Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

02 lutego 2023
Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Mk 8, 8
01 lutego 2023
Effatha, to znaczy: Otwórz się! Mk 7, 34
31 stycznia 2023
Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Mk 7, 29
30 stycznia 2023
A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Mk 6, 56
27 stycznia 2023
Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Rz 10, 17
25 stycznia 2023
Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Dz 16, 14

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

8 z 11 cudownych rozdziałów Biblii, gdzie występuję razem błogosławieństwo i trzy cnoty Boskie wiara, nadzieja i miłości.

 

Niech Dobry Bóg przez to Słowo błogosławi Ci, a w Twoim sercu wzrasta wiara, nadzieja i miłość.

 

 

 

Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i do wierzących w Chrystusa Jezusa:

 

łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa.

 

Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa!

 

On udzielił nam z wyżyn niebieskich wszelkiego błogosławieństwa duchowego w Chrystusie.

 

On wybrał nas w Nim przed stworzeniem świata, abyśmy byli przed Nim święci i nieskalani w miłości.

 

On przeznaczył nas, abyśmy się stali Jego przybranymi dziećmi przez Jezusa Chrystusa.

 

Takie było upodobanie Jego woli, aby był uwielbiony majestat Jego łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.

 

W Nim mamy odkupienie przez krew Jego: odpuszczenie występków dzięki bogactwu Jego łaski.

 

Obdarzył nas nią obficie wraz z wszelką mądrością i zrozumieniem, gdy dał nam poznać tajemnicę swej woli.

 

Tak sobie upodobał i w Nim postanowił, że dla dokonania pełni czasów wszystko podda Chrystusowi jako Głowie: to, co w niebie, i to, co na ziemi.

 

W Nim także my zostaliśmy wybrani i już wcześniej przeznaczeni przez Tego, który wszystko czyni według postanowienia swej woli,

 

abyśmy wielbili majestat Jego łaski - my, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie.

 

W Nim także wy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię o waszym zbawieniu.

 

W Nim uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią, Świętym Duchem obietnicy,

 

Duchem, który jest poręczycielem naszego dziedzictwa, odkupienia tych, których On nabył, aby był uwielbiony Jego majestat.

 

Dlatego i ja, słysząc o waszej wierze w Pana Jezusa i o waszej miłości do wszystkich świętych, nie przestaję za was dziękować.

 

Pamiętam o was w moich modlitwach, aby Bóg naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia, byście Go lepiej poznali.

 

Niech da wam światłe oczy serca, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych i czym nadzwyczajny ogrom Jego mocy dla nas wierzących, o czym świadczy siła Jego potęgi.

 

Ukazał ją w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawej stronie na wyżynach niebieskich ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą i panowaniem, i ponad wszelkim imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.

 

Wszystko poddał pod Jego stopy i ustanowił Go Głową całego Kościoła, który jest Jego Ciałem i Pełnią Tego, który wypełnia wszystko we wszystkim.

 

 

List do Efezjan

 

Rozdział 1

 

 

 

Podziel się udostępnij na Facebooku niech Dobre Słowo Boga roznosi się na cały świat

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

04 marca 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Niech da wam światłe oczy serca, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych

Ef 1, 18

 

8 z 11 Słów Boga z błogosławieństwem o wierze, nadziei i miłości