Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2022 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

27 września 2022
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. J 2, 5
26 września 2022
Ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? 1J 5, 5b
23 września 2022
Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. Ap 3, 21
22 września 2022
Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Mt 9, 13
20 września 2022
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. J 2, 5
20 września 2022
Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. 1P 5, 7
16 września 2022
Zesłał (Pan) swoje słowo, aby ich uleczyć, i ocalił ich od zagłady. Ps 107, 20

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

 
 

Szukasz szczęścia?

 

Nic dziwnego.

 

Każdy człowiek jest powołany do szczęścia.

 

Ty również jesteś powołany do szczęścia.

 

Skoro jesteś powołany do szczęścia, to czy to szczęście jest Twoim udziałem?

 

Czy możesz powiedzieć, że dziś odczuwasz szczęście w pełni?

 

Czy dziś możesz powiedzieć o sobie:

 

Jestem w pełni szczęśliwym człowiekiem?

 

 

 

Jeśli odpowiedziałeś, tak.

 

Tak, jestem w pełni szczęśliwy.

 

Tak, szczęście przepełnia moje życie.

 

To proszę napisz mi jak to osiągnąłeś.

 

Napisz mi proszę swoje świadectwo.

 

Jak to się stało, że jesteś dziś szczęśliwym człowiekiem?

 

Co sprawia, że dziś jesteś w pełni szczęśliwy?

 

 

 

Jeśli odpowiedziałeś, nie.

 

Nie jestem dziś w pełni szczęśliwym człowiekiem.

 

Nie odczuwam szczęścia w swoim życiu tak jak bym tego pragnął, w pełni.

 

To również mi napisz.

 

Co zabiera Ci szczęście?

 

Jak myślisz, co sprawia, że nie odczuwasz szczęścia w pełni.

 

 

 

Twoje odpowiedzi pomogą mi lepiej przygotować nasze pierwsze tegoroczne spotkanie online.

 

Tematem spotkanie będzie… szczęście.

 

Interesuje Cię ten temat?

 

Chcesz się dowiedzieć:

 

Jak osiągnąć w życiu pełnię szczęścia?

 

Jak się stać w pełni szczęśliwym człowiekiem?

 

To zapisz sobie termin spotkania i zarezerwuj około 1 do 1,5 godziny.

 

Spotykamy się w czwartek 27 stycznia o godzinie 20:00.

 

LINK DO POKOJU SPOTKANIA

 

 

 

Codzienne błogosławieństwo Słowem BOGA

 

 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę.

 

A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.

 

Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:

 

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

 

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

 

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

 

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was.

 

Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

 

Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

 

Mt 1, 12

 

 
 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

25 stycznia 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Nic dziwnego.

Każdy człowiek jest powołany do szczęścia.

Szukasz szczęścia?