Wielkopostny kurs wzrostu wiary i zaufania.
Prawda i pokora zawsze idą w parze.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste

i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!

Ps 51, 12

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

23 marca 2023

Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w stronę Tyru i Sydonu.

 

A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała:

 

Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida!

 

Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha.

 

Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.

 

Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go:

 

Odpraw ją, bo krzyczy za nami!

 

Lecz On odpowiedział:

 

Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela.

 

A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła:

 

Panie, dopomóż mi!

 

On jednak odparł:

 

Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom.

 

A ona odrzekła:

 

Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów.

 

Wtedy Jezus jej odpowiedział:

 

O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!

 

Od tej chwili jej córka była zdrowa.

 

Mt 15, 21-28

 

 

 

Czy Jezus poniżył tą kobietę porównując ją do psa?

 

Nic takiego.

 

W spotkaniu z Jezusem wyszła na jaw cała prawda o tej kobiecie.

 

Jezus tylko na głos wypowiedział jaka jest ta prawda.

 

 

Niejednokrotnie byłem świadkiem jak w obliczu Jezusa wychodzi cała prawda o człowieku.

 

Nie ma lepszego „papierka lakmusowego” badającego ludzkie serce, jak Jezus.

 

W obliczu Jezusa wychodzi z człowieka całe dobro albo całe zło jakie skrywa w swoim sercu.

 

 

Największej pokory wymaga właśnie taka próba, która ujawnia najgłębiej skrywaną przez Ciebie prawdę o Tobie.

 

 

Jeśli, ktoś powie o Tobie coś nieprzyjemnego, ale coś co nie jest prawdą.

 

Pokiwasz z dezaprobatą głową, może zaoponujesz.

 

Stwierdzisz, że to nieprawda, bez żadnego tłumaczenia się, że nie jesteś wielbłądem.

 

A nawet jak się wkurzysz, że ktoś mówi kłamstwa na Twój temat i mu odpowiesz stanowczo i dobitnie,  że sobie tego nie życzysz.

 

To jednak, jakakolwiek reakcja na nieprawdę, może być tylko drobnym wiosennym deszczykiem w porównaniu do tornada i burzy z piorunami.

 

Tak gwałtownie możesz zareagować, kiedy wyjdzie na jaw cała prawda o Tobie.

 

Szczególnie ta prawda, którą skrywasz najgłębiej w swoim sercu.

 

Tak się dzieje, kiedy nie przyjmujesz tej prawdy o sobie z wielką pokorą.

 

Cała prawda i wielka pokora prowadzą do wielkiej wiary.

 

 

Przeczytaj to Słowo w prawdzie i pokorze.

 

Niech pomoże Ci zajrzeć w najgłębsze zakamarki Twojego serca.

 

Wyciągnij najgłębiej skrywaną prawdę o sobie.

 

 

Upadnij w pokorze przed Jezusem.

 

Odkryj tą całą prawdę przed Jezusem.

 

Oddaj Jezusowi tą całą prawdę o sobie, którą skrywasz w swoim sercu najgłębiej.

 

 

Najlepszym do tego miejscem jest oczywiście konfesjonał.

 

Zbliża się koniec Wielkiego Postu, wielkiego oczyszczania serca.

 

Tylko w czystym, pokornym sercu, w którym panuje prawda wiara wzrasta i staje się wielka.

 

 

 

 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!

 

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego!

 

Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój mam zawsze przed sobą.

 

Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest w Twych oczach, tak że się okazujesz sprawiedliwy w swym wyroku i prawy w swoim osądzie.

 

Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka.

 

Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników mądrości.

 

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

 

Spraw, bym usłyszał radość i wesele, niech się radują kości, któreś skruszył!

 

Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia!

 

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!

 

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego!

 

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym!

 

Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.

 

Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco, niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość!

 

Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

 

Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał.

 

Moją ofiarą, Boże, duch skruszony; nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.

 

Psalm 51, 3-19

 

 

W kolejnym liście napiszę Ci jaką prawdę Ewangelista Mateusz, odkrywa przed nami od samego początku o kobiecie kananejskiej, która wychodzi na jaw w obliczu Jezusa.

 

Ona przyjmuje prawdę o sobie z wielka pokorą.

 

Dzięki czemu Jezus widzi jej wielką wiarę.

 

 

  

---

 

365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Ewangelia Mateusza 3, 1-17

 

Psalm 21

 

Księga Kapłańska 13

 

Księga Jeremiasza 29

 

---

  

 

 

Panie dodaj nam wiary.

 

Boże daj nam swoje Słowo, które ożywi naszą wiarę.

 

Jezu naucz nas stawać w prawdzie oraz modlić się z wiarą i zaufaniem.

 

 

Arek

 

Daję Ci słowo, Słowo Boga.

Bóg uczyni wielkie dzieła, uzdrowi, uczyni znaki i cuda w Twoim życiu.

(por. Dz 4, 29-31)

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

02 października 2023
Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Wj 23,20
29 września 2023
I wielbili Boga, i śpiewali hymny, i dziękowali Mu za tak wielkie Jego dzieła, że ukazał się im anioł Boży. Tob 12, 22
27 września 2023
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. Ps 139, 14
25 września 2023
A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. Łk 15, 32
22 września 2023
Zaprawdę, powiadam wam:  Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci,  nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Mt 18, 3
21 września 2023
Obdarzyłem ich chwałą, jaką otrzymałem od Ciebie, aby byli jedno, podobnie jak My jedno jesteśmy. J 17, 22
20 września 2023
Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi Jego. Dz 1, 14

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego