Wielkopostny kurs wzrostu wiary i zaufania. 
Sprawdź, czy jesteś na dobrej drodze do wzrostu 
Twojej wiary i zaufania?

«Obmyj się, a będziesz czysty»”.

2Krl 5, 13b

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

01 marca 2023

Minął 7 dzień Wielkiego Postu i tym samym naszego kursu wzrostu wiary i zaufania.

 

Zróbmy małe podsumowanie.

 

Sprawdź, czy jesteś na dobrej drodze do wzrostu Twojej wiary i zaufania?

 

 

Od samego początku, kiedy przygotowywałem kurs, rozmyślałem nad pewną historią z 2 Księgi Królewskiej.

 

Dlatego to już w pierwszym zdaniu kursu napisałem:

 

Jak stosując proste do wykonania kroki sprawić, aby wzrastała w Twoim sercu wiara i zaufanie?

 

 

Pamiętasz jakie postawiłem przed Tobą pierwsze zadanie kursu?

 

Jaki miałeś do wykonania ten prosty krok?

 

 

Jeśli nie dałeś wiary, że codzienne zanurzanie się w tą prostą modlitwę przyniesie wzrost Twoje wiary.

 

To już pewnie jej nie odmawiasz.

 

Być może już nawet nie pamiętasz jakie były to cztery proste słowa.

 

 

A jeśli podjąłeś to wyzwanie.

 

Codziennie modlisz się o to, aby Pan dodawał Ci wiary.

 

To mam ufne przekonanie, że już w Twoim sercu wzrasta wiara i zaufanie.

 

 

Napiszesz mi jak to jest u Ciebie?

 

Modlisz się codziennie tą prostą modlitwą?

 

Napisz szczerze.

 

 

Zależy mi na Twojej odpowiedzi z jednego prostego, za to bardzo ważnego powodu.

 

Ponieważ zależy mi bardzo mocno na wzroście Twojej wiary i zaufania.

 

Nie chodzi mi o to, aby zrobić kolejny kurs, lecz abyś Ty osobiście wzrastał w wierze i zaufaniu Boga.

 

 

Napisz mi proszę w kilku słowach.

 

Idziesz dalej, czy może jeszcze w ogóle nie ruszyłeś?

 

Na czym utknąłeś, co Cię zatrzymało?

 

Co sprawiło Ci największą trudność?

 

 

Masz realny wpływ na to, jak będzie dalej przebiegał nasz kurs.

 

Jaki kolejny prosty krok wspólnie zrobimy?

 

To zależy również od Ciebie.

 

 

Odpisz, albo od razu, już teraz.

 

Albo najpierw przeczytaj fragment tej historii, która przyświeca mi od początku naszego kursu.

 

Jeśli najpierw zdecydujesz się przeczytać to Słowo Boga, to napisz mi również.

 

Co ta historia mówi coś o Tobie, o Twoim nastawieniu, Twojej postawie?

 

 

 

Naaman był dowódcą wojska króla Aramu.

 

Był on człowiekiem bardzo poważanym i wysoko cenionym przez swojego pana, gdyż przez niego PAN dał zwycięstwo Aramowi.

 

Niestety, ten dzielny wojownik był trędowaty.

 

Podczas jakiegoś napadu na Izraela Aramejczycy wzięli do niewoli młodą dziewczynę, którą oddano na służbę żonie Naamana.

 

Pewnego razu powiedziała ona do swojej pani:

 

„O, gdyby tylko mój pan mógł stanąć przed prorokiem, który jest w Samarii.

 

On uwolniłby go od trądu”.

 

Naaman poszedł więc do swojego pana i oznajmił mu to, co powiedziała dziewczyna z ziemi Izraela.

 

„Wyruszaj natychmiast - odrzekł król Aramu - a ja poślę list do króla izraelskiego”.

 

Wyruszył zatem, zabierając ze sobą dziesięć talentów srebra, sześć tysięcy syklów złota oraz dziesięć kompletów ubrań.

 

List, który przekazał królowi izraelskiemu, był następującej treści:

 

„Wraz z tym listem posyłam do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś uwolnił go od trądu”.

 

Kiedy król Izraela przeczytał list, rozdarł swoje szaty i wykrzyknął:

 

„Czy ja jestem Bogiem, abym miał uśmiercać lub ożywiać?

 

Ten bowiem przysyła do mnie człowieka, abym go uwolnił od trądu!

 

Widzicie jasno, że szuka on zaczepki ze mną!”.

 

 

Kiedy Elizeusz, człowiek Boży, usłyszał, że król Izraela rozdarł swoje szaty, polecił mu oznajmić:

 

„Dlaczego rozdarłeś swoje szaty?

 

Niech przyjdzie do mnie i przekona się, że jest prorok w Izraelu!”.

 

Przybył więc Naaman z całym swym orszakiem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza.

 

Elizeusz natomiast wysłał do niego posłańca z poleceniem:

 

„Idź i obmyj się siedem razy w Jordanie, a twoje ciało stanie się zdrowe i będziesz oczyszczony”.

 

Naaman rozgniewał się na to i odchodząc, mówił:

 

„Myślałem sobie: Na pewno wyjdzie, stanie i wezwie imienia PANA, Boga swojego, a potem uniesie rękę nad chorym miejscem i uwolni mnie od trądu.

 

Czyż Abana i Parpar, rzeki Damaszku, nie są lepsze od wszystkich wód Izraela?

 

Czyż nie mogłem się w nich obmyć i być oczyszczonym?”.

 

Odwrócił się i odszedł w gniewie.

 

 

Lecz jego słudzy podeszli do niego i zaczęli go przekonywać:

 

„Panie, gdyby prorok polecił ci zrobić coś trudnego, czyż byś tego nie wykonał?

 

O ileż bardziej, jeśli ci powiedział:

 

«Obmyj się, a będziesz czysty»”.

 

Wszedł więc do Jordanu i zanurzył się w nim siedem razy, zgodnie ze słowem człowieka Bożego, a jego ciało stało się na powrót zdrowe jak ciało małego dziecka.

 

I stał się czysty.

 

Natychmiast z całym orszakiem wrócił do człowieka Bożego.

 

Kiedy stanął przed nim, powiedział:

 

„Teraz już naprawdę wiem, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem!”

 

2Krl 5, 1-15a

 

 

---

 

59 dzień z 365 ze Słowem Boga w codzienności

 

Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

 

Ewangelia Marka 13, 9-13

 

Psalm 15

 

Księga Wyjścia 25

 

Księga Jeremiasza 3

 

---

 

 

Panie dodaj nam wiary.

 

Daj nam swoje Słowo, które ożywi naszą wiarę.

 

Arek

 

Daję Ci Słowo Boga, a Bóg czyni wielkie dzieła, uzdrawia, czyni znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

21 maja 2024
Dlatego, jak mówi Duch Święty:  Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie,  nie zatwardzajcie serc waszych.  Hbr 3, 7-8
20 maja 2024
Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Hbr 3, 7-8

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego