Wielkopostny kurs wzrostu wiary i zaufania. 
Co psuje Twoja wiarę?

Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość,

a to wszystko będzie wam dodane.

Mk 6, 33

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

24 lutego 2023

Ryba psuje się od głowy.

 

A wiara psuje od braku modlitwy.

 

Już następnego dnia, kiedy przestajesz się modlić Twoja wiara zaczyna się psuć.

 

Psuje się głowa, psują się myśli.

 

Zamiast rozmyślać o Bogu i na modlitwie budować osobiste, bliskie relacje z Bogiem, aby Twoja wiara wzrastała.

 

Zaczynasz myśleć o wszystkim innym, zaczynasz się zamartwiać, a wiara usycha.

 

Wąż sączy w Twoją głowę zwątpienie, a myśli opanowuje zwątpienie zamiast zaufanie.

 

 

Wczoraj zaczęliśmy nasz Wielkopostny kurs wzrostu wiary i zaufania.

 

Dlatego przypominam o naszej codziennej modlitwie (Łk 17, 5)

 

Panie dodaj nam wiary.

 

Panie dodaj mi wiary.

 

 

Jezus posługuje się prostymi obrazami, aby ukazać Ci skuteczność modlitwy.

 

 

I ja wam mówię:

 

proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a zostanie wam otworzone.

 

Bo każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a pukającemu zostanie otworzone.

 

Jeśli któregoś z was, ojca, syn poprosi o rybę, to czy zamiast ryby poda mu węża?

 

Albo jeśli poprosi o jajko, poda mu skorpiona?

 

Jeśli zatem wy potraficie, choć zepsuci jesteście, dawać swoim dzieciom dobre dary,

 

to o ileż bardziej Ojciec, Ten z nieba, da Ducha Świętego proszącym Go.

 

Łk 11, 9-13

 

 

Choć popsuci jesteśmy to modlitwa jest doskonałym narzędziem naprawy Twojej wiary.

 

Proś na modlitwie Ojca Niebieskiego o wzrost wiary.

 

Proś Ojca o rybę, ten symbol zdrowego, pełnego wiary Chrześcijanina, abyś nigdy się nie popsuł.

 

Proś Ojca o jajko, Wielkanocny symbol życia.

 

Abyś w tą Wielką Niedzielę Zmartwychwstania Jezusa świętował swoje zmartwychwstanie i początek swojego nowego życia pełnego wiary i zaufania.

 

 

Dlatego powiadam wam:

 

Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać.

 

Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie?

 

Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi.

 

Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?

 

Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?

 

A o odzienie czemu się martwicie?

 

Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą.

 

A powiadam wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich.

 

Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary?

 

Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? czym będziemy się przyodziewali?

 

Bo o to wszystko poganie zabiegają.

 

Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.

 

Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.

 

Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie.

 

Dosyć ma dzień [każdy] swojej biedy.

 

Mt 6, 25-34

 

 

Człowieku małej wiary, o co się tak zamartwiasz zamiast zaufać?

 

Co zaprząta Twoje myśli i nie pozwala się modlić?

 

Co psuje Twoją głowę i nie pozwala Twojej wierze wzrastać?

 

Wypisz sobie te rzeczy na kartce.

 

A później podrzyj i wyrzuć jako symbol wyrzucenia ich ze swojej głowy i myśli.

 

No i módl się nieustannie.

 

Panie dodaj mi wiary.

 

 

 

 

---

 

To nasz 54 z 365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Ewangelia Marka 12, 13-17

 

List do Rzymian 12

 

Księga Wyjścia 18

 

Księga Izajasza 63

 

---

 

 

Panie dodaj nam wiary.

 

Arek

 

Daję Ci Słowo Boga, a Bóg czyni wielkie dzieła, uzdrawia, czyni znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 grudnia 2023
Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy. Mk 2, 5
05 grudnia 2023
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Mt 28, 20
04 grudnia 2023
"Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił.  Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę." Iz 61, 1
01 grudnia 2023
Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. Ap 1, 8
30 listopada 2023
A wszystko to się stało, aby się spełniło słowo Pana przekazane przez proroka. Mt 1, 22
28 listopada 2023
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. J 13, 34
27 listopada 2023
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. J 1, 14

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego