A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.

 

(4)  Znacie drogę, dokąd Ja idę.

 

(5)  Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz.

 

Jak więc możemy znać drogę?

 

(6)  Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.

 

Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

 

(7)  Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca.

 

Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście.

 

(8)  Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy.

 

(9)  Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca.

 

Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”?

 

(10)  Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie.

 

To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.

 

(11)  Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie.

 

Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!

 

(12)  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.

 

(13)  A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu.

 

(14)  O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.

 

Ewangelia Jana 14, 1-14

 

 

Apokalipsa św. Jana 5

 

Księga Estery 8

 

Księga Aggeusza 1

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Kasiarki

 

czyli Kasia i Arek towarzyszący Ci w Twojej codziennej drodze pogłębiania osobistych relacji z Bogiem

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego