Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2022 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

29 listopada 2022
Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Mt 8, 8
24 listopada 2022
On wstał i poszedł za Nim. Mt 9, 9
22 listopada 2022
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Łk 23, 35
17 listopada 2022
Ja, Jan, ujrzałem oto drzwi otwarte w niebie. Ap 4, 1
16 listopada 2022
Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Ap 3, 20
15 listopada 2022
Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. J 12, 24
09 listopada 2022
Pójście za Jezusem nie jest wyborem opcjonalnym, lecz pilną koniecznością.
08 listopada 2022
Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz,  i rzekł do niego: Pójdź za Mną! Mt 9, 9

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Jaka jest pierwsza z trzech głębokich postaw serca niezbędnych do dobrego życia?

 

Przeczytaj najpierw początek Ewangelii Jana i fragment z Listu do Galatów.

 

 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.

 

Ono było na początku u Boga.

 

Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, [z tego], co się stało.

 

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła…

 

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego –

 

którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

 

J 1, 1-5, 12-13

 

 

A to mówię: Jak długo dziedzic jest nieletni, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest właścicielem wszystkiego.

 

Aż do czasu określonego przez ojca podlega on opiekunom i rządcom.

 

My również, dopóki byliśmy nieletni, pozostawaliśmy w niewoli „żywiołów tego świata”.

 

Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod Prawem,

 

aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.

 

Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła:

 

Abba, Ojcze!

 

A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem.

 

Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

 

Ga 4, 1-7

 

 

Jaka jest  zatem pierwsza z trzech głębokich postaw serca niezbędnych do dobrego życia?

 

Postawa Dziecięctwa Bożego.

 

Poprzez Chrzest otrzymałeś nową tożsamość i stałeś się ukochanym dzieckiem Boga.

 

Z tej postawy dziecka Boga wypływa Twoja fundamentalna godność jako człowieka.

 

Jako syn lub córka Boga nosisz w sobie przeogromną wartość.

 

Bóg jest Twoim Ojcem, a Ty jesteś z Jego Woli dziedzicem Królestwa Niebieskiego.

 

 

Jak tą postawę dziecka Boga w sobie odkryć, pielęgnować i rozwijać?

 

Co jeszcze więcej z niej dobrego wypływa dla Twojego życia?

 

Dowiesz się na naszych spotkaniach.

 

 

Już za tydzień nasze pierwsze z tych spotkań.

 

We wtorek 31 maja o godzinie 19:00 spotkamy się online.

 

 

Za 2 tygodnie nasze pierwsze spotkanie w Krakowie.

 

We wtorek 7 czerwca o godzinie 19:00 spotykamy się w Krakowie.

 

 

Na tym nie koniec.

 

 

Gorąca wiadomość z ostatniej chwili.

 

Za 3 tygodnie, również we wtorek, nasze pierwsze spotkanie w…

 

Niech to spotkanie jeszcze na razie pozostanie moją słodką tajemnicą.

 

Ono przekracza na tą chwile moje wyobrażenia.

 

 

To wszystko bierze swój początek w najpiękniejszym i najradośniejszym w całym roku okresie Wielkanocnym.

 

Przed nami niezwykłe dwa wydarzenia.

 

W czwartek po 40 dniach od swego Zmartwychwstania Jezus wstępuje do nieba.

 

Uroczyście świętować to będziemy w najbliższą niedzielę.

 

W kolejną niedzielę 5 czerwca Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

 

Chwała Naszemu Ojcu, Abba, Tatusiowi!

 

 

 

Spotkaj się osobiście z Jezusem, doświadcz mocy Ducha Świętego aby pełnić Wolę Boga Ojca w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

25 maja 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem.

Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Ga 4, 7

1 z 3 głębokich postaw serca niezbędnych do dobrego życia.