2 z 11 Słów Boga z błogosławieństwem o wierze, nadziei i miłości

A Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście mocą Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję.

Rz 15, 3

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

26 lutego 2022

2 z 11 szczególnych rozdziałów Biblii, w którym przeczytasz o błogosławieństwie i trzech cnotach Boskich wierze, nadziei i miłości.

 

Niech to Słowo Boga będzie dla Ciebie błogosławieństwem przez, które z mocą wzrosną i pięknie rozwiną się w Tobie wiara, nadzieja i miłość.

 

 

 

A my, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne.

 

Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne - dla jego dobra, dla zbudowania.

 

Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego, ale jak napisano:

 

Urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na Mnie.

 

To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję.

 

A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

 

Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was - ku chwale Boga.

 

Albowiem Chrystus - powiadam - stał się sługą obrzezanych dla [ukazania] wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano:

 

Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu.

 

Znów mówi Pismo: Weselcie się, poganie, wraz z ludem Jego!

 

I znowu: Chwalcie Pana, wszyscy poganie, niech Go wielbią wszystkie narody!

 

Nadto także Izajasz powiada:

 

Przyjdzie potomek Jessego, powstanie Ten, który ma rządzić poganami, w Nim poganie pokładać będą nadzieję.

 

A Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście mocą Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję.

 

Bracia, jestem co do was przekonany, że pełni jesteście szlachetnych uczuć, ubogaceni wszelką wiedzą, zdolni do udzielania sobie wzajemnie upomnień.

 

A może niekiedy w liście tym zbyt śmiało się wyraziłem jako ten, który wam pewne sprawy stara się przypomnieć - na mocy danej mi przez Boga łaski.

 

Dzięki niej jestem z urzędu sługą Chrystusa Jezusa wobec pogan, sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej po to, by poganie stali się ofiarą miłą Bogu, uświęconą Duchem Świętym.

 

Jeśli więc mogę się chlubić, to tylko w Chrystusie Jezusie z powodu tego, co odnosi się do Boga.

 

Nie odważę się jednak wspominać niczego poza tym, czego dokonał przeze mnie Chrystus w doprowadzeniu pogan do posłuszeństwa wierze słowem, czynem, mocą znaków i cudów, mocą Ducha Świętego.

 

Oto od Jeruzalem i na całym obszarze aż po Ilirię dopełniłem [głoszenia] Ewangelii Chrystusa.

 

A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nie znane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogoś innego,

 

lecz zgodnie z tym, co jest napisane: Ci, którym o Nim nie mówiono, zobaczą Go i ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznają Go.

 

I dlatego też wielokrotnie napotykałem przeszkody w dotarciu do was.

 

Teraz jednak, nie znajdując już w tych stronach pola do pracy, od kilku lat pragnę gorąco wybrać się do was, gdy będę podążał do Hiszpanii.

 

Mam bowiem nadzieję, że w czasie tej podróży was odwiedzę i że wy mnie tam dalej wyprawicie, gdy się już wami trochę nacieszę.

 

W tej chwili zaś wybieram się do Jeruzalem z posługą dla świętych.

 

Macedonia i Achaja bowiem uznały za stosowne zebrać składkę na rzecz świętych w Jeruzalem.

 

Uznały za stosowne, bo i są ich dłużnikami.

 

Jeżeli bowiem poganie otrzymali udział w ich dobrach duchowych, powinni im za to służyć pomocą doczesną.

 

Gdy tę sprawę załatwię i owoce składki z moim potwierdzeniem im wręczę, poprzez wasze strony wybiorę się do Hiszpanii.

 

A jestem przekonany, że przybywając do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusa.

 

Proszę więc was, bracia, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i przez miłość Ducha,

 

abyście udzielili mi wsparcia modłami waszymi za mnie do Boga,

 

abym wyszedł cało z rąk niewiernych w Judei i by moja posługa na rzecz Jeruzalem została dobrze przyjęta przez świętych,

 

i żebym z woli Bożej w radości do was przybył i mógł się dzięki wam pokrzepić.

 

A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi! Amen.

 

 

List do Rzymian

 

Rozdział 15

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego