Pierścień

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

11 lipca 2024

Pokój i Radość!

 

 

Dajcie mu też pierścień na rękę

 

Łk 15, 22

 

 

Pierścień symbolizuje godność królewską.

 

Miłosierny Ojciec nie zatrzymuje się na przywróceniu synowi jego godności dziecka.

 

Ojciec w swojej bezgranicznej miłości przywraca synowi pełną godność i pełną władzę.

 

Ojciec przywraca synowi taką sama pozycję jaką miał przed zabraniem majątku i wyjechaniem w dalekie strony.

 

 

Ubrać to rozumiemy, nakarmić tym bardziej.

 

Jednak, żeby tak od razu, bez jakiejś chociażby czasowej próby, podczas której syn mógłby udowodnić, że wraca na poważnie.

 

Że już więcej nie wywinie takiego samego numeru jak wcześniej.

 

Tylko, że takie myślenie jest czysto ludzkie, całkowicie obce Ojcu.

 

Ojciec tak nie myśli, tylko od razu daje synowi pierścień na rękę.

 

Ojciec jak okazuje miłość to bezwarunkowo.

 

W miłości Ojca nie ma żadnych gwiazdek, warunków pisanych drobnym drukiem, aneksów.

 

Ojciec jak kocha i okazuje swoją miłość to w pełni i do końca.

 

 

Taka miłość, takie miłosierdzie i takie przebaczenie są dla każdego z nas wzorem do naśladowania.

 

Sami z siebie takiej bezwarunkowej miłości nie jesteśmy w stanie wykrzesać.

 

Dlatego proś Boga o zdolność do takiej bezwarunkowej miłości.

 

Proś Boga, aby uzdolnił Cię do okazywania takiego bezgranicznego miłosierdzia.

 

Proś Ojca, aby dał Ci taką zdolność przebaczania w pełni i do końca.

 

 

---

 

 

RE(ko)LACJE z Miłosiernym Ojcem trwają.

 

Wejdź na naszą internetową STREFĘ BOGActwa Rozwoju i odbierz dostęp do RE(ko)LACJI.

 

W STREFIE BOGA znajdziesz wszystkie wcześniejsze rozważania do poczytania, a kilka z nich do posłuchania.

 

 

 

Niech Bóg Ojciec przez to dozna chwały,

że Ty staniesz się osobistym uczniem Jezusa

i owoc obfity przyniesiesz.

(por. J 15, 8)

 

 

Pokój Tobie!

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego