„Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże” Doświadczyliśmy tego na naszym wczorajszym spotkaniu.

Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.

Dz 2, 11

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

18 sierpnia 2023

Pokój Tobie!

 

 

Wczorajsze nasze ostatnie spotkanie online było jednym z najbardziej emocjonujących spotkań w trakcie całych Wakacyjnych REKOLACJI.

 

Świadectwa i rozmowy poruszające serce do samej głębi, przyprawiające o gęsią skórkę.

 

Byliśmy świadkami jak Słowo Boga wypełnia się na naszych oczach.

 

Na początek przeczytaliśmy z Dziejów Apostolskich opis zesłania Ducha Świętego.

 

Między innymi to zdanie (Dz, 2, 11):

 

Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.

 

Doświadczyliśmy osobiście jak to Słowo Boga się wypełnia.

 

Aneta, która była naszym wyjątkowym gościem na tym spotkaniu, prawdziwie głosiła wielkie działa, które Bóg uczynił w jej życiu.

 

Opowiedziała poruszające świadectwo opieki i wielkiej interwencji Boga, których doświadczała.

 

Nieustającej, pełnej wiary modlitwy, całkowitego zaufania Jezusowi i zawierzenia siebie i córki Bożej Woli.

 

Potężnych trudów, których doświadczała w trakcie ciąży, porodu i cudu uzdrowienie córki.

 

Z drugiej strony usłyszeliśmy świadectwa, jak Bóg jest również obecny, działa i pomaga w codziennych, najbardziej prozaicznych czynnościach i zadaniach.

 

Pomaga trzeć ziemniaki czy też znajduje stolik do ogrodu.

 

A Duch Święty zstępuje z mocą oraz posyła z misją zaniesienia Dobrej Nowiny człowiekowi, który zbliża się do końca swoich dni.

 

 

Nagrania z części tego spotkania udostępnię, jak Bóg da, jeszcze w sierpniu.

 

Dlaczego tylko z części?

 

Ponieważ Słowo i świadectwa w pewnym momencie pobudziły do tak szczerego i osobistego dzielenia się o trudnych doświadczeniach, że ta cześć rozmowy pozostanie tylko między uczestnikami.

 

 

Zanim udostępnię nagrania z wczorajszego spotkania.

 

Na początku przyszłego tygodnia zacznę udostępniać nagrania z jeszcze wcześniejszego spotkania, które odbyło się na początku sierpnia.

 

Pisałem Ci już na gorąco po tamtym spotkaniu.

 

Świadectwo Agaty, tak było naszpikowane wartościową treścią, że niemal co drugie zdanie było jak ta najdrogocenniejsza perła w całej koronie spotkania.

 

Na koniec wakacji czeka więc nas, dla jednych powtórka, którzy uczestniczyli w dwóch ostatnich spotkaniach.

 

Dla pozostałych całkiem nowe, niezwykłe doświadczenie, usłyszenia jak napełnieni Duchem Świętym świadkowie głoszą wielkie dzieła Boga.

 

Wszystkich nagrań Wakacyjnych REKOLACJI posłuchasz w naszej internetowej STREFIE BOGActwa Rozwoju.

 

 

Posłuchanie nagrania ze spotkań jest bardzo dobre.

 

Spotkać się online na żywo jest jeszcze lepsze.

 

A co jest najlepsze?

 

Spotkać się na żywo, twarzą w twarz.

 

Jeśli masz możliwość, aby w sobotę, 26 sierpnia przyjechać do Krakowa na nasze stacjonarne spotkanie, lecz jeszcze się wahasz.

 

Jeszcze się zastanawiasz, czy warto?

 

To pomyśl.

 

Jeśli spotkania online, a nawet nagrania z tych spotkań potrafią tak do głębi poruszać serca.

 

Jeśli rozsiani po całej Polsce, łączymy się tylko wirtualnie, a moc Ducha Świętego potrafi się tak skumulować.

 

Jeśli zebrani przed komputerami odczuwamy moc wspólnoty i łączące nas bliskie relacje.

 

To co dopiero wydarzy się podczas naszego osobistego spotkania w Krakowie?

 

Ja tego nie wiem, Bóg to wie.

 

Jednak, ja chcę się o tym przekonać na własne oczy.

 

Pragnę doświadczyć tego spotkania osobiście.

 

Jeśli masz podobne odczucia i pragnienia to przyjedź do Krakowa, w sobotę 26 sierpnia.

 

Zapisz się na spotkanie w Krakowie

 

 

---

 

 

(12)  Dzień począł się chylić ku wieczorowi.

 

Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu, mówiąc:

 

Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu.

 

(13)  Lecz On rzekł do nich: Wy dajcie im jeść!

 

Oni zaś powiedzieli: Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi.

 

(14)  Było bowiem mężczyzn około pięciu tysięcy.

 

Wtedy rzekł do swych uczniów: Każcie im rozsiąść się gromadami, mniej więcej po pięćdziesięciu.

 

(15)  Uczynili tak i porozsadzali wszystkich.

 

(16)  A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi.

 

(17)  Jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze z tego, co im zostało, dwanaście koszów ułomków.

 

Ewangelia Łukasza 9, 12-17

 

 

Psalm 95

 

1 Księga Królewska 3

 

Księga Joela 4

 

Księga Amosa 1

 

 

230 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku 

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Arek

 

 

PS

Po tej pielgrzymce czuję się jak Maryja, która po zwiastowaniu z pośpiechem idzie do Elżbiety.

 

Z wielką radością idę do Ciebie głosić Tobie i całej naszej Społeczności wielkie cuda jakie Bóg czyni w życiu.

 

Imię Elżbieta wywodzi się z języka hebrajskiego i oznacza „Bóg mą przysięgą”.

 

Tak dziś widzę każdą osobę, do której mnie Bóg posyła, z którą krzyżuje nasze życiowe drogi.

 

Ty i każda jedna osoba w naszej Społeczności to wypełnienie tej przysięgi, którą Bóg mi dał kilka lat temu.

 

Dlatego dalej idę z pośpiechem realizować tą misję, do której mnie Jezus powołał.

 

Aby nieść dalej Dobrą Nowinę, świadczyć o wielkiej miłości Boga Ojca.

Pamiętaj, że Bóg Cię Kocha.

 

O tym, że Jezus jest blisko każdego z nas. Jezus jest nieustannie obecny w głębi Twojego serca.

 

O tym, że Duch Święty dodaje nam mocy i nas jednoczy. Jesteś przepełniony Duchem Świętym i Jego mocą.

 

Jeśli widzisz sens i potrzebę dalszego realizowania przez naszą Społeczność i dla naszej Społeczności tej misji?

 

To bardzo pięknie Cię proszę o wsparcie darowizną naszych działań, abyśmy z pośpiechem szli i wcielali w codzienne życie każdego z nas to Słowo Boga i wypełniali Jego Wolę.

 

Jak wolisz.

 

Z pośpiechem lub powoli.

 

Dla pogłębiania osobistych relacji.

 

Wesprzyj proszę działania naszej fundacji. :-)

 

 

Na stronie znajdziesz również dane do tradycyjnego przelewu przekazania darowizny na konto fundacji.

 

Dla każdego darczyńcy przygotowaliśmy w podziękowaniu prezenty.

30 SMSów ze Słowem BOGA mówiące o Matce BOGA Maryi

 

Dodatkowo dla najhojniejszych darczyńców.

 

365 SMSów z codziennym BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM SŁOWEM BOGA

 

Oraz

 

Ponad 70 wartościowych książek, głównie z tematu duchowości, wystawionych do zakupu na Allegro Charytatywni

 

Cała kwota ze sprzedaży książek trafia na konto fundacji i wspiera cel - prowadzenie naszych Wakacyjnych REKOLACJI w codzienności

 

Jeśli nie kupujesz na Allegro, to przejrzyj listę i napisz mi w odpowiedzi na ten list, które książki Ci się spodobały, które chcesz odebrać w prezencie za swoje wsparcie.

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego