Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2022 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

29 listopada 2022
Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Mt 8, 8
24 listopada 2022
On wstał i poszedł za Nim. Mt 9, 9
22 listopada 2022
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Łk 23, 35
17 listopada 2022
Ja, Jan, ujrzałem oto drzwi otwarte w niebie. Ap 4, 1
16 listopada 2022
Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Ap 3, 20
15 listopada 2022
Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. J 12, 24
09 listopada 2022
Pójście za Jezusem nie jest wyborem opcjonalnym, lecz pilną koniecznością.
08 listopada 2022
Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz,  i rzekł do niego: Pójdź za Mną! Mt 9, 9

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Za Jezusem chodził wielki tłum.

 

Rozmnożył chleb dla 5000 mężczyzn, czyli licząc z kobietami i dziećmi, było wtedy ponad 20, może nawet 30 tysięcy osób.

 

Jezus wyznaczył 72 uczniów, których wysłał na misję przed sobą, do miast, gdzie sam zamierzał przyjść.

 

Jezus wybrał i powołał 12 Apostołów.

 

3 z nich było szczególnie blisko Jezusa.

 

Na przykład zabrał tych trzech na górę Tabor, gdzie byli świadkami Jego przemienienia.

 

Na koniec wyróżnił jednego, Szymona Piotra, któremu przykazał paść Jego owieczki.

 

 

 

W której z tych grup Ty się odnajdujesz?

 

Jesteś w anonimowym tłumie chrześcijan, który czasem posłucha Jezusa?

 

Dajesz się czasem Jezusowi nakarmić Chlebem Eucharystycznym?

 

Odkryłeś już swoją misję, na jaką chce Cię Jezus posłać?

 

Czujesz się wybranym i znasz swoje osobiste życiowe powołanie, do którego wybrał Cię Jezus?

 

Nawiązałeś bardzo bliską, szczególną, intymną relację z Jezusem?

 

Masz świadomość, że jesteś kimś wyjątkowym, jedynym niepowtarzalnym w Jezusie?

 

 

 

Ja jeszcze w 2012 roku nie zaliczałem się nawet do tej pierwszej grupy.

 

Słyszałem o Jezusie, ale Go nie słuchałem, nawet od czasu do czasu.

 

Jezus był mi całkiem obcy.

 

To był główny powód tego, że doświadczałem totalnej ciemności bezsensu w swoim życiu.

 

Przeszedłem wszystkie te etapy relacji z Jezusem.

 

Dziś jestem świadomy swojej tożsamości i godności w Jezusie.

 

Co nie oznacza, że jest mi łatwo, że mam same wzloty i duchowe uniesienia.

 

A wręcz przeciwnie.

 

Im bliżej Jezusa tym walka duchowa trudniejsza.

 

 

 

Zanim opowiem Ci dalszą moją historię i doświadczenia, zastanów się.

 

W której z tych grup się odnajdujesz?

 

Na jakim etapie osobistych relacji z Jezusem jesteś dziś?

 

Czy pragniesz słuchać Jezusa, karmić się Nim?

 

Chcesz poznać swoją osobistą misję życiową, do czego szczególnego powołuje Cię Jezus?

 

Chcesz pogłębić swoją osobistą relację z Jezusem?

 

Pragniesz stać się jedno z Jezusem?

 

 

 

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

 

A oto imiona dwunastu apostołów:

 

pierwszy - Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

 

Mt 10, 1-4

 

 

 

Gorąco Cię pozdrawiam

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

06 lipca 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Czy pragniesz słuchać Jezusa, karmić się Nim?

Pragniesz stać się jedno z Jezusem?

W której grupie, na jakim etapie Ty się odnajdujesz?