W sercu Twoim niech panuje pokój Chrystusowy, do którego zostałeś wezwany.

Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

Rz 5, 5

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

25 marca 2022

Zachęcam Cię do pełnej wiary, osobistej modlitwy Słowem Boga.

 

Spotkaj się w intymnej rozmowie z Bogiem.

 

Posłuchaj sercem, co Bóg dziś chce powiedzieć Tobie przez to Słowo.

 

Wybrałem dla Ciebie trzy fragmenty z Listów świętego Pawła.

 

 

 

Szczególnie gorąco zachęcam Cię do wspólnej modlitwy w naszej społeczności.

 

W piątek o godzinie 23:00 włącz się online w naszą wspólną modlitwę.

 

To będzie pełna mocy i Ducha modlitwa na zakończenie naszej misji 168 godzin modlitwy o pokój.

 

Na ostatnią godzinę połączmy się online aby wspólnie gorąco i z głęboką wiarą prosić Boga o pokój.

 

O ten pokój, szalom, eirene w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszych miastach, w naszym kraju i na całym świecie.

 

 

 

Dopisz się na TEJ stronie do godziny 23 w piątek 25 marca.

 

Dostaniesz przypomnienie o spotkaniu na maila i SMSem.

 

 

 

TU natomiast jest bezpośredni LINK do jutrzejszego pokoju spotkania.

 

Przyjdź kilka minut wcześniej, bo punktualnie o 23:00 zaczniemy naszą modlitwę.

 

 

 

Teraz pomódl się tym pięknym Słowem Boga. 

 

 

Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa;

 

dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.

 

Ale nie tylko [tym], lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość,

 

a wytrwałość - wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota - nadzieję.

 

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

 

Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni.

 

A [nawet] za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością.

 

Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć.

 

Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.

 

Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni.

 

Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednanymi, dostąpimy zbawienia przez Jego życie.

 

I nie tylko to - ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.

 

Rz 5,1-11

 

 

 

 

 

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!

 

Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność:

 

Pan jest blisko!

 

O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem.

 

A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

 

Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym - to bierzcie pod rozwagę.

 

Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.

 

Flp 4,4-9

 

 

 

Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość,

 

znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.

 

Na to zaś wszystko [przywdziejcie] miłość, która jest spoiwem doskonałości.

 

A w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele.

 

I bądźcie wdzięczni.

 

Słowo Chrystusa niech w was mieszka w [całym swym] bogactwie: z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie, psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.

 

A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko [niech będzie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

 

Kol 3,12-17

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

21 maja 2024
Dlatego, jak mówi Duch Święty:  Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie,  nie zatwardzajcie serc waszych.  Hbr 3, 7-8
20 maja 2024
Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Hbr 3, 7-8

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego