Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2022 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

17 maja 2022
Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. J 17, 23
16 maja 2022
A ty działasz czy tylko wiesz, że musisz coś w swoim życiu zrobić, ale…
12 maja 2022
Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Łk 14, 16
11 maja 2022
A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Łk 1, 43
10 maja 2022
Dobry pasterz daje życie swoje za owce. J 10, 11
09 maja 2022
Czy dasz sobie pozwolenie, aby przyjąć moc Ducha Świętego, kiedy nastanie jutro, czyli nowe dziś?
06 maja 2022
Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. Mk 11, 24
05 maja 2022
Ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość - wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota - nadzieję.  Rz 5, 3-4

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Tak jak było na początku naszej modlitwy.

 

Przed naszymi 168 godzinami modlitwy o pokój.

 

Kiedy z mocą działał w naszej społeczności jeden Dobry Duch Święty.

 

Tak i teraz, kiedy napisałem o kontynuowaniu naszej duchowej walki, o poście.

 

Zaczynamy mówić z natchnienia tegoż jednego Dobrego Ducha Świętego jednym głosem.

 

 

Na przykład od Wioli dostałem taką wiadomość:

 

 

„Cześć Arku

 

Ja od 3 tygodni robię w środy post w intencji pokoju :)

 

Więc łączę się ze Wspólnotą naszą w środy

 

Szczęść Boże Ci Arku

 

Wiola”

 

 

W poniedziałek również napisała do mnie Małgosia.

 

 

„Cześć Arku,

 

Przed otwarciem Pisma Świętego, pomodliłam się do Ducha Świętego o Słowo, i proszę otworzyłam na takim fragmencie:

 

JOEL 2, 12-20

 

Joel 2,12 - 17 Ponowne wezwanie do pokuty

 

Joel 2, 18-20 Ustanie plagi

 

Błogosławię!

 

Małgosia”

 

 

Słowo z Księgi Proroka Joela, które dostała Małgosia między innymi również mówi o poście.

 

 

Przeto jeszcze i teraz - wyrocznia Pana - nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament.

 

Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą.

 

Kto wie? Może znów się zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo [plonów] na ofiarę pokarmową i płynną dla Pana, Boga waszego.

 

Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie.

 

Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta! Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju!

 

Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy! Niech mówią: Zlituj się, Panie, nad ludem Twoim, nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami.

 

Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?

 

A Pan zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem.

 

Odpowiedział Pan i rzekł swojemu ludowi: Oto Ja wam posyłam zboże i moszcz, i oliwę, i nasycicie się nimi, i nie wydam was więcej na pohańbienie między poganami.

 

Tego [nieprzyjaciela], co przychodzi z północy, oddalę od was, wypędzę go do ziemi suchej i spustoszonej; przednia jego straż zwróci się ku morzu wschodniemu, a tylna jego straż ku morzu zachodniemu; i pozostanie po nim zgnilizna, bo wielkie rzeczy [Pan] uczynił.

 

Jl 2, 12-20

 

 

Natomiast to, że warto abyśmy wspólnie w naszej społeczności podjęli post, potwierdza mi na przykład Grażynka.

 

 

„Witam. Podoba mi się pomysł postu. Próbowałam wielokrotnie, bez powodzenia. Może w grupie będzie raźniej, współodpowiedzialnie i z wsparciem modlitewnym się uda. Grażyna”

 

 

Jakie jest Twoje zdanie?

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

31 marca 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta! Jl 2, 16

Wyrocznia Pana - nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post

12 358 62 87

kontakt@bogactworozwoju.pl