Nagranie z wczorajszego spotkania?

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła,

że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.

Łk 1, 28

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

31 maja 2023

Pokój Tobie!

 

 

Na wczorajszym wieczornym spotkaniu poruszyłem temat osobistych, bliskich, intymnych relacji z Bogiem.

 

W mojej ocenie, w dzisiejszym świecie, gdzie niszczony jest obraz dobrego Boga, ten temat jest fundamentalny.

 

Teraz kiedy zatracana jest osobista relacja człowieka z Bogiem potrzeba nam powrócić do tych relacji i je codziennie pogłębiać.

 

Dziś otrzymujemy od Boga potrójne potwierdzenie, że ten temat jest dziś szczególnie ważny i na czasie.

 

 

 

Po pierwsze.

 

Dziś mamy Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

 

Świętujemy spotkanie dwóch najszczęśliwszych kobiet na świecie.

 

To opis pięknej relacji łączącej dwie kobiety, które są w stanie błogosławionym - Maryi i Elżbiety.

 

Od tego spotkania zaczyna się również duchowa więź Jana Chrzciciela z Jezusem.

 

Trudno znaleźć w Piśmie Świętym drugą tak niezwykłą i głęboką relację, która by łączyła człowieka z Jezusem.

 

 

 

Po drugie.

 

Elżbieta po spotkaniu z Maryją mówi do niej znamienite słowa.

 

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.

 

Łk 1, 28

 

To jakby na potwierdzenie mojego świadectwa, od którego zacząłem nasze spotkanie.

 

Opowiadałem o moim osobistym spotkaniu z Jezusem i jak pomimo zwątpienia jednak ostatecznie uwierzyłem w Słowa, wypowiedziane do mnie przez Jezusa.

 

Uwierzyłem Jezusowi w wielkie obietnice, które kilka lat temu mi osobiście, a wczoraj każdemu z nas, całej naszej społeczności złożył.

 

 

 

Po trzecie.

 

W 151 dniu z naszych 365 dni ze Słowem Boga czytamy również w Ewangelii o tym do czego każdy z nas jest powołany.

 

Powołaniem każdego człowieka jest powołanie do relacji.

 

Powołany jesteś do osobistych, bliskich, intymnych relacji miłości z Bogiem, bliźnim i samym sobą.

 

Nie wiedziałem, że dziś będziemy czytali ten fragment, a na spotkaniu nawiązywałem do tej Ewangelii.

 

 

 

Jeśli nie byłeś na wczorajszym spotkaniu, to prawdopodobnie większego wrażenia na Tobie to nie zrobiło.

 

Ponieważ każda z tych trzech rzeczy nabiera głębi w kontekście mojego świadectwa oraz całego spotkania dotykającego osobistych, bliskich relacji z Jezusem.

 

Dlatego zastanawiam się czy udostępnić nagranie audio z wczorajszego spotkania.

 

Tak, abyś miał możliwość zapoznać się z tematem, który ja osobiście dziś uważam za fundamentalny.

 

Szczególnie jest on ważny dla każdego wierzącego Chrześcijanina.

 

 

Gdybym teraz zapytał:

 

Czy chcesz posłuchać tego nagrania?

 

 

To znaczna większość osób zapewne odpowiedziałaby:

 

Tak, chcę posłuchać tego nagrania.

 

 

Mam rację?

 

Również chciałbyś zapoznać się z tak ważnym tematem jakim są osobiste, bliskie, intymne relacje z Bogiem?

 

Temat nie omówiony tylko teoretycznie.

 

Lecz w pełni oparty na Słowie Boga oraz na moich osobistych doświadczeniach osobistej, biskiej relacji z Jezusem.

 

Moje bardzo szczegółowe świadectwo jednej niezwykłej rozmowy z Jezusem, która dziś ma swój dalszy ciąg i dotyczy również Ciebie osobiście.

 

 

 

Postanowiłem, że zanim udostępnię nagranie, sprawdzę jak duże jest zainteresowanie tym tematem.

 

Ale nie zainteresowanie tylko teoretyczne.

 

Bo zapewne dostałbym odpowiedzi od wielu osób, że chcą odsłuchać nagranie.

 

Wiem o tym doskonale, że te chęci wyrażone tylko w teorii, przekładają się zazwyczaj na taką samą teoretyczną realizację - odsłucham kiedyś, czyli tak naprawdę nigdy.

 

Nie tylko się tego domyślam, ale wiem to, bo od 10 lat udostępniam różne wartościowe materiały bezpłatnie.

 

Ile osób, które deklarowały zainteresowanie faktycznie później do nich sięgnęło?

 

Pozostawię to pytanie bez odpowiedzi.

 

 

Dlatego uznałem, że jedynym testem na prawdziwe zainteresowanie tematem oraz realną deklaracją odsłuchania nagrania będzie wyrażenie chęci kilkoma złotymi darowizny.

 

Ma to również drugi praktyczny wymiar, istotny dla naszej fundacji ze względów finansowych.

 

Jeśli ten temat nikogo nie interesuje.

 

Jeśli nikt nie chce słuchać na temat pogłębiania osobistych, bliskich, intymnych relacji z Bogiem.

 

To nie ma sensu poświęcanie czasu chociażby na obróbkę nagrania.

 

Tym bardziej bez sensu będzie nasza praca i dalsze zajmowanie się tym tematem.

 

Zapowiadałem, że w planach mam przygotowanie rozbudowanego programu rozwoju pogłębiającego te piękne osobiste relacje z Bogiem.

 

Może w ogóle nie ma sensu, żebym tracił na to czas siły i pieniądze darczyńców.

 

 

Jeśli więc uznasz, że temat jest dla Ciebie równie ważny jak dla mnie.

 

Jeśli chcesz odsłuchać nagrania z wczorajszego spotkania.

 

Tym samym chcesz wesprzeć prace nad tym programem.

 

To wyraź swoje TAK wspierając naszą fundacje i naszą dalszą pracę rozwijającą i zgłębiająca ten temat.

 

 

Każdy kto wesprze naszą fundację oczywiście otrzyma dostęp do nagrania.

 

Natomiast to, czy nagranie udostępnię dla wszystkich bezpłatnie, zależy od ogólnego zainteresowania i ilości osób, które swoja darowizną zadeklarują, że temat jest ważny,

 

 ---

 

151 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku

 

 

(34)  Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem,

 

(35)  a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał:

 

(36)  Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?

 

(37)  On mu odpowiedział:

 

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.

 

(38)  To jest największe i pierwsze przykazanie.

 

(39)  Drugie podobne jest do niego:

 

Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

 

(40)  Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy.

 

Ewangelia Mateusza 22, 34-40

 

 

Psalm 46

 

Księga Jozuego 6

 

Księga Ezechiela 18

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego