Wielkopostny kurs wzrostu wiary i zaufania. 
Co psuje Twoja wiarę?

Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość,

a to wszystko będzie wam dodane.

Mk 6, 33

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

24 lutego 2023

Ryba psuje się od głowy.

 

A wiara psuje od braku modlitwy.

 

Już następnego dnia, kiedy przestajesz się modlić Twoja wiara zaczyna się psuć.

 

Psuje się głowa, psują się myśli.

 

Zamiast rozmyślać o Bogu i na modlitwie budować osobiste, bliskie relacje z Bogiem, aby Twoja wiara wzrastała.

 

Zaczynasz myśleć o wszystkim innym, zaczynasz się zamartwiać, a wiara usycha.

 

Wąż sączy w Twoją głowę zwątpienie, a myśli opanowuje zwątpienie zamiast zaufanie.

 

 

Wczoraj zaczęliśmy nasz Wielkopostny kurs wzrostu wiary i zaufania.

 

Dlatego przypominam o naszej codziennej modlitwie (Łk 17, 5)

 

Panie dodaj nam wiary.

 

Panie dodaj mi wiary.

 

 

Jezus posługuje się prostymi obrazami, aby ukazać Ci skuteczność modlitwy.

 

 

I ja wam mówię:

 

proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a zostanie wam otworzone.

 

Bo każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a pukającemu zostanie otworzone.

 

Jeśli któregoś z was, ojca, syn poprosi o rybę, to czy zamiast ryby poda mu węża?

 

Albo jeśli poprosi o jajko, poda mu skorpiona?

 

Jeśli zatem wy potraficie, choć zepsuci jesteście, dawać swoim dzieciom dobre dary,

 

to o ileż bardziej Ojciec, Ten z nieba, da Ducha Świętego proszącym Go.

 

Łk 11, 9-13

 

 

Choć popsuci jesteśmy to modlitwa jest doskonałym narzędziem naprawy Twojej wiary.

 

Proś na modlitwie Ojca Niebieskiego o wzrost wiary.

 

Proś Ojca o rybę, ten symbol zdrowego, pełnego wiary Chrześcijanina, abyś nigdy się nie popsuł.

 

Proś Ojca o jajko, Wielkanocny symbol życia.

 

Abyś w tą Wielką Niedzielę Zmartwychwstania Jezusa świętował swoje zmartwychwstanie i początek swojego nowego życia pełnego wiary i zaufania.

 

 

Dlatego powiadam wam:

 

Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać.

 

Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie?

 

Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi.

 

Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?

 

Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?

 

A o odzienie czemu się martwicie?

 

Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą.

 

A powiadam wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich.

 

Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary?

 

Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? czym będziemy się przyodziewali?

 

Bo o to wszystko poganie zabiegają.

 

Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.

 

Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.

 

Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie.

 

Dosyć ma dzień [każdy] swojej biedy.

 

Mt 6, 25-34

 

 

Człowieku małej wiary, o co się tak zamartwiasz zamiast zaufać?

 

Co zaprząta Twoje myśli i nie pozwala się modlić?

 

Co psuje Twoją głowę i nie pozwala Twojej wierze wzrastać?

 

Wypisz sobie te rzeczy na kartce.

 

A później podrzyj i wyrzuć jako symbol wyrzucenia ich ze swojej głowy i myśli.

 

No i módl się nieustannie.

 

Panie dodaj mi wiary.

 

 

 

 

---

 

To nasz 54 z 365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Ewangelia Marka 12, 13-17

 

List do Rzymian 12

 

Księga Wyjścia 18

 

Księga Izajasza 63

 

---

 

 

Panie dodaj nam wiary.

 

Arek

 

Daję Ci Słowo Boga, a Bóg czyni wielkie dzieła, uzdrawia, czyni znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego