Wszystkie nagrania z naszych Wakacyjnych REKOLACJI 
są już dostępne do odsłuchania 
w naszej Strefie BOGActwa Rozwoju.

Zaprawdę, powiadam wam: 

Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, 

nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Mt 18, 3

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

12 września 2023

Pokój Tobie!

 

Wszystkie nagrania z naszych Wakacyjnych REKOLACJI są już dostępne do odsłuchania w naszej Strefie BOGActwa Rozwoju.

 

Posłuchaj poruszających do głębi serca świadectw i wartościowych rozmów.

 

Poznaj niezwykłe historie zaproszonych wyjątkowych gości:

 

Kasi Tomczyk

 

Basi Wasilewskiej

 

Antoniego Waltera

 

Moniki Górskiej

 

Agaty Skoczylas

 

Anety Bednarskiej

 

oraz pozostałych uczestników naszych spotkań, którzy aktywnie włączali się w rozmowy i sami dzielili się swoimi refleksjami i życiowymi doświadczeniami.

 

 

Nasze REKOLACJE to ponad 8 godzin nagrań.

 

Dla Twojej wygody podzieliliśmy je na krótkie kilku- kilkunasto- minutowe części, aby łatwiej Ci było ich wszystkich po kolei wysłuchać.

 

 

Czym nie są nasze REKOLACJE?

 

 

REKOLACJE - to nie błąd, przejęzyczenie ani nie literówka.

 

Na rekolekcjach, rekolekcjonista przez naucza i przekazuje (reko)lekcje.

 

Sam w bardzo wielu rekolekcjach brałem udział i sobie chwalę i szczerze polecam, taką formę duchowego rozwoju.

 

Jednak większość z nich kończyłem z mniejszym lub większym niedosytem.

 

W wielu przypadkach najbardziej brakowało mi praktycznego przełożenia nauk rekolekcyjnych na praktykę codzienności.

 

Niemniej jednak Bóg działał i przemieniał moje serce i moje życie.

 

Więc jak tylko nadarza Ci się taka możliwość wzięcia udziału w bardzo dobrych rekolekcjach, to z nich korzystaj.

 

Szczególnie bierz udział w tych, które prowadzą pełni Ducha Świętego rekolekcjoniści.

 

 

Czym zatem są nasze REKOLACJE?

 

Nasze REKOLACJE są inne, dlatego są to REKOLACJE.

 

Nie usłyszysz teoretycznych lekcji.

 

Posłuchasz autentycznych, poruszających do głębi serce świadectw osobistych, bliskich RELACJI z Bogiem.

 

 

 

REKOLACJE to gra słów.

 

Życiowo bardzo ważnych słów.

 

 

RELACJE

Budujemy i pogłębiamy osobiste, bliskie, intymne RELACJE z Bogiem.

 

 

RE

Przedrostek RE jak czytamy w słowniku PWN oznacza – ponownie, od nowa, w przeciwnym kierunku

 

Nasze REKOLACJE to ODNOWA RELACJI z Bogiem.

 

Wspólnie idziemy w przeciwnym kierunku niż cały dzisiejszy świat, zmierzający prostą drogą w ciemność.

 

My idziemy za Jezusem, prowadzeni przez Ducha Świętego, który nas łączy i jednoczy w osobistych relacjach w naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju.

  

 

KOLACJE

Karmimy się Chlebem Życia, Chlebem Żywym, Słowem Boga.

 

Jezus powiedział, że Jego pokarmem jest pełnić Wolę Ojca, który Go posłał. Jezus został posłany każdego z nas, abyśmy i my również starali się odkrywać i pełnić Wolę Boga.

 

Aby pełnienie Woli Ojca Niebieskiego karmiło nasze dusze w drodze do Nieba, do życia wiecznego.

 

 

 

Spotkania REKOLACYJNE łączył jeden nadrzędny temat, fundamentalny dla życia każdego świadomie wierzącego Chrześcijanina.

 

REKOLACJE poprowadzą Cię do pogłębienia Twojej osobistej, bliskiej, intymnej RELACJI z Bogiem.

 

 

Każde spotkanie zaczynamy od fragmentu Pisma Świętego, tak aby poprowadziło nas na drodze odnalezienia Boga w swojej codzienności.

 

Żywe Słowo Boga otwiera nasze serca na pogłębienie osobistej relacji z Bogiem.

Po co to wszystko?

 

 

 

Co Ci dadzą nasze REKOLACJE?

 

 

Odkryjesz swoją głęboką tożsamość dziecka Bożego.

 

Pogłębisz relacje dziecka z kochającym Ojcem Niebieskim.

 

 

Zaprawdę, powiadam wam:

 

Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci,

 

nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

 

Mt 18, 3

 

 

 

Odkryjesz swoją tożsamość ucznia Jezusa.

 

Pogłębisz relację ucznia z najlepszym Nauczycielem.

 

 

Idźcie zatem i czyńcie uczniami wszystkie narody.

 

Mt 28, 19

 

 

 

Odkryjesz swoją tożsamość Bożego świadka napełnionego mocą Ducha Świętego.

 

Pogłębisz swoją relację z Duchem świętym.

 

 

Gdy Duch Święty zstąpi na was,

 

otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami

 

w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii,

 

i aż po krańce ziemi.

 

Dz 1, 8

 

 

 

Dzięki autentycznym świadectwom,

poruszającym do głębi historiom z życia,

pogłębisz swoją osobistą, bliską, intymną relację z Bogiem.

 

 

 

Posłuchaj nagrań z naszych REKOLACJI i sprawdź, jak to jest żyć codziennie w bliskiej obecności i osobistej RELACJI Z Bogiem.

 

 

Przy okazji przetestuj nową funkcjonalność w naszej Strefie BOGActwa Rozwoju przekazywania darowizn i wspierania naszej działalności.

Zaproponuj jaką darowizną wesprzesz nasze REKOLACJE?

 

 

---

 

 

(22)  Potem rzekł do swoich uczniów: Dlatego powiadam wam:

 

Nie martwcie się o życie, co będziecie jeść, ani też o ciało, w co macie się przyodziać.

 

(23)  Życie bowiem więcej znaczy niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie.

 

(24)  Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi.

 

O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki!

 

(25)  Któż z was, martwiąc się, może dołożyć choćby jedną chwilę do wieku swego życia?

 

(26)  Jeśli więc nawet drobnej rzeczy [uczynić] nie możecie, to czemu martwicie się o inne?

 

(27)  Przypatrzcie się liliom, jak rosną: nie pracują i nie przędą.

 

A powiadam wam: Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich.

 

(28)  Jeśli więc ziele, które dziś jest na polu, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to o ileż bardziej was, ludzie małej wiary!

 

(29)  I wy nie pytajcie, co będziecie jedli i co pili, i nie bądźcie o to zatroskani.

 

(30)  O to wszystko bowiem zabiegają narody świata, a Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie.

 

(31)  Starajcie się raczej o Jego królestwo, a te rzeczy będą wam dodane.

 

Ewangelia Łukasza 12, 22-31

 

 

Psalm 117

 

2 Księga Królewska 14

 

Księga Hioba 16

 

 

255 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Arek

 

 

PS

Wierzę głęboko Jezusowi w te dzisiejsze słowa z Ewangelii o tym aby się nie martwić.

 

Nikt nas nie ograbił, jak tego człowieka z Ewangelii.

 

Dobrowolnie z Kasią oddaliśmy i poświęciliśmy wszystkie nasze pieniądze na potrzeby działalności fundacji, głoszenie Dobrej Nowiny i wspieranie osób z naszej Społeczności w rozwoju duchowym dla pogłębiania osobistej, bliskiej relacji z Bogiem.

 

Efekt finansowy jest jednak podobny. Brak środków na dalsze funkcjonowanie i działalność fundacji.

 

Gdyby nie ta oraz inne przypowieści, obietnice i słowa Jezusa, zapewne z wielką trwogą myślałbym co będzie dalej, zamartwiałbym się jak to przetrwamy.

 

Jezus mówi, że choć większość przejdzie obojętnie, jednak tą drogą przejdzie dobry Samarytanin, który w odruchu serca poratuje potrzebującego.

 

Między innymi da dwa denary, a nawet da więcej jak będzie potrzeba.

 

To doświadczenie braku pieniędzy, szczególnie przeznaczanych na dobrą działalność duchowego wspierania innych osób, to bardzo trudne doświadczenie.

 

To doświadczenie też jest po coś.

 

Z pustego i Salomon nie naleje, tu potrzeba dobrego Samarytanina.

 

Z braku, z niedostatku, z pustki tylko tak po ludzku nic się nie urodzi.

 

W takiej sytuacji pewne jest, że to co się z tego zrodzi, jest dziełem Boga, bo tylko Bóg może coś stworzyć z niczego.

 

Bóg nie działa sam, powołuje do współpracy i zaprasza do współdziałania.

 

Ktoś może sobie pomyśleć:

 

To zbyt patetyczne, górnolotne, zbyt wzniosłe, że to Bóg osobiście mnie zaprasza do współdziałania.

 

Jednak, mam to głębokie przekonanie, że każda dobra rzecz, każde dobre działanie pochodzi z natchnienia Boga, każde dobro jest dziełem Boga.

 

Dlatego, zapraszam Cię do współdziałania w tym dobrym dziele tworzenia nowych dobrych dzieł naszej fundacji.

 

Zachęcam i proszę o Twoje wsparcie darowizną naszej fundacji.

 

 

Dla każdego darczyńcy przygotowaliśmy w podziękowaniu prezenty.

 

34 SMSy ze Słowem BOGA o POKOJU

Codzienne Słowo Boga rodzące POKÓJ w Twoim sercu

 

Dodatkowo najhojniejsi darczyńcy, którzy przekażą darowiznę 300 zł i więcej otrzymają:

 

365 SMSów ze Słowem BOGA o odwadze, zaufaniu i nadziei

Nie lękaj się! Niech Słowa Boga dodaje Ci odwagi każdego dnia.

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego