Wielkopostny kurs wzrostu wiary i zaufania. 
Tylko czym w ogóle jest wiara?

Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.

Hbr 11, 1

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

27 lutego 2023

Rozpoczęliśmy nasz Wielkopostny kurs wzrostu wiary i zaufania.

 

Tylko czym w ogóle jest wiara?

 

W co wierzysz?

 

 

Prosisz na modlitwie:

 

Panie dodaj mi wiary.

 

Tylko po czym poznasz, że Twoja wiara wzrasta?

 

 

Pragniesz, aby Twoja wiara wzrastała.

 

Tylko po co?

 

Co Ci da, wzrost Twojej wiary?

 

 

To nie są pytania retoryczne.

 

To pytania o najgłębszy sens wiary.

 

Jeśli nie odkryjesz czym dla Ciebie osobiście jest wiara.

 

Jak wielkie, a wcześniej czy w ogóle, ma jakieś znaczenie wiara dla Ciebie osobiście.

 

To nie podejmiesz żadnego wysiłku, aby walczyć o wzrost swojej wiary.

 

Uznasz w pewnym momencie, że bez sensu jest się starać o wzrost czegoś, co nie ma dla Ciebie żadnego znaczenia.

 

 

Zastanów się nad odpowiedziami na te pytania.

 

Odpowiedz przede wszystkim sobie.

 

Kiedy odkryjesz jaki dla Ciebie osobiście jest najgłębszy sens wiary, to nic Cię nie powstrzyma, aby na poważnie zawalczyć o wzrost wiary.

 

 

Proszę, napisz również i prześlij do mnie swoje odpowiedzi.

 

To będzie dla mnie znak, a przede wszystkim, to będzie znak dla Ciebie, że na poważnie podchodzisz do naszego kursu.

 

A może również tym aktem zaświadczysz sobie, o swoim podejściu do wiary.

 

Dla inspiracji piękny fragment z Listu do Hebrajczyków.

 

Jak refren pojawia się w tym Słowie Boga jedno stwierdzenie o wierze.

 

 

Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.

 

Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo.

 

Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych.

 

Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę cenniejszą od Kaina, za co otrzymał świadectwo, iż jest sprawiedliwy.

 

Bóg bowiem zaświadczył o jego darach, toteż choć umarł, przez nią jeszcze mówi.

 

Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci.

 

I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał.

 

Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu.

 

Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu.

 

Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.

 

Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć, i pełen bojaźni zbudował arkę, aby zbawić swą rodzinę.

 

Przez wiarę też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się przez wiarę.

 

Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie.

 

Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie.

 

Przez wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy.

 

Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg.

 

Przez wiarę także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia.

 

Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy.

 

Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, który jest nad brzegiem morskim.

 

W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi.

 

Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny.

 

Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej.

 

Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej.

 

Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyż przysposobił im miasto.

 

Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo.

 

Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go, jako podobieństwo [śmierci i zmartwychwstania Chrystusa].

 

Przez wiarę w przyszłość Izaak pobłogosławił Jakuba i Ezawa.

 

Przez wiarę umierający Jakub pobłogosławił każdego z synów Józefa i pochylił się głęboko przed wierzchołkiem jego laski.

 

Przez wiarę konający Józef wspomniał o wyjściu synów Izraela i dał zlecenie w sprawie swoich kości.

 

Przez wiarę Mojżesz był ukrywany przez swoich rodziców w ciągu trzech miesięcy po swoim narodzeniu, ponieważ widzieli, że powabne jest dzieciątko, a nie przerazili się nakazem króla.

 

Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki faraona, wolał raczej cierpieć z ludem Bożym, niż używać przemijających rozkoszy grzechu.

 

Uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa niż wszystkie skarby Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę.

 

Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego; wytrwał, jakby [na oczy] widział Niewidzialnego.

 

Przez wiarę uczynił Paschę i pokropienie krwią, aby nie dotknął się ich ten, który zabijał to, co pierworodne.

 

Przez wiarę przeszli Morze Czerwone jak po suchej ziemi, a gdy Egipcjanie spróbowali to uczynić, potonęli.

 

Przez wiarę upadły mury Jerycha, gdy je obchodzili dokoła w ciągu siedmiu dni.

 

Przez wiarę nierządnica Rachab nie zginęła razem z niewierzącymi, bo przyjęła gościnnie wysłanych na zwiady.

 

I co jeszcze mam powiedzieć?

 

Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę pokonali królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnicę, zamknęli paszcze lwom, przygasili żar ognia, uniknęli ostrza miecza i wyleczyli się z niemocy, stali się bohaterami w wojnie i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki.

 

Dzięki dokonanym przez nich wskrzeszeniom niewiasty otrzymały swoich zmarłych.

 

Jedni ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie.

 

Inni zaś doznali zelżywości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia.

 

Kamienowano ich, przerzynano piłą, , przebijano mieczem; tułali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, w utrapieniu, w ucisku - świat nie był ich wart - i błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi.

 

A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę stali się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy, gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni doszli do doskonałości bez nas.

 

 

List do Hebrajczyków 11

 

---

 

To nasz 55 z 365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Ewangelia Marka 12, 18-27

 

List do Rzymian 13

 

Księga Wyjścia 19

 

Księga Izajasza 64

 

Księga Izajasza 65

 

---

 

 

Panie dodaj nam wiary.

 

Arek

 

Daję Ci Słowo Boga, a Bóg czyni wielkie dzieła, uzdrawia, czyni znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego