Nie wyście mnie wybrali, ale… 
Wy również potrzebujecie podejmować trudne decyzje.

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

14 czerwca 2024

Pokój i Radość!

 

 

Czytałeś mój list, który wysłałem do Ciebie wczoraj?

 

Dziś kontynuuję moją refleksję.

 

Dlatego warto żebyś najpierw zapoznał się z jej początkiem, jeśli jeszcze nie przeczytałeś wczorajszego listy.

 

Tutaj przeczytasz ten list

 

 

 

Do refleksji nad tą jedną z najważniejszych praktycznych umiejętności człowieka w dzisiejszym świecie skłoniło mnie oczywiście Słowo Boga.

 

Na sobotnim spotkaniu naszej Społeczności w Krakowie zgłębialiśmy temat o tym, jak każdy z nas ma się stawać uczniem Jezusa.

 

Zagłębialiśmy się w Słowo Boga i rozważaliśmy początek 15 Rozdziału Ewangelii Jana.

 

Jezus mówi przypowieść o prawdziwym krzewie winnym, którym On sam jest.

 

W kontekście tej jednej z najważniejszych umiejętności podejmowania trafnych decyzji zgodnych z Wolą Boga, Jezus mówi znamienne słowa.

 

Zwróciła na te słowa uwagę również Ewa w swoim krótkim podsumowaniu na zakończenie spotkania. (J 15, 16)

 

 

„Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał”

„Trwajcie we Mnie a Ja będę trwał w Was”

Dzisiejsze spotkanie zmotywowało mnie do tego co chce ode mnie Jezus, czyli bym szła za Nim i wypełniała przykazania oraz do trwania w Nim codziennie przez czytanie i medytację Słowa Bożego.

Ewa Lorenz

 

 

Jezus jest tym, który wybiera jako pierwszy.

 

To Jezus jako pierwszy podejmuje decyzje, kto ma stać się Jego uczniem i kto ma za Nim iść, aby przynosił dobry owoc.

 

Ty masz na ten wybór Jezusa potwierdzić swoim wyborem, swoją decyzją.

 

Ty odpowiadasz na wybór Jezusa swoją decyzją, że chcesz stać się Jego uczniem.

 

Teraz ty masz wybrać Jezusa na swojego Nauczyciela i Pana.

 

Pisałem o tym również przedwczoraj.

 

 

Jednak to nie jest jednorazowy wybór i pojedyncza decyzja.

 

Każdego dnia potrzebujesz potwierdzać swój wybór w tych dużych decyzjach, w przełomowych momentach swojego życia.

 

Jak również w tych mniejszych wyborach i codziennych decyzjach.

 

Niezależnie jednak jak duża i poważna lub jak wydaje Ci się mała i niewiele znacząca decyzja stoi przed Tobą do podjęcia.

 

Każda nawet najmniejsza decyzja jest poważną próbą Twojego serca. (Łk 16, 10)

 

Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny;

 

a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie.

 

 

Każda decyzja jest dla Ciebie sposobnością abyś dał świadectwo prawdzie.

 

O tym, że wybierasz Jezusa o tym, że jesteś uczniem Jezusa, że idziesz za Jezusem.

 

Właśnie tymi z pozoru małymi decyzjami, codziennymi wyborami dajesz prawdziwe świadectwo, że każdego dnia wybierasz dobrą drogę i idziesz za Jezusem. (Łk 9, 23)

 

Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie,

 

niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

 

 

Te z pozoru małe codzienne wybory i decyzje mogą być tak naprawdę codziennym trudnym wyborem brania swojego ciężkiego krzyża.

 

A bez codziennego brania swojego krzyża nie sposób jest iść za Jezusem.

 

Bycie uczniem Jezusa to przede wszystkim codzienne naśladowanie Jezusa w każdym aspekcie życia, w każdej decyzji.

 

W Ewangelii Mateusza czytamy podobnie.

 

Jezus mówi wprost do swoich uczniów o tym, jakie są warunki pójścia za Nim i naśladowania Go. (Mt 16, 24-27)

 

 

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów:

 

Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

 

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

 

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?

 

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.

 

 

To jest właśnie to Słowo Boga, które mnie skłoniło do refleksji nad tą jedną z najważniejszych praktycznych umiejętności człowieka w dzisiejszym świecie.

 

Czyli to Słowo Jezus mówi również osobiście do Ciebie.

 

Jeśli chcesz pójść za Mną, zaprzyj się samego siebie, bierz krzyż swój każdego dnia i Mnie naśladuj.

 

 

Co to znaczy, że masz zaprzeć się samego siebie?

 

Jaki jest Twój krzyż, który masz brać codziennie, aby naśladować Jezusa?

 

 

Odpowiedzi na te pytania spróbujemy znaleźć na naszym poniedziałkowym spotkaniu online.

 

Wspólnie rozważymy tą Ewangelię i zagłębimy się w te Słowa Jezusa.

 

Zapraszam Cię bardzo gorąco na poniedziałkowe spotkanie również z tego powodu, że każdy uczestnik otrzyma ode mnie prezent.

 

Jaki prezent otrzymasz?

 

Otrzymasz dostęp do nagrania oraz głęboko przenikającego serce ćwiczenia.

 

Prezentuję jedną z najważniejszych dla mnie metod podejmowania trafnych decyzji.

 

To moja autorska metoda, którą sam każdego dnia stosuję dla podejmowania trudnych życiowych wyborów i decyzji przekraczających moje ludzkie siły i możliwości.

 

A taką decyzją niewątpliwie jest branie swojego krzyża i naśladowanie Jezusa pośród codziennych trudów i przeciwności.

 

Zapisz się na spotkanie przez formularz poniżej.

 

 

 

Niech Bóg Ojciec przez to dozna chwały,

że Ty staniesz się osobistym uczniem Jezusa

i owoc obfity przyniesiesz.

(por. J 15, 8)

 

 

Pokój Tobie!

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego