A oto nadeszła ta godzina. Nie prześpij jej!

A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.

Mt 26, 45

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

08 lutego 2024

 

Pokój i Radość!

 

 

Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów:

 

Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę.

 

Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę.

 

Wtedy rzekł do nich:

 

Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną.

 

I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami:

 

Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich.

 

Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty [niech się stanie]!  

 

Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących.

 

Rzekł więc do Piotra:

 

Tak [oto] nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną?  

 

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.

 

Powtórnie odszedł i tak się modlił:

 

Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja! 

 

Potem wrócił i zastał ich śpiących, bo oczy ich zmorzył sen.

 

Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, wypowiadając te same słowa.

 

Potem przyszedł do uczniów i rzekł do nich:

 

Śpicie jeszcze i odpoczywacie?

 

A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.

 

Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca.

 

Mt 26, 36-46

 

 

Co roku przed rozpoczęciem Wielkiego Postu noszę w sercu głębokie postanowienie.

 

Ten szczególny czas poświęcę na głęboką duchową pracę.

 

Co roku zamierzam dobrze przygotować się do tych najważniejszych w roku Świąt Wielkanocnych.

 

Noszę w sercu wielkie pragnienie, aby w tym roku prawdziwie przeżyć Zmartwychwstanie Jezusa.

 

Pragnę wraz z Jezusem osobiście wejść w to doświadczenie krzyża tak głęboko, aby również z Jezusem powstać na nowo do życia.

 

Mam ogromne szczęście, a raczej to sam Bóg obdarza mnie tą łaską, że od kilku lat mogę tego osobiście doświadczać.

 

Co roku na Wielki Post przygotowuję nowy kurs, nowe Rekolacje, nowe wydarzenia, które pozwalają mi spełnić te duchowe pragnienia i postanowienia.

 

Jeszcze większym szczęściem i łaską od Boga jest to, że mogę tymi doświadczeniami dzielić się z Tobą osobiście i całą naszą Społecznością,

 

Wspólne przeżywanie tego Wielkopostnego czasu, wspólne rozważanie Słowa oraz wspólna modlitwa.

 

Przenosi nas na zupełnie inny wymiar duchowego doświadczania Wielkiego Postu.

 

Wspólnie dużo głębiej wchodzimy w to przygotowanie serca na Zmartwychwstanie.

 

 

Jezus przychodzi do swoich uczniów, czyli również do nas i mówi.

 

Śpicie jeszcze i odpoczywacie?

 

A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.

 

Oto blisko jest mój zdrajca.

 

 

Żebym to nie ja okazał się w tej godzinie tym zdrajcą Jezusa.

 

Tym, który duchowo prześpi ten cały czas Wielkiego Postu i duchowego przygotowania.

 

Ale żebym w sercu usłyszał to wezwanie Jezusa.

 

Wstań, chodź!

 

Zostań tu i czuwaj ze Mną.

 

W tym roku szczególnie głęboko pragnę w końcu tak prawdziwie obudzić się.

 

Chcę wstać i pójść wraz z Jezusem do Ogrodu Getsemani.

 

Pragnę z Jezusem czuwać przez cały Wielki Post.

 

Nie chcę przespać tego szczególnego czasu łaski.

 

Nie chcę żałować, jak bywało już wiele razy wcześniej, że ponownie zmarnowałem ten Wielki Post i znowu nic nie zrobiłem dla duchowego przeżycia tego czasu.

 

 

Dlatego przygotowałem na ten Wielki Post nowe Wielkopostne Rekolacje odkrywania i pełnienia Woli Boga.

 

Podzielę się z Tobą moimi najgłębszymi doświadczeniami ostatnich lat.

 

Słowem Boga, które nas poprowadzi przez ten Wielki Post, pogłębionymi rozważaniami oraz moimi osobistymi doświadczeniami poprzez:

 

- Codzienne listy mailowe.

 

- W naszej internetowej Strefie Boga.

 

Tu dodatkowo dostaniesz dostęp do nagrań audio ze Słowem i rozważaniami, które możesz odsłuchać w ciągu dnia, np. będąc w drodze.

 

- Przez codzienne poranne SMSy z wybranymi wersetami Biblijnymi o Woli Boga (opcja dla chętnych).

 

Słowo Boga, które ma moc egzorcyzmowania, będzie Cię codziennie rano budziło do czuwania.

 

- Na cotygodniowych poniedziałkowych spotkaniach online.

 

Spotkania to również przestrzeń do rozmowy, dzielenia i słuchania.

 

 

Zapisz się >>> na Wielkopostne Rekolacje odkrywania i pełnienia Woli Boga.

 

Podziel się tą dobrą wiadomością i zaproś również znajomych na nasze Wielkopostne Rekolacje.

 

 

  

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego