Zamieć dom

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

01 maja 2024

 

Pokój i Radość!

 

 

Zamiata dom

 

Łk 15, 8

 

 

Dom jest w Biblii symbolem serca.

 

Chodzi tu więc o zamiatanie, oczyszczanie serca.

 

Wymieć dziś wszystkie brudy, śmieci i nieczystości ze swojego serca.

 

Bez żadnych skrupułów dla jakiegokolwiek zła, nieuporządkowanych myśli i tego wszystkiego co nieczyste.

 

W jaki sposób?

 

Z pomocą przychodzi nam oczywiście Słowo.

 

Każdy dom ma pokój lub pokoje i różne inne pomieszczenia.

 

Masz zapewne również w swoim domu takie najbardziej prywatne, osobiste, intymne miejsce.

 

Podobnie jest z sercem.

 

To miejsce najbardziej prywatne, osobiste, w którym człowiek spotyka się z Bogiem na modlitwie.

 

W głębi serca masz ten swój najbardziej osobisty pokój.

 

To przestrzeń w sercu najbardziej intymnego spotkania z Bogiem.

 

W Ewangelii Marka znajdujemy takie miejsce (Mt 6, 6)

 

Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

 

 

W najgłębszej przestrzeni Twojego serca jest to najbardziej intymne miejsce osobistego spotkania z Bogiem na modlitwie.

 

To zamiatanie domu serca dzieje się na modlitwie.

 

W tym osobistym spotkaniu z Bogiem.

 

Bo bez Boga, sam nie jesteś w stanie wymieść ze swojego serca tego całego brudu, który rozniósł po domu zły duch.

 

 

Posłuchaj Jezusa, który uczy nas, jak się modlić i o co się modlić.

 

Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie.

 

Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani.

 

Nie bądźcie podobni do nich!

 

Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.

 

Wy zatem tak się módlcie:

 

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię!  

 

Niech przyjdzie Twoje królestwo;

 

niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie.

 

Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj;

 

i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;

 

i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie,

 

ale nas zachowaj od złego.

 

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.

 

Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień.

 

Mt 6, 7-15

 

 

Jezus jednoznacznie nawiązuje do Bożego Miłosierdzia.

 

Mówi nam jak czyste i miłosierne ma być również nasze serce.

 

Na samym początku Jezus mówi co jest ważniejsze na modlitwie - gadanie czy słuchanie.

 

Nie gadanie do Boga, a właśnie słuchanie uczy nas jak być miłosiernym,

 

Słuchanie Jezusa uzdolni Twoje serce, aby było tak miłosierne jak miłosierny jest Bóg.

 

Oczywiście takiej doskonałości nigdy nie osiągniemy.

 

To są najgorsze z brudów jakie masz wymieść ze swojego serca.

 

Chowanie w sercu urazy, nieprzebaczenia, brak miłosierdzia najmocniej brudzą i zanieczyszczają nasze serca.

 

Nieprzebaczenie zamyka Twoje serce na przebaczenie i miłosierdzie Boga.

 

Podobnie jak jest z Dziesięcioma Słowami przykazań Bożych.

 

Wystarczy, że zgubi Ci się jedno, a za chwilę pogubią się pozostałe.

 

Tak samo jest z tymi siedmioma prośbami modlitwy Ojcze Nasz.

 

Wystarczy, że zgubi Ci się to jedno wezwanie, aby przebaczyć ludziom.

 

Jeśli Ty z serca nie przebaczysz, to i Bóg Tobie nie przebaczy.

 

Wystarczy, że nie przebaczysz tylko jednej osobie, Bóg również nie przebaczy tylko jednej osobie – Tobie.

 

Każde jedno nieprzebaczenie może również blokować Twoje serce na przyjęcie pozostałych darów, o które prosisz na modlitwie.

 

Brak przebaczenia daje dopust złemu duchowi i czyni nas dużo słabszymi na walkę z jego pokusami.

 

Jezus mówi o tym w innym miejscu Ewangelii, gdzie odsyła nas właśnie to Słowo o zamiataniu domu.

 

O tym usłyszysz jutro.

 

 

Dziś skup się na wymieceniu ze swojego serca każdego jednego nieprzebaczenia, które gdzieś być może jeszcze zalega się w Twoim sercu.

 

Wejdź do najgłębszej izdebki swojego serca.

 

Zapal lampę, aby światło Jezusa oświeciło te zakamarki skąd jeszcze potrzebujesz wymieść te brudy.

 

Spotkaj się na osobistej, bliskiej, intymnej modlitwie z Bogiem.

 

Módl się i proś Boga, aby pomógł Ci wymieść wszystkie urazy i nieprzebaczenia z Twojego serca.

 

Wymieć dziś i oczyść swoje serce bardzo dokładnie.

 

 

 

Najskuteczniej wymiata się wszystkie brudy i nieczystości, również te nieprzebaczenia, a z nimi wszystkie złe duchy, gdzie?

 

W Sakramencie Pokuty i Pojednania.

 

Idź i osobiście doświadcz Miłosierdzia Bożego, a zostaniesz obdarzony zdolnością, aby przebaczać innym.

 

 

Oto co się dzieje, kiedy zdecydujesz się pójść spotkać się z Miłosiernym Ojcem.

 

Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca.

 

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go.

 

A syn rzekł do niego:

 

„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”.

 

Lecz ojciec powiedział do swoich sług:

 

„Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go;

 

dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi!

 

Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie:

 

będziemy ucztować i weselić się,

 

ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.

 

I zaczęli się weselić.

 

Łk 15, 21-24

 

 

---

 

 

 

Dziel się swoimi przemyśleniami, refleksjami.

 

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego