Bóg dopisał puentę do naszego czwartkowego spotkania

„Według wiary waszej niech się wam stanie”.

Mt 9, 29

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

05 grudnia 2022

Do Boga należy ostatnie Słowo.

 

Zresztą pierwsze Słowo również należy do Boga.

 

Przecież Jezus mówi (Ap 22, 13):

 

Jam Alfa i Omega,

 

Pierwszy i Ostatni,

 

Początek i Koniec.

 

 

Na naszym czwartkowym spotkaniu online rozpoczynającym Adwentowy kurs „Pójdź za Mną!”.

 

W świadectwie powołania przez Jezusa mnie, a następnie powołania mojej kochanej żony Kasi.

 

Cytowałem między innymi Ewangelię o uzdrowieniu przez Jezusa niewidomych, żebraków spod Jerycha.

 

Najpierw jednego Bartymeusza (Mk 10, 46-52), a następnie dwóch niewidomych (Mt 20, 29-34).

 

Obydwie te Ewangelie kończą się Słowami:

 

Natychmiast przejrzeli i poszli za Nim.

 

Od tego Słowa zaczęło się praktyczne wcielanie w życie Woli Boga, do pełnienia, której wzywa nas Jezus.

 

Dzisiejsza Ewangelia jest dla nas odpowiedzią i potwierdzeniem od Boga, że dobrze odczytaliśmy nasze powołanie.

 

Ponownie jest o uzdrowieniu przez Jezusa dwóch niewidomych.

 

 

Gdy Jezus przechodził, szli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno wołali:

 

„Ulituj się nad nami, Synu Dawida”.

 

Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał:

 

„Wierzycie, że mogę to uczynić”?

 

Oni odpowiedzieli Mu:

 

„Tak, Panie”.

 

Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc:

 

„Według wiary waszej niech się wam stanie”.

 

I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał:

 

„Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie”.

 

Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.

 

Mt 9, 27-31

 

 

Dołącz do naszego Adwentowego kursu „Pójdź za Mną!”

 

Teraz Ty sam osobiście odpowiedz na wezwanie Jezusa i pójdź za Nim.

 

Nagranie z naszego czwartkowego spotkania online udostępnię za kilka dni jako jedną z lekcji tego kursu.

 

Darek, uczestnik tego spotkania, podsumował je w kilku słowach:

 

„dziękuję Ci za wczorajsze spotkanie. 

 

Było bardzo treściwe i konkretne!”

 

 

Jak Ty również uczestniczyłeś w naszym wczorajszym spotkaniu, to również napisz mi kila słów na podsumowanie.

 

Ciekaw jestem Twoich odczuć i wrażeń.

 

 

 

Marana tha - Panie przyjdź

 

Bardzo dobrego i bardzo pięknego Adwentowego czasu

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

01 czerwca 2023
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu.
31 maja 2023
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Łk 1, 28
30 maja 2023
„Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Mt 22, 4
25 maja 2023
Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dz 1, 8
24 maja 2023
Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów.  On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Mt 3, 11
23 maja 2023
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie
22 maja 2023
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.  J 14, 6
19 maja 2023
Osiądzie na nim duch Boga: duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i pobożności. Napełni go duch bojaźni Bożej. Iz 11, 2-3

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego