Znajdziesz tu wspólne elementy?

A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. 

Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim.

Mt 28, 2

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

17 stycznia 2024

Pokój i Radość!

 

 

W odpowiedzi na wczorajszy list napisała do mnie Agata.

 

Zainspirowała mnie abym już teraz zwrócił Twoją uwagę na jeden z najważniejszych powodów, dlaczego czytamy Pismo Święte.

 

Po co w ogóle masz zagłębiać się w te Biblijne historie?

 

Co Tobie osobiście da znajomość Pisma Świętego?

 

Jakie dobro dziś w Twoje życie wniesie poznanie wydarzeń, które miały miejsce kilka tysięcy lat temu?

 

Jaką korzyść odniesiesz każdego dnia zgłębiając Słowo Boga?

 

 

Agata napisała:

 

 

„Teraz, w tym pięknym zestawieniu dwóch fragmentów jakie przedstawiłeś Arku, dostrzegam elementy wspólne przyjścia do owych cel Anioła Pańskiego.

 

Po pierwsze za Piotra modli się cały Kościół do Boga.

Natomiast Paweł i Sylas sami się modlą i śpiewają pochwalne pieśni Bogu.

Co, być może, właśnie jest powodem przyjścia Anioła Bożego.

 

Po drugie towarzyszą temu wydarzeniu pewne zjawiska.

W celi Piotra pojawia się światłość. W więzieniu Pawła i Sylasa silne trzęsienie ziemi.

 

Po trzecie w obu fragmentach, w obecności Anioła samoistnie opadają kajdany i otwierają się drzwi.

 

A konsekwencją tego spotkania jest wyjście (wyprowadzenie) z więzienia.

 

Jakie to teraz wydaje się oczywiste 😃”

 

 

Agata, pięknie zobaczyła te wspólne elementy dwóch Biblijnych historii.

 

Między innymi dlatego warto poznać całe Pismo Święte.

 

Tak żebyś mógł odczytać i spojrzeć z innej perspektywy, szerzej, głębiej na opisane wydarzenia.

 

W Biblii jeden fragment daje nowe światło na drugi fragment.

 

Jedno Słowo Boga wyjaśnia i nadaje głębi drugiemu Słowu.

 

Ta umiejętność dostrzegania wspólnych elementów dwóch historii Biblijnych, ma Cię doprowadzić do czegoś znacznie ważniejszego.

 

Czego?

 

Jak myślisz?

 

Gdzie, między czym a czym występują również wspólne elementy?

 

Między Słowem Boga, między wydarzeniami Biblijnymi, między tymi historiami opisanymi w Piśmie Świętym, a czym możesz również dostrzec wspólne elementy?

 

 

Napisz mi, chętnie poznam Twoje zdanie, co i jak Ty to widzisz?

 

 

Za równo cztery tygodnie środa popielcowa i początek Wielkiego Postu.

 

Jak co roku, to czas przygotowania do najważniejszych świąt.

 

Przeżywania tych najważniejszych wielkich wydarzeń historii zbawienia.

 

Nie historii w sensie minionych wydarzeń.

 

Lecz historii, w której Ty, ja i każdy z nas jest w samym jej środku osobistym uczestnikiem.

 

Od dłuższego już czasu, różne moje osobiste doświadczenia przynaglają mnie, aby na ten czas przygotować coś wyjątkowego.

 

Kurs, RE(ko)LACJE, wydarzenie?

 

Wczoraj grubo ponad godzinę spędziłem na modlitwie i adoracji w Łagiewnikach, w obecności Jezusa Miłosiernego.

 

Rozeznawałem jaka jest w tym temacie Wola Boga?

 

Jezus wyraźnie wzywa żebyśmy wspólnie zagłębili się w Słowo Boga.

 

Abyśmy osobiście razem z Nim przeszli ten czas i dobrze przygotowali się do tych wielkich wydarzeń.

 

Co Ty na to?

 

 

Niewola i śmierć oraz wyzwolenie i zmartwychwstanie mają również wiele wspólnych elementów.

 

Przeczytaj opis tych wydarzeń, które miały miejsce w poranek zmartwychwstania.

 

Czy dostrzeżesz również w tej historii wspólne elementy z rozważanymi fragmentami z Dziejów Apostolskich i cudownym wyprowadzeniem z więzienia?

 

 

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób.

 

A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi.

 

Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim.

 

Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg.

 

Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi.

 

Anioł zaś przemówił do niewiast:

 

Wy się nie bójcie!

 

Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego.

 

Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział.

 

Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.

 

A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom:

 

Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei.

 

Tam Go ujrzycie.

 

Oto, co wam powiedziałem.

 

Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom.

 

Mt 28, 1-8

 

 

  

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

 

 

---

 

 

PS

 

Skorzystaj z pełnej puli trzech dzieł związanych ze Słowem Boga, które przygotowaliśmy na ten rok.

 

Dowiedz się więcej >>>.

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego