Wołałam o łaskę nawrócenia, siłę żeby się podnieść, ale tygodnie mijały… dziś na spotkaniu wróciłam do życia.

Panie, wysłuchaj modlitwy mojej, a wołanie moje niech do Ciebie dojdzie!

Ps 102, 2

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

23 listopada 2023

Pokój Tobie!

 

Przeczytaj ten fragment Psalmu 102, a następnie kolejny fragment świadectwa Ani.

 

Zobacz jak Słowo Boga jest aktualne w życiu konkretnej osoby.

 

 

Modlitwa trapionego, który znękany wypowiada przed Panem swą udrękę.

 

Panie, wysłuchaj modlitwy mojej, a wołanie moje niech do Ciebie dojdzie!

 

Nie kryj przede mną swego oblicza w dniu utrapienia mojego!

 

Nakłoń ku mnie Twego ucha; w dniu, w którym zawołam, śpiesznie mnie wysłuchaj!

 

Dni bowiem moje jak dym znikają, a kości moje płoną jak w ogniu.

 

Moje serce wysycha spalone jak trawa, zapominam nawet o jedzeniu chleba.

 

Od głośnego mego jęku przywarły mi kości do skóry.

 

Jestem podobny do kawki na pustyni, stałem się jak sowa w ruinach.

 

Czuwam i jestem jak ptak samotny na dachu.

 

Każdego dnia znieważają mnie moi wrogowie, srożąc się na mnie, przeklinają moim imieniem.

 

Albowiem jako chleb jadam popiół i ze łzami mieszam mój napój, na skutek zagniewania Twego i zapalczywości, boś Ty mnie podniósł i obalił.

 

Dni moje są podobne do wydłużonego cienia, a ja usycham jak trawa.

 

Ps 102, 1-12

 

 

„Jak Wam wcześniej pisałam, od długiego czasu zmagałam się z ciemnością w sobie. Powodowała ona, że coraz bardziej odpuszczałam relację z Bogiem odkładając "na jutro" różne rzeczy. Wołałam o łaskę nawrócenia, siłę żeby się podnieść, ale tygodnie mijały. Tygodnie bez słowa Bożego indywidualnie czytanego (tak, przestałam po nie sięgać, słyszałam je tylko podczas mszy), bez spokojnego spotkania się z Panem w świadomej modlitwie (raczej wieczorne krótkie "odbębnienie powinności"), bez sakramentu - tego najważniejszego umocnienia.”

 

 

Ania od długiego czasu była strapiona, zmagała się z ciemnością w sobie.

 

Odpuszczała budowanie relacji z Bogiem na jutro.

 

Mijały tygodnie, a to jutro nigdy nie nadchodziło.

 

Tygodnie bez Słowa Boga, bez sakramentu.

 

Bez Słowa i Eucharystii, czyli bez tego karmienia się Chlebem Życia.

 

Usychała jak trawa, pogrążała się coraz bardziej w ciemności i smutku.

 

Tak upływały dni bez spotkania z Bogiem.

 

Dni jak na pustyni pełne samotności, łez, ciągłego zmagania.

 

Takie życie prowadzi do ruiny duchowej, emocjonalnej, psychiczne i fizycznej.

 

 

Jednak Bóg w tym trudnym doświadczeniu nie zostawił Ani samej.

 

Dalsza część tego Psalmu, w której nadchodzi godzina interwencji Boga.

 

Ukazuje moc Boga i Jego miłosierdzie.

 

Ta godzina wielkiego działania Boga nadeszła dla Ani podczas naszego spotkania.

 

 

Ty zaś, o Panie, na wieki zasiadasz na tronie, a imię Twoje [trwa] przez wszystkie pokolenia.

 

Powstaniesz i okażesz litość Syjonowi, bo czas już, byś się nad nim zmiłował, bo nadeszła godzina.

 

Twoi bowiem słudzy miłują jego kamienie i użalają się nad jego gruzami.

 

Narody będą się bały imienia Pańskiego, i wszyscy królowie ziemi - Twej chwały,

 

bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swej chwale,

 

przychyli się ku modlitwie opuszczonych i nie odrzuci ich modłów.

 

Należy to zapisać dla następnego pokolenia, a lud, który zostanie stworzony, niech wychwala Pana!  

 

Bo Pan wejrzał z wysokiego przybytku swojego, popatrzył z nieba na ziemię,

 

aby usłyszeć jęki pojmanych, aby skazanych na śmierć uwolnić,

 

by imię Pańskie głoszono na Syjonie i Jego chwałę w Jeruzalem,

 

kiedy zgromadzą się razem narody i królestwa, by służyć Panu.

 

[On] siłę moją po drodze osłabił, dni moje skrócił.

 

Mówię: Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie moich dni;

 

Twoje lata trwają z pokolenia na pokolenie.

 

Ty niegdyś osadziłeś ziemię i niebo jest dziełem rąk Twoich.

 

Przeminą one, Ty zaś pozostaniesz.

 

 

I jak szata się zestarzeją; Ty zmieniasz je jak odzienie i odmieniają się,

 

Ty zaś jesteś zawsze ten sam i lata Twoje nie mają końca.

 

Synowie Twoich sług będą mogli osiąść na stałe i potomstwo ich będzie trwało przed Twoim obliczem.

 

Ps 102, 13-29

 

 

„Choćby dla kogoś innego było to tylko "ględzenie", dzięki dzisiejszemu spotkaniu, dla mnie nadeszła wreszcie moja godzina.”

 

„Jednak Pan jest Bogiem miłosiernym i z jego łaski znalazłam się dziś na spotkaniu, przez które wróciłam "do życia". Wiem, że to może brzmieć dziwnie, ale w 100% wierzę w to, co piszę. Czuję ogromną ulgę i wiem, że Bóg mnie z tej niemocy wyciągnął właśnie dzisiaj, choć powodu dla którego stało się to dzisiaj, nie znam. Znowu odczuwam radość i wdzięczność i wiem, że ponownie mam ten brakujący element, dzięki któremu mogę spotkać się z Panem w sakramencie pokuty.”

 

 

 

Spójrz jeszcze jak Bóg z nami nieustannie rozmawia.

 

Kto był na naszym spotkaniu, to szybciej to rozpozna.

 

W poniedziałek nie wiedziałem, że Bóg poprzez Kościół dziś da nam tą Ewangelię, do Słów której nawiązywałem na spotkaniu.

 

Mówiłem, że Jezus zapłakał nad Jerozolimą, której mieszkańcy nie rozpoznali czasu ich nawiedzenia.

 

Nie rozpoznali znaków, zwiastujących przyjście do nich Mesjasza.

 

Nie rozpoznali Jego samego przychodzącego w osobie Jezusa.

 

Zignorowali znaki, zlekceważyli Jezusa, odrzucili zaproszenie.

 

 

Dlatego dziś szczególnie w mojej modlitwie proszę za Tobą, abyś rozpoznał ten czas Twojego nawiedzenia.

 

Niech Bóg okaże Ci swoją wielką łaskę i otworzy Twoje oczy i serce.

 

Zobacz i rozpoznaj znaki, które dziś Jezus Tobie daje.

 

Rozpoznaj w tej godzinie Jezusa przychodzącego osobiście do Ciebie.

 

Jezus przychodzi do Ciebie, aby również Ciebie podźwignąć z Twoich trudów, smutków, cierpienia.

 

Spotkaj się dziś z Bogiem w Jego Słowie, nakarm się Nim jak Chlebem dającym życie.

 

Dziś nadchodzi, a nawet już jest godzina Twojego osobistego spotkania z Jezusem.

Poświęć dziś czas na osobiste spotkanie z Jezusem.

 

Pozwól się podźwignąć i odbudować swoje życie na nowo.

 

Zawołaj z wiarą i ufnością do Boga.

 

Niech Cię wyprowadzi z Twojej niewoli, z ciemności, ze smutku.

 

Daj się poprowadzić Jezusowi do wolności, światła, radości życia.

 

Pozwól dziś oblec się w nową szatę radości, pokoju i miłości.

 

 

Na koniec podziękuj Bogu słowami Psalmów, które już wybrzmiał w naszym wołaniu do Boga.

 

Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła.

 

 

Chcę Cię wysławiać za to, że tak godnym podziwu mnie uczyniłeś.

 

Twe dzieła są tak cudowne, a moja dusza może je dokładnie poznawać.

 

Ps 139, 14

 

 

Błogosławiony niech będzie Pan, który okazał cuda swoje i łaski.

 

Ps 31, 22

 

 

---

 

 

327 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(22)  Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni.

 

Było to w zimie.

 

(23)  Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona.

 

(24)  Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!

 

(25)  Rzekł do nich Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie.

 

Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie.

 

(26)  Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec.

 

(27)  Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je.

 

Idą one za Mną, (28)  a Ja daję im życie wieczne.

 

Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.

 

(29)  Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich.

 

I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.

 

(30)  Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

 

(31)  I znowu Żydzi porwali za kamienie, aby Go ukamienować.

 

(32)  Odpowiedział im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca.

 

Za który z tych czynów chcecie Mnie kamienować?

 

(33)  Odpowiedzieli Mu Żydzi: Nie kamienujemy cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga.

 

(34)  Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście?

 

(35)  Jeżeli [Pismo] nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić - (36)  to czemu wy [o Tym], którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym”?

 

(37)  Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie!

 

(38)  Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mi nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu.

 

(39)  I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk.

 

(40)  I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał.

 

(41)  Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą.

 

(42)  I wielu tam w Niego uwierzyło.

 

Ewangelia Jana 10, 22-42

 

 

Psalm 146

 

Księga Nehemiasza 6

 

Księga Sofoniasza 2

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pozdrawiam Cię gorąco z Panem Bogiem

Arek

 

 

PS

 

NOWE SMSy ze Słowem BOGA o TEJ GODZINIE.

 

Godzinie, której nie znasz, której się nie spodziewasz, a która nadchodzi.

 

Te nowe SMSy są specjalnym prezentem tylko dla tych naszych wspaniałych darczyńców, którzy są czujni i działają natychmiast, dziś, w tej godzinie.

 

Ci z Was, którzy nie odkładają działania na jutro, lecz w ciągu najbliższych godzin, do końca tego weekendu, wesprą darowizną naszą misję i dalszą działalność fundacji.

 

Otrzymają w podziękowaniu NOWE SMSy ze Słowem BOGA o TEJ GODZINIE.

 

Włącz się proszę dziś w realizację naszej misji towarzyszenia w tym czasie pogubionym osobom w ich drodze do osobistego spotkania z Jezusem.

 

Do pogłębiania bliskich relacji z Bogiem i odzyskania pokoju i radości codziennego życia.

 

Dołącz do grona wspaniałych darczyńców i odbierz SMSy o godzinie, której sie nie spodziewasz.

 

 

---

 

 

 

W ten BLACK FRIDAY możesz nas wesprzeć również BEZPŁATNIE.

 

I to nie tylko w tym okresie, ale przez cały rok.

 

Jak?

 

To bardzo proste.

 

Wejdź na stronę FaniMani >>>

 

https://fanimani.pl/zaproszenie/24839/d411be9234e240019b5afed0813daa47/

 

Zarejestruj się i zrób zakupy, które i tak robisz.

 

Ty nic nie płacisz za zakupy więcej, to sklep przekaże część swojego zysku na naszą fundację :-)

 

Jak się dziś zarejestrujesz i w najbliższym czasie zrobisz zakupy to fundacja nasza otrzyma dodatkowe ekstra 10 zł.

 

Jeśli masz w związku z tym jakieś pytania to pisz do mnie śmiało.

 

Wiele odpowiedzi znajdziesz również na tej stronie.

 

Darczyńców, którzy nas w ten BEZPŁATNY sposób wspierają jest już 36 osób, dołącz i Ty.

 

 

 

 

Wolisz słowo spisane na papierze?

 

Dołącz do naszej zbiórki na Allegro Charytatywni i wybierz w prezencie dla siebie jedną z ponad 167 książek... i nie tylko książek.

 

Dobra wiadomość jest taka, że dostępna jest darmowa dostawa z Allegro SMART, czyli cała darowizna idzie na wsparcie Fundacji.

Kupując książki przekazujesz darowiznę na naszą fundację i wspierasz przygotowanie i prowadzenie duchowego programu, który poprowadzi Cię do pogłębiania osobistych relacji z Bogiem.

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego