W którym miejscu tej drogi Ty się dziś znajdujesz?

Pamiętaj o PANU, twoim Bogu, to On bowiem daje ci siłę, dzięki której zdobędziesz bogactwa.

Pwt 8, 18

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

06 września 2022

Człowiek wierzący jest nieustannie w drodze.

 

Tak jak my w naszym Kursie Otwierania Duchowi Świętemu drogi do głębi naszego serca.

 

Na życiowej drodze jesteś nieustannie doświadczany i próbowany.

 

W którym miejscu tej drogi Ty się dziś znajdujesz?

 

Jesteś jeszcze w zamknięty w niewoli?

 

Jest noc ciemna Twojego wyjścia?

 

Noc wiary i przejścia przez środek morza?

 

Znajdujesz się na duchowej pustyni?

 

Widzisz już Ziemię Obiecaną?

 

Niezależnie na jakim etapie swojej drogi jesteś, pamiętaj:

 

 

Będziecie wypełniać wszystkie przykazania, które dziś wam daję, abyście mogli żyć, mnożyć się i wejść do kraju, który PAN przysiągł waszym przodkom.

 

Zachowaj w pamięci całą drogę przez pustynię, którą prowadził cię PAN, twój Bóg, w ciągu tych czterdziestu lat, aby cię nauczyć pokory i wypróbować oraz przekonać się, co jest w twoim sercu: czy będziesz zachowywał Jego przykazania, czy też nie.

 

On cię uczył pokory, dawał odczuć głód, ale również karmił manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie.

 

Chciał cię pouczyć, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale tym wszystkim, co pochodzi z ust PANA.

 

Przez czterdzieści lat nie zdarła się na tobie odzież ani nogi ci nie opuchły.

 

Rozważ więc to w sercu, że PAN, twój Bóg, wychowuje ciebie, jak ojciec wychowuje syna.

 

Dlatego zachowuj przykazania PANA, twojego Boga, by chodzić drogami, które On wskazał, i czcić Go z bojaźnią.

 

PAN, twój Bóg, wprowadzi cię bowiem do ziemi żyznej, po której płyną strumienie, a w dolinach i w górach z głębin wytryskają źródła.

 

Wprowadzi cię do ziemi pszenicy i jęczmienia, winnej latorośli, drzew figowych i drzew granatu, do ziemi drzew oliwnych, oleju i miodu; do ziemi, w której będziesz mógł się najeść do syta chleba i gdzie niczego ci nie zabraknie; do ziemi, której kamienie zawierają żelazo, a z gór wydobywa się miedź.

 

Tam najesz się do syta i będziesz błogosławił PANA, twojego Boga, za piękny kraj, którym cię obdarzył.

 

Uważaj więc, abyś nie zapomniał PANA, twojego Boga, lekceważąc Jego przykazania, nakazy i ustawy, które ci dzisiaj daję.

 

A kiedy będziesz jadł i nasycisz się, zbudujesz piękne domy i w nich zamieszkasz, gdy mnożyć się będzie twoje bydło i trzoda, gdy zgromadzisz wiele srebra, złota i wszelkich innych dóbr, wtedy niech twoje serce nie unosi się pychą, aby zapomnieć PANA, twojego Boga, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, gdzie byłeś niewolnikiem.

 

On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, gdzie były jadowite węże i skorpiony.

 

A tam, gdzie ziemia była sucha i bezwodna, sprawił, że woda wytrysnęła z najtwardszej skały.

 

On na pustyni karmił cię manną, której nie znali twoi przodkowie, żeby cię uczyć pokory i wypróbować, i aby w przyszłości obdarzyć cię szczęściem.

 

Obyś sobie nie pomyślał: «Pracą własnych rąk zdobyłem te bogactwa».

 

Pamiętaj o PANU, twoim Bogu, to On bowiem daje ci siłę, dzięki której zdobędziesz bogactwa.

 

W ten sposób utwierdzi przymierze - jak to dziś czyni - które przysiągł twoim przodkom.

 

Lecz jeśli całkiem zapomnisz o PANU, twoim Bogu, i pójdziesz za innymi bogami, aby im służyć i oddawać pokłon, to oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie!

 

Podobnie jak narody, które PAN zniszczy przed wami, tak i was zniszczy za to, że nie byliście posłuszni PANU, waszemu Bogu.

 

Księga Powtórzonego Prawa Rozdział 8

 

 

 

Bardzo gorąco Cię pozdrawiam

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego