Ty chcesz mi umyć nogi?

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

06 kwietnia 2023

 

Jezus przychodzi dziś do Ciebie, aby umyć Ci nogi.

 

Jaka jest Twoja reakcja?

 

Chrystus Pan, pada przed Tobą na kolana, aby Ci usłużyć jak ostatni niewolnik.

 

Co czujesz?

 

Syn Boga, chce Ci umyć Twoje brudne, przepocone, śmierdzące stopy.

 

Masz w sobie tą gotowość, aby iść i czynić to samo?

 

Godzisz się na to aby służyć jak ostatni niewolnik, myjąc brudne, przepocone, śmierdzące stopy tym z którymi zasiadasz do jednego stołu?

 

 

 

Było to przed Świętem Paschy.

 

Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.

 

W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, [Jezus], wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty.

 

A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał.

 

Potem nalał wody do misy.

 

I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.

 

Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego:

 

Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?

 

Jezus mu odpowiedział:

 

Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później.

 

Rzekł do Niego Piotr:

 

Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał.

 

Odpowiedział mu Jezus:

 

Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną.

 

Rzekł do Niego Szymon Piotr:

 

Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!

 

Powiedział do niego Jezus:

 

Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty.

 

I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy.

 

Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści.

 

A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich:

 

Czy rozumiecie, co wam uczyniłem?

 

Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem.

 

Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi.

 

Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:

 

Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał.

 

Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie.

 

Nie mówię o was wszystkich.

 

Ja wiem, których wybrałem; lecz [trzeba], aby się wypełniło Pismo:

 

Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę.

 

Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście gdy się stanie, uwierzyli, że JA JESTEM.

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:

 

Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje.

 

A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.

 

J 13, 1-20

 

 

 

Co się wydarzy w niedzielę Zmartwychwstania o godzinie 20:00?

 

 

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich:

 

Pokój wam!

 

A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok.

 

Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

 

A Jezus znowu rzekł do nich:

 

Pokój wam!

 

Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.

 

Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:

 

Weźmijcie Ducha Świętego!

 

J 20, 19-22

 

 

Wieczorem pierwszego dnia tygodnia, czyli w niedzielę Zmartwychwstania Jezusa o godzinie 20:00 odprawiona zostanie Msza Święta w intencji całej naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju.

 

Będziemy modlić się w intencji każdej i każdego z nas, o pełnienie Woli Boga w codzienności.

 

Widzę w tym niezwykły znak od Boga, że akurat nasza Eucharystia wypada w ten szczególny wieczór, kiedy Jezus po swoim Zmartwychwstaniu, ukazuje się swoim uczniom po raz pierwszy.

 

Wierzę i ufam głęboko, że Słowo to, wypełni się w tą niedzielę, na nas uczniach Jezusa z taką samą mocą i skutkiem.

 

Niezależnie czy będziesz osobiście, ciałem na tej Mszy, czy też włączysz się duchowo w naszą wspólną modlitwę.

 

 

Prześlij mi teraz, w odpowiedzi na ten list, swoją osobistą intencję.

 

Przez cały ten Wielki Tydzień zbieram, od Was, uczniów Jezusa ze Społeczności BOGActwa Rozwoju intencje indywidualne.

 

Każdą intencję zapiszę głęboko w moim sercu.

 

Gdy na tej wyjątkowej Eucharystii, w chwili, kiedy Zmartwychwstały Jezusa ukaże się nam ze słowami:

 

Pokój Wam!

 

Złożę Twoją intencję na Ołtarzu Pańskim.

 

 

---

 

365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Ewangelia Mateusza 7, 15-20

 

2 List do Koryntian 10

 

Księga Liczb 5

 

Księga Jeremiasza 46

 

---

 

 

Daję Ci słowo, Słowo Boga.

 

Arek

 

Bóg uczyni wielkie dzieła, uzdrowi, uczyni znaki i cuda w Twoim życiu.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

29 września 2023
I wielbili Boga, i śpiewali hymny, i dziękowali Mu za tak wielkie Jego dzieła, że ukazał się im anioł Boży. Tob 12, 22
27 września 2023
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. Ps 139, 14
25 września 2023
A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. Łk 15, 32
22 września 2023
Zaprawdę, powiadam wam:  Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci,  nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Mt 18, 3
21 września 2023
Obdarzyłem ich chwałą, jaką otrzymałem od Ciebie, aby byli jedno, podobnie jak My jedno jesteśmy. J 17, 22
20 września 2023
Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi Jego. Dz 1, 14

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego