Co oprócz modlitwy jest Ci niezbędne aby pokój zapanował w Twoim sercu?

Apostołowie prosili Pana: Dodaj nam wiary.

Łk 17, 5

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

23 marca 2022

Czy sama modlitwa wystarczy aby zapanował pokój?

 

Co jeszcze jest nam potrzebne?

 

Działanie?

 

Tak, konkretne działanie jest również potrzebne.

 

Jak mówił św. Ignacy Loyola:

 

„Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga,

 

a działaj, jakby wszystko zależało tylko od ciebie.”

 

Jednak modlitwa i działanie, to jeszcze za mało.

 

Co jeszcze jest potrzebne?

 

Jak Ty uważasz?

 

 

 

Podpowiem Ci.

 

Bez tego modlitwa będzie pustą gadaniną, a działanie nie przyniesie owoców.

 

Bez tego nasze 168 godzin modlitwy, a nawet już w tym momencie ponad 230 godzin wypełnionych naszą modlitwą, będzie zwykłą startą czasu.

 

Bez tego, blisko 200 osób starci godzinę, a nawet kilka godzin w tym tygodniu, a żadnego dobrego owocu nie przyniesiemy.

 

Dlaczego?

 

Co jest niezbędne Tobie, mi, nam wszystkim aby nasze modlitwy i działania wydały dobre owoce i przyniosły pokój?

 

 

 

Jezus mówi (Mt 21, 22):

 

Otrzymacie wszystko, o co z wiarą prosić będziecie w modlitwie.

 

 

 

Czy wierzysz, że ten pokój w najdoskonalszym Boskim wymiarze, o który się modlimy.

 

Czyli o to wszystko co jest potrzebne do pomyślnego życia: pokój, pełnię, dobre zdrowie, dobrobyt, pomyślność, szczęście, bezpieczeństwo, ciszę, zadowolenie, dobre relacje, przyjaźń, jedność.

 

Czy wierzysz, że ten pokój otrzymasz?

 

Czy wierzysz, że pokój Jezusa wypełni Twoje serce, Twoja rodzinę, Twoje miasto, nasz kraj i cały świat?

 

 

 

Jeśli wierzysz, ale tylko połowicznie, że pokój może w jakiejś mierze zapanować, ale raczej nie aż w takim wymiarze.

 

Jeśli choć trochę wątpisz.

 

To na początku swojej modlitwy proś jak Apostołowie Jezusa (Łk 17, 5-6):

 

 

 

Dodaj nam wiary.

 

Pan rzekł:

 

Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie:

 

„Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna.

 

 

 

Kiedy przystępujesz do modlitwy, często potrzeba Ci będzie dużo bardziej prosić o wiarę niż to, o co faktycznie chcesz prosić.

 

Na początku modlitwy proś Boga aby wlał w Twoje serce łaskę wiary.

 

Najpierw uwierz, że to, o co poprosisz, się spełni.

 

Bo jeśli nie wierzysz to po co się modlisz?

 

Jeśli nie wierzysz prawdziwie, że to, o co prosisz się spełni, to najpierw proś jak Apostołowie:

 

Panie Jezu dodaj mi wiary.

 

Proś tak długo, tak wytrwale, tak mocno, aż w końcu uwierzysz.

 

Kiedy już głęboko w swoim sercu uwierzysz.

 

Wtedy wystarczy jedno słowo, jedno zdanie, a stanie się to, o co poprosisz.

 

 

 

Nie wierzysz, że tak się stanie?

 

Jezus im odpowiedział:

 

Miejcie wiarę w Boga!

 

Zaprawdę, powiadam wam:

 

Kto powie tej górze: „Podnieś się i rzuć w morze”, a nie zwątpi w duszy,

 

lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie.

 

Dlatego powiadam wam:

 

Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie.

 

Mk 11,22-24

 

 

 

Głęboko wierzę, że to ziarenko Słowa, którym modliliśmy się w pierwszą godzinę naszych 168 godzin modlitwy o pokój wyda owoc wiary w Twoim sercu.

 

I z tą wiarą przystąpisz do modlitwy o pokój.

 

Jeśli jeszcze nie dołączyłeś do naszej misji modlitewnej to, w tym momencie kiedy wysyłam ten list – pozostało 77 godzin do końca.

 

Szczególnie zachęcam Cię do wzięcia udziału w naszej ostatniej godzinie modlitwy.

 

W piątek o godzinie 23:00 spotkamy się online.

 

Aby z głęboką wiarą w tą ostatnią godzinę naszej misji pomodlić się wspólnie o pokój.

 

Zapisz się na stronie na godzinę 23:00 w piątek, dostaniesz przypomnienie o naszej wspólnej modlitwie.

 

 

Do Tytusa, prawdziwego dziecka we wspólnej wierze:

 

łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Zbawiciela.

 

Tt 1, 4

 

 

Dla Ciebie, prawdziwego dziecka we wspólnej wierze:

 

łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Zbawiciela.

 

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego