A z nieba odezwał się głos: 
Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

24 kwietnia 2023

 

Pokój Wam!

 

W niedzielę zaczął się ogólnopolski Tydzień Biblijny.

 

Zamierzamy przez cały tydzień spotykać się codziennie online, aby wspólnie na żywo przeczytać kilka fragmentów z Pisma Świętego.

 

Wczoraj po kilkudziesięciu minutach trudności technicznych, w końcu połączyliśmy się i przeczytaliśmy Słowo Boga.

 

Dziś, w drugi dzień Tygodnia Biblijnego spotykamy się o godzinie 20:00.

 

Spotykamy się w grupie na Facebooku naszej Społeczności BOGAtwa Rozwoju.

 

Przeczytamy kolejne cztery fragmenty Pisma Świętego.

 

 

Jeśli nie możesz być z nami na żywo, dołącz do wspólnego czytania Słowa Boga w naszej internetowej STREFIE BOGActwa Rozwoju.

 

 

(9) W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie.

 

(10) W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie.

 

(11) A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

 

(12) Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię.

 

(13) Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana.

 

Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu.

 

Ewangelia Marka 1, 9-13

 

 

Psalm 2

 

Księga Rodzaju 2

 

Księga Izajasza 2

 

 

 

Natomiast jeśli jesteś z nami od początku roku, od 1 stycznia 2023.

 

To dziś jest już 114 z 365 dni ze Słowem Boga w codzienności.

 

(22) Wówczas przyprowadzono Mu opętanego, który był niewidomy i niemy.

 

Uzdrowił go, tak że niemy mógł mówić i widzieć.

 

(23) A całe tłumy pełne były podziwu i mówiły: Czyż nie jest to Syn Dawida? 

 

(24) Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili: On tylko mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy.

 

(25) Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo od wewnątrz skłócone pustoszeje.

 

I nie ostoi się żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócone.

 

(26) Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam z sobą jest skłócony, jakże się więc ostoi jego królestwo? 

 

(27) I jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie?

 

Dlatego oni będą waszymi sędziami.

 

(28) Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was królestwo Boże.

 

(29) Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże?I dopiero wtedy dom jego ograbi.

 

(30) Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mną, [ten] rozprasza.

 

Ewangelia Mateusza 12, 22-30

 

 

Księga Liczb 29

 

Księga Przysłów 11

 

Księga Przysłów 12

 

 

 

 

Dni i czasy naszych spotkań na żywo ze Słowem Boga:

 

Poniedziałek 24 kwietnia – godzina 20:00

 

Wtorek 25 kwietnia – godzina 20:00

 

Środa 26 kwietnia – godzina 10:00

 

Czwartek 27 kwietnia – godzina 20:00

 

Piątek 28 kwietnia – godzina 20:00

 

Sobota 29 kwietnia – godzina 10:00

 

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Arek

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego