Udostępniam nagrania z ostatniego spotkania online 
naszych Wakacyjnych REKOLACJI

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Dz 2, 4

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

05 września 2023

 

Pokój Tobie!

 

 

Posłuchaj nagrań z bardzo poruszającego, prawdopodobnie najbardziej emocjonalnego spotkania naszych Wakacyjnych REKOLACJI.

 

Spotkanie to odbyło się 17 sierpnia.

 

Posłuchaj nagrań w naszej internetowej Strefie BOGActwa Rozwoju.

 

Spotkanie rozpoczęliśmy od Słowa z Dziejów Apostolskich opisującego zstąpienie Ducha Świętego.

 

Po napełnieniu serc Apostołów i rozpaleniu ogniem Ducha Świętego Apostołowie z mocą zaczęli głosić wielkie dzieła Boże.

 

To samo wydarzyło się na naszym spotkaniu.

 

Prawdziwie, kiedy Słowo Boga jest z wiarą proklamowane, wydarza się dziś.

 

Nie jest to tylko opis wydarzeń sprzed kilku tysięcy lat.

 

Lecz Słowo Boga staje się wydarzeniem, którego doświadczamy osobiście dziś, tu i teraz.

 

W dwóch pierwszych nagraniach z tego spotkania usłyszysz o tych osobistych doświadczeniach zstępowania i działania Ducha Świętego.

 

Doświadczyła tego Agata, która podczas swojego bierzmowania poczuła, jak zstępuje na nią Duch Święty.

 

Lucyna doświadczyła osobiście prowadzenia Ducha Świętego.

 

Opowiedziała o posłaniu jej z misją do pewnej osoby, na niedługi czas przed jej śmiercią.

 

 

Duch Święty jest tym, który otwiera nas na relację z innymi osobami.

 

Usłyszysz również o naszych doświadczeniach trudnych relacji z osobami, które są daleko od Boga.

 

Posłuchaj nagrań w naszej internetowej Strefie BOGActwa Rozwoju.

 

 

 

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.

 

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.

 

Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął [jeden].

 

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

 

Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem.

 

Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak [tamci] przemawiali w jego własnym języku.

 

Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? - mówili pełni zdumienia i podziwu.

 

Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? -

 

Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji,

Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu,

Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.

 

Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: Co to ma znaczyć? - mówili jeden do drugiego.

 

Upili się młodym winem - drwili inni.

 

Dz 2, 1-13

 

 

---

 

 

(24)  Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku.

 

A gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”.

 

(25)  Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym.

 

(26)  Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam.

 

I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni.

 

(27)  Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego:

 

Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś.

 

(28)  Lecz On rzekł: Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i [go] przestrzegają.

 

Ewangelia Łukasza 11, 24-28

 

 

List do Tytusa 2

 

2 Księga Królewska 5

 

Księga Hioba 7

 

 

248 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Arek

 

 

PS

Na początku wrześniowej zbiórki proszę jeszcze o wsparcie na pokrycie kosztów i zaległych opłat związanych z naszymi Wakacyjnymi REKOLACJAMI.

 

Przez ostatnie miesiące w zbiórkach gromadzimy środki, które pozwalają nam na pokrycie tylko nieco ponad połowy miesięcznych kosztów realizowania już rozpoczętych dzieł.

 

Stąd powstają w fundacji zaległości.

 

Trudno mi z tego powodu przygotować i rozpocząć nowe kursy, ponieważ one pociągną kolejne koszty.

 

Dlatego, jeśli masz taką możliwość i chcesz nas wesprzeć darowizną?

Gorąco proszę o Twoje wsparcie.

Całe zebrane wsparcie przeznaczamy na pokrycie zaległych opłat oraz stałych comiesięcznych kosztów działalności naszej fundacji.

 

 

Na początek września dla każdego darczyńcy przygotowaliśmy w podziękowaniu prezenty.

 

34 SMSy ze Słowem BOGA o POKOJU

Codzienne Słowo Boga rodzące POKÓJ w Twoim sercu

 

Dodatkowo najhojniejsi darczyńcy, którzy przekażą darowiznę 300 zł i więcej otrzymają:

 

365 SMSów ze Słowem BOGA o odwadze, zaufaniu i nadziei

Nie lękaj się! Niech Słowa Boga dodaje Ci odwagi każdego dnia.

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego