Wstań, wejdź i módl się

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

22 lutego 2024

Pokój i Radość!

 

 

Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną;

 

towarzyszyli Mu także uczniowie.

 

Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich:

 

Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.

 

 

Rzekł do nich:

 

Czemu śpicie?

 

Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.

 

Łk 22, 39-40.46

  

 

 

Czy Ci najbliżsi uczniowie Jezusa z Piotrem na czele, którzy spali w Ogrodzie Oliwnym wypełnili Wolę Boga?

 

Po tych wydarzeniach i modlitwie Jezusa na Górze Oliwnej uczniowie pouciekali zostawiając Jezusa samego.

 

Kilka godzin później Piotr zaparł się Jezusa i to nawet, aż trzykrotnie.

 

Tak samo jak trzykrotnie Jezus w Ogrodzie Getsemani odchodził na modlitwę i wracał do śpiących w tym czasie uczniów.

 

Nie posłuchali Jezusa i ulegli pokusie złego.

 

Dlatego tak bardzo ważna jest osobista, codzienna, wytrwała modlitwa.

 

 

Zanim uczniowie z Piotrem na czele zaczęli z odwagą i śmiałością wypełniać Wolę Boga.

 

Najpierw potrzebowali się obudzić, nie tylko z tego snu cielesnego.

 

Przede wszystkim potrzebowali się obudzić duchowo.

 

Potrzebowali powstać z tego snu duchowego to znaczy potrzebowali niejako zmartwychwstać wraz z Jezusem.

 

Do czego i my naszymi ćwiczeniami Rekolacyjnymi przez ten okres Wielkiego Postu się przygotowujemy.

 

 

Piotr i wszyscy uczniowie dopiero kiedy budzą się z tego duchowego snu idą pełnić Wolę Boga, tak jak Jezus.

 

 

Jest taka piękna scena opisana w 5 Rozdziale Dziejów Apostolskich.

 

Uczniowie Jezusa czynią wiele dobra, jak czytamy już na początku opisu tych wydarzeń (Dz 5, 12-16)

 

Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce Apostołów.

 

Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona.

 

A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał.

 

Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana.

 

Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich.

 

Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.

 

 

Pomimo to Apostołowie są atakowani przez zawistnych przeciwników i nawet wtrąceni są za to dobro do więzienia.

 

To jest dla nich sposobność do dawania świadectwa, które Jezus zapowiadał, kiedy był jeszcze z nimi.

 

Piotr i Apostołowie dają odpowiedź swoja postawą, słowem i czynem czego się od Jezusa nauczyli.

 

Znakiem ich powstania ze snu jest ich cudowne wyjście z więzienia.

 

Anioł Pański, być może ten sam, który Jezusa umacniał i pokrzepiał w Ogrodzie Getsemani, wyprowadza ich z więzienia.

 

To jest ten moment, kiedy w pełni obudzeni ze snu i napełnieni Duchem Świętym stawiają czoło przeciwnościom, trudom i atakom.

 

Jednym zdaniem Piotr wskazuje czym się kierują w swoich decyzjach, wyborach życiowych i podejmowanych działaniach (Dz 5, 29).

 

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.

 

 

W tym jednym zdaniu, skąd inąd bardzo znanym i często cytowanym, kiedy dochodzi między ludźmi do różnicy zdań i sporów.

Możemy znaleźć dwie bardzo ważne nauki w kontekście odkrywania Woli Boga.

 

Pierwsza dość oczywista.

 

Drugiej natomiast jakbyśmy w tym zdaniu w ogóle nie zauważali.

Faktem jest, że nie jest tu wypowiedziana tak wprost.

Jednak to ona jest kluczowa, aby usłyszeć Boga, który objawia nam swoją Wolę.

 

Przeczytaj dalej…

 

 

---

 

 

Zachęcam Cię szczególnie do wspólnej modlitwy przez ten wyjątkowy czas Wielkiego Postu.

 

Módl się za dwie osoby ze swojej grupki gdy one również modlą się za Ciebie.

 

TU przeczytasz więcej o trzyosobowych grupkach i od razu możesz dołączyć.

 

To duchowe wsparcie jest niezwykle pomocne w naszej duchowej walce, którą podejmujemy w Wielkopostnych Rekolacjach.

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego