Tych Dziesięć Słów masz wypisane w sercu

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

26 kwietnia 2024

Pokój i Radość!

 

 

Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie?  

 

Łk 15, 8

 

 

Wiesz już, że ta kobieta jest obrazem każdego człowieka.

 

Czy Ty osobiście widzisz się w tej kobiecie?

 

Żebyś tak głęboko odnalazł się w tej kobiecie, to potrzebujesz jeszcze zobaczyć, co tak ważnego i cennego zgubiła, że tak pilnie i starannie szuka, aż znajdzie.

 

Czym zatem jest te dziesięć drachm i czym jest ta jedna z nich, która się zgubiła?

 

Spróbujmy więc wspólnie odczytać tajemnice tego Słowa, które są skryte na głębszym poziomie, by poznać symbolikę całego tego wersetu.

 

 

Zacznijmy więc od początku.

 

Kiedy czytam w Biblii o jakiejś kobiecie, to doszukuję się w tym symbolu, obrazu ludzkiej duszy.

 

W tej przypowieści akurat bardzo mi tu pasuje.

 

Skoro więc mowa w tej przypowieści o sferze duchowej człowieka, to również pozostałe porównania trzeba odczytać duchowo.

 

Czyli w tych dziesięciu drachmach nie chodzi o pieniądze, o coś materialnego, lecz duchowego.

 

Tak samo nie chodzi o zapalenie wszystkich lamp, żyrandoli, kinkietów, żeby oświecić cały dom, wszystkie pokoje i inne pomieszczenia w mieszkaniu.

 

Nie chodzi o to, żeby wziąć miotłę i wymieść kurz spod szafy, komody i łóżka, żeby zajrzeć tam w poszukiwaniu drobniaków.

 

To zapalenie światła, wymiatanie domu i staranne szukanie również potrzeba odczytać głębiej na poziomie duchowym.

 

 

Jak symbolicznie odczytujesz te dziesięć drachm?

 

Ważne jest tu, że jest ich dziesięć.

 

Z czym Ci się kojarzy liczba 10?

 

Czego w Piśmie Świętym jest dziesięć?

 

Dziesięć przykazań?

 

Tak czytamy w Księdze Wyjścia (Wj 34, 28)

 

Napisał na tablicach słowa przymierza - Dziesięć Słów.

 

 

Te Dziesięć Słów, dziesięć przykazań starego przymierza było zapisanych na dwóch kamiennych tablicach.

 

Całą taką kamienną tablicę można zgubić, ale czy da się zgubić jedno Słowo na nich zapisane?

 

Dopóki te dziesięć przykazań, ogólnie mówiąc Prawo, zostaje tylko zapisane na kamiennych tablicach, pozostaje tylko martwym prawem.

 

Tak jak martwe są te dukaty, monety, nieożywiona materia kawałka metalu.

 

Ale my patrzymy głębiej, poza zasłonę tego co martwe.

 

Szukamy i pragniemy odnaleźć to, co daje życie.

 

Z pomocą przychodzi nam Prorok Jeremiasz, który pięknie pisze o Nowym Przymierzu.

 

Nowe Przymierze już nie jest zapisane tylko na martwych tablicach.

 

 

Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze.

 

Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej.

 

To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą - wyrocznia Pana.

 

Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach - wyrocznia Pana:

 

Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach.

 

Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem.

 

I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego:

 

Poznajcie Pana!

 

Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie - wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał.

 

Jr 31, 31-34

 

 

Dopóki tych Dziesięć Słów osobiście dla Ciebie pozostaje nadal zapisane tylko na kamiennych tablicach.

 

Dopóki te dziesięć przykazań, całe Boże Prawo, pozostaje martwą literą prawa.

 

To nawet się nie zorientujesz, że coś co jest dla Ciebie mało znaczące, że coś Ci się zagubiło.

 

Do czegoś, co jest dla Ciebie osobiście tylko kawałkiem martwego kawałka kamienia, nie będziesz przywiązywał wagi.

 

Coś co osobiście dla Ciebie nie jest ani cenne, ani ważne dla Twojego życia.

 

Nawet jak Ci to zginie, zniszczy się, zgubi, nie będzie dla Ciebie w ogóle warte szukania.

 

Tym bardziej tak pilnego i starannego poszukiwania do czasu aż znajdziesz.

 

 

Dlatego ważne jest abyś pamiętał o tym Nowym Przymierzu, które zapowiadał Prorok Jeremiasz.

 

To Nowe Przymierze przynosi Jezus.

 

Jezus poprzez swoją śmierć, przelewając swoją krew zawarł z Tobą Nowe Przymierze.

 

To Prawo wypisane jest w Twoim żywym sercu z ciała, w głębi Twojej duszy.

 

Dzięki temu Nowemu Przymierzu osobiście, dogłębnie poznajesz Boga.

 

 

O tym Nowym Przymierzu mówi święty Paweł w Liście do Koryntian (1Kor 11, 25)

 

Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc:

 

Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej.

 

Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!

 

 

To Nowe Przymierze we Krwi Jezusa wprost nawiązuje do Miłosierdzia.

 

Tak czytamy w Ewangelii Mateusza (Mt 26, 27-28)

 

W opisie ustanowienia Eucharystii, czyli tej Uczty, na którą Jezus zaprasza swoich przyjaciół.

 

Zaprasza wszystkich grzeszników, aby po odnalezieniu się z Nim się współroadowiali.

 

 

Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc:

 

Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.

 

 

 

W takim razie czy to Prawo zapisane w sercu, w głębi duszy, można zgubić?

 

Czy może się zgubić jedno z tych Dziesięciu Słów, jedno z dziesięciu przykazań?

 

Jeżeli tak, to jak?

 

 

Jak Ty osobiście myślisz?

 

Podziel się swoją refleksją z innymi uczestnikami naszych RE(ko)LACJI.

 

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego