Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2022 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

17 maja 2022
Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. J 17, 23
16 maja 2022
A ty działasz czy tylko wiesz, że musisz coś w swoim życiu zrobić, ale…
12 maja 2022
Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Łk 14, 16
11 maja 2022
A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Łk 1, 43
10 maja 2022
Dobry pasterz daje życie swoje za owce. J 10, 11
09 maja 2022
Czy dasz sobie pozwolenie, aby przyjąć moc Ducha Świętego, kiedy nastanie jutro, czyli nowe dziś?
06 maja 2022
Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. Mk 11, 24
05 maja 2022
Ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość - wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota - nadzieję.  Rz 5, 3-4

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Łaska wam i POKÓJ od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.

 

Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam cię w moich modlitwach, słysząc o twojej miłości i wierze, jaką żywisz względem Pana Jezusa i dla wszystkich świętych.

 

Oby twój udział w wierze okazał się twórczy w głębszym poznaniu wszelkiego dobrego czynu, [jaki jest do spełnienia] wśród was dla Chrystusa.

 

Bracie, doznałem wielkiej radości i pociechy z powodu twojej miłości, jako że serca świętych otrzymały od ciebie pokrzepienie.

 

Flm 1, 3-7

 

 

 

Dokładnie na tą godzinę mamy zarezerwowanych 101 ze 168 godzin naszej modlitwy o pokój.

 

Pozostaje więc już tylko 67 wolnych godzin do wybrania, które możesz wypełnić swoją modlitwą.

 

W sobotę została już tylko jedna wolna godzina, a w niedzielę i poniedziałek tylko 4.

 

Sprawdź, która z tych godzin lub godzin w kolejne dni naszego modlitewnego tygodnia pasuje Tobie.

 

Średnio co 15 minut dołącza do naszej modlitwy o pokój kolejna osoba.

 

 

Wczoraj napisałem do Ciebie długi list i nie jestem pewien czy go przeczytałeś.

 

Dlatego dziś się nie rozpisuję, a zapraszam Cię bezpośrednio na stronę.

 

Tam znajdziesz wszystkie szczegóły naszej modlitewnej misji do której wzywa nas Bóg.

 

168 godzin modlitwy o pokój

 

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

17 marca 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Łaska wam i POKÓJ od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.

Flm 1, 3

Co 15 minut dołącza kolejna osoba do naszej modlitwy o pokój

12 358 62 87

kontakt@bogactworozwoju.pl