Uczniowie i świat

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

05 czerwca 2024

Pokój i Radość!

 

 

W najbliższą sobotę w Krakowie spotykanie naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju.

 

Zgłębiać będziemy temat stawania się uczniem Jezusa.

 

Jak również, wytrwania jako uczeń Jezusa w dzisiejszym trudnym antychrześcijańskim świecie.

 

O tych trudnościach mówił i zapowiadał je sam Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy.

 

W Biblii Jerozolimskiej ta perykopa zatytułowana jest:

 

Uczniowie i świat

 

Te Słowa Jezusa skłoniły nas do podjęcia tematu stawania się uczniem Jezusa na naszym spotkaniu.

 

W dzisiejszym świecie coraz bardziej potrzeba uczniów, którzy są pełnych Ducha Świętego świadkami Jezusa.

 

Mówi o tym Jezus zapowiadając posłanie Parakleta, Ducha Prawdy.

 

W naszym Kursie Otwierania się na Ducha Świętego w codzienności dochodzimy do ostatniego rozważania.

 

Otwieramy na oścież serce Duchowi Świętemu.

 

Wpuszczamy Parakleta w sam najgłębszy środek naszego serca.

 

Dziś, w tym świecie podążającym w zupełnie przeciwnym kierunku, bez Ducha Świętego długo nie wytrwamy jako uczniowie Jezusa.

 

 

 

Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził.

 

Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność.

 

Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.

 

Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem:

 

„Sługa nie jest większy od swego pana”.

 

Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować.

 

Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.

 

Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał.

 

Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu.

 

Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu.

 

Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi.

 

Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu.

 

Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i Mnie, i Ojca mego.

 

Ale to się stało, aby się wypełniło słowo zapisane w ich Prawie: Nienawidzili Mnie bez powodu.

 

Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie.

 

Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

 

To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze.

 

Wyłączą was z synagogi.

 

Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu.

 

Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie.

 

Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem.

 

Tego jednak nie powiedziałem wam od początku, ponieważ byłem z wami.

 

Teraz zaś idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: „Dokąd idziesz?”  

 

Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce.

 

Jednakże mówię wam prawdę:

 

Pożyteczne jest dla was moje odejście.

 

Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was.

 

A jeżeli odejdę, to poślę Go do was.

 

On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.

 

O grzechu - bo nie wierzą we Mnie;  

 

o sprawiedliwości zaś - bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie;  

 

wreszcie o sądzie - bo władca tego świata został osądzony.

 

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie.

 

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.

 

Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.

 

On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.

 

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje.

 

Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

 

J 15,18 – 16,15

 

 

 

Niech Bóg Ojciec przez to dozna chwały,

że Ty staniesz się osobistym uczniem Jezusa

i owoc obfity przyniesiesz.

(por. J 15, 8)

 

 

Pokój Tobie!

Arek

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego