10 z 11 Słów Boga z błogosławieństwem o wierze, nadziei i miłości

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

Rz 12, 21

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

06 marca 2022

10 z 11 pięknych rozdziałów Biblii, gdzie występuję razem błogosławieństwo i trzy cnoty Boskie wiara, nadzieja i miłości.

 

Niech Dobry Bóg przez to Słowo błogosławi Ci, a w Twoim sercu wzrasta wiara, nadzieja i miłość.

 

 

 

A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej.

 

Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe.

 

Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was: Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo - według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył.

 

Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność - podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami.

 

Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary:

 

bądź dar proroctwa - [aby go stosować] zgodnie z wiarą;

 

bądź to urząd diakona - dla wykonywania czynności diakońskich;

 

bądź urząd nauczyciela - dla wypełniania czynności nauczycielskich;

 

bądź dar upominania - dla karcenia.

 

Kto zajmuje się rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym, [niech działa] z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, [niech to czyni] ochoczo.

 

Miłość niech będzie bez obłudy.

 

Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem.

 

miłości braterskiej nawzajem bądźcie sobie życzliwi.

 

W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie.

 

Nie opuszczajcie się w gorliwości.

 

Bądźcie płomiennego ducha.

 

Pełnijcie służbę Panu.

 

Weselcie się nadzieją.

 

W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali.

 

Zaradzajcie potrzebom świętych.

 

Przestrzegajcie gościnności.

 

Błogosławcie tych, którzy was prześladują.

 

Błogosławcie, a nie złorzeczcie.

 

Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą.

 

Bądźcie między sobą jednomyślni.

 

Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne.

 

Nie uważajcie sami siebie za mądrych.

 

Nikomu złem za zło nie odpłacajcie.

 

Starajcie się dobrze czynić wszystkim ludziom.

 

Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi.

 

Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście [Bożej].

 

Napisano bowiem:

 

Do Mnie należy pomsta, Ja wymierzę zapłatę - mówi Pan - ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód - nakarm go.

 

Jeżeli pragnie - napój go.

 

Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz nad jego głową.

 

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

 

 

List do Rzymian

 

Rozdział 12

 

 

 

Podziel się udostępnij na Facebooku niech Dobre Słowo Boga roznosi się na cały świat

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego