Trójwymiarowe spotkanie w czwartym wymiarze. 
Sprawdź kiedy i o której?

Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, 

i rzekł do niego: Pójdź za Mną!

Mt 9, 9

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

08 listopada 2022

Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz,

 

siedzącego w komorze celnej,

 

i rzekł do niego: Pójdź za Mną!

 

On wstał i poszedł za Nim.

 

Mt 9, 9

 

 

(Jezus) ujrzał Lewiego, syna Alfeusza,

 

siedzącego w komorze celnej,

 

i rzekł do niego: Pójdź za Mną!

 

On wstał i poszedł za Nim.

 

Mk 2, 14

 

 

(Jezus) zobaczył celnika, imieniem Lewi,

 

siedzącego w komorze celnej.

 

Rzekł do niego: Pójdź za Mną!

 

On zostawił wszystko, wstał i chodził za Nim.

 

Łk 5, 27

 

 

Kiedy czytamy opis powołania Mateusza z punktu widzenia trzech ewangelistów: Mateusza, Marka i Łukasza.

 

Otrzymujemy trójwymiarowy obraz tej sceny: szerokość, wysokość i głębokość.

 

Jaki jest czwarty wymiar?

 

Czas.

 

Po ludzku ta historia wydarzyła się w przeszłości, 2 tysiące lat temu.

 

Jednak Bóg jest poza czasem.

 

Jezus to Ten, Który jest, Który był i Który przychodzi.

 

Oczywiście przyjdzie na końcu czasów.

 

Kiedy jeszcze przychodzi?

 

W ten czas, kiedy czytamy Ewangelię, Dobra Nowina uobecnia się z pełną mocą.

 

W ten czas, kiedy proklamujemy Słowo Boga, Ono staje aktualne tu i teraz.

 

Jezus, wcielone Słowo, przychodzi kiedy Słowo Boga wychodzi z naszych ust, kiedy wybrzmiewa w naszych uszach, kiedy trafia do naszych serc.

 

 

Tak też, wierzę stanie się w najbliższą środę.

 

To co niezmienne, czyli Bóg i Jego Słowo pozostaną takie jakie Są.

 

Nie zmieni się również wezwanie Jezusa:

 

Pójdź za Mną!

 

Dojdą za to nowi bohaterowie tej sceny.

 

Ty, ja i inni uczestnicy spotkania naszej społeczności.

 

Pozostaje niewiadomą, przynajmniej dla nas, to jest niewiadomą.

 

Bóg już to wie, przewidział, kto przyjdzie na nasze spotkanie.

 

A Ty, już to wiesz, przyjdziesz na nasze spotkanie?

 

 

LINK do spotkania online Społeczności BOGActwa Rozwoju – Pójdź za Mną!

 

Kiedy?

 

W środę 9 listopada.

 

O której?

 

O godzinie 20:00.

 

Potrwa około 1 godziny z minutami.

 

Gdzie?

 

Online, czyli poza ograniczeniami miejsca, szerokości, wysokości i głębokości, w jakiej się znajdujesz.

 

To będzie spotkanie poza wymiarem czasu i przestrzeni.

 

Zaczniemy od największego misterium spotkania z samym Bogiem.

 

Tego samego dnia rano o godzinie 8:00 w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie, odprawiona zostanie comiesięczna Msza Święta w intencji całej naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju, o pełnienie Woli Boga w codzienności.

 

 

Rano spotkamy się z żywym Jezusem w Eucharystii.

 

Wieczorem wspólnie odpowiemy na wezwanie Jezusa i pójdziemy za Nim.

 

Tym spotkaniem online rozpoczniemy nasz nowy kurs: Pójdź za Mną!

 

 

Masz jakieś pytania?

 

Pytania dotyczące naszego spotkania?

 

Pytania dotyczące kursu?

 

Pytania rodzące się w Twoim sercu na wezwanie Jezusa, abyś poszedł za Nim?

 

 

Pisz do mnie śmiało.

 

Odpowiem ta Twoje pytania w odpowiedzi mailowej lub na naszym spotkaniu.

 

 

 

 

Bardzo gorąco Cię pozdrawiam

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego