Wielkopostny kurs wzrostu wiary i zaufania. 
Takie oto dziś głupstwo napisałem.

Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu!

1Kor 1, 16

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

09 marca 2023

 

Gdybyś tylko uwierzył, że żyje i to całkiem niedaleko Ciebie, ktoś taki, kto może Cię uzdrowić.

 

Kto może przywrócić Ci radość życia.

 

Kto może Cię uwolnić od wszelkich zniewoleń.

 

Może dać Ci wolność.

 

Gdybyś tylko uwierzył, że jest ktoś, kto może Cię obdarzyć mocą w Twojej słabości.

 

Kto może Ci dać pocieszenie w smutku.

 

Uzdrowienie w chorobie.

 

Ukojenie w cierpieniu.

 

Gdybyś tylko uwierzył, że ten ktoś może dać Ci pokój zamiast wojny.

 

Światło w ciemności.

 

Bogactwo w niedostatku.

 

Pełne miłości relacje zamiast samotności.

 

Gdybyś tylko uwierzył, że istnieje taki ktoś, kto może Cię obdarować taką wiarą, że góry zdołasz przenosić.

 

Gdybyś tylko uwierzył…

 

 

 

Wierzysz, że możesz spotkać się z tym, który tego wszystkiego dokona w Twoim życiu?

 

Wierzysz, że zrobi jeszcze dużo więcej w Twoim życiu, kiedy Mu tylko zaufasz?

 

Wierzysz?

 

 

 

Naaman uwierzył młodej izraelskiej dziewczynie, kiedy powiedziała:

 

O, gdyby tylko mój pan mógł stanąć przed prorokiem, który jest w Samarii. On uwolniłby go od trądu.

 

 

Wiem, że młodej, pięknej dziewczynie dużo łatwiej uwierzyć.

 

Niż nie pierwszej już młodości, brodatemu Polakowi – mówię tu o sobie, który pisze ten list do Ciebie.

 

Jednak tu nie chodzi o to, abyś Ty uwierzył mi.

 

Lecz abyś uwierzył w Tego, który mnie do Ciebie posłał z tą Dobrą Nowiną.

 

Abyś uwierzył i zaufał Jezusowi.

 

 

 

Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię,

 

i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.

 

Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie,

 

mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.

 

Napisane jest bowiem:

 

Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę.

 

Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego świata?

 

Czyż nie uczynił Bóg mądrości świata głupstwem?

 

Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej,

 

spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawiać wierzących.

 

Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości,

 

my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego,

 

który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan,

 

dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków –

 

Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą.

 

To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi,

 

a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

 

Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu!

 

Według oceny ludzkiej niewielu [tam] mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.

 

Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców,

 

wybrał, co niemocne, aby mocnych poniżyć;

 

i to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone,

 

i to, co [w ogóle] nie jest, wyróżnił Bóg,

 

by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.

 

Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie,

 

który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem,

 

aby jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi.

 

1Kor 1:17-31

 

 

 

 

 

 

 

Dziś 9 marca o godzinie 8:00 odbyła się w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie comiesięczna Msza Święta w intencji całej naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju o pełnienie Woli Boga w codzienności.

 

Ciebie oraz wszystkich czytelników codziennych listów, uczestników naszych kursów oraz naszych darczyńców zawierzyliśmy Jezusowi.

 

W tym wyjątkowym czasie Wielkiego Postu modliliśmy się szczególnie o wzrost wiary i zaufania w sercu każdego z nas.

 

 

---

 

365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Ewangelia Marka 14, 53-65

 

1 List do Koryntian 3

 

Księga Wyjścia 35

 

Księga Jeremiasza 12

 

---

  

 

 

Panie dodaj nam wiary.

 

Boże daj nam swoje Słowo, które ożywi naszą wiarę.

 

Jezu naucz nas modlić się z wiarą i zaufaniem.

 

 

Arek

 

Daję Ci słowo, Słowo Boga.

Bóg uczyni wielkie dzieła, uzdrowi, uczyni znaki i cuda w Twoim życiu.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego