List nie tylko do czytania. 
Zobacz. 
Zaufaj. 
Przyjmij Dary Miłości.

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

13 lutego 2023

Kilka dni temu otrzymałem od jednej osoby wiadomość, że w moich listach przydałaby się grafika.

 

Postanowiłem dziś dać dużo grafiki, którą moja kochana żona Kasia upiększa treści listów na naszej stronie internetowej.

 

To również podsumowanie najważniejszych listów z ostatnich dni.

 

Kliknij, przeczytaj, szczególnie jeśli, któryś z tych listów Ci umknął.

 

 

"Zaufaj"

 

 

 

 

7 Darów Miłości

Małżeński miesiąc miodowy w codzienności

 

Internetowy kurs dla małżonków pragnących na nowo rozpalić w swoich sercach piękną małżeńską miłość.

 

 

 

(38) Wtedy Jan rzekł do Niego:

 

Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami.

 

(39) Lecz Jezus odrzekł:

 

Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie.

 

(40) Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.

 

(41) Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

 

Ewangelia Marka 9, 38-41

 

 

Psalm 13

 

Księga Wyjścia 1

 

Księga Izajasza 47

 

Księga Izajasza 48

 

 

 

Nasz wspólny 41 dzień z 365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

 

 

 

Pozdrawiam Cię bardzo gorąco

 

Arek

 

Daję Ci Słowo, a Bóg czyni wielkie dzieła, uzdrawia, czyni znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego